Spørgsmålet om, hvorvidt værdien af varelager skal tages i betragtning i en virksomhedsvurdering er et hyppigt diskuteret emne. Lageret er en vigtig del af virksomheden og har stor indflydelse på virksomhedens økonomiske sundhed og drift.

Tre tankegange om, hvordan man håndterer lagerbeholdning i et salg:

  1. Ingen betaling for lageret: Argumentet her er, at lageret allerede indgår i virksomhedens samlede præstation. Virksomheder værdiansættes ofte ud fra deres fortjeneste eller salg, og lageret spiller en central rolle i at generere dette overskud eller salg. Derfor bør det ikke vurderes særskilt.
  2. Yderligere betaling for overskydende inventar: Denne tankegang mener, at kun inventar ud over den normaliserede nettoværdi skal betales ud over virksomhedens værdi.
  3. Lager som et vigtigt aktiv: Her betragtes lageret som et af nøgleaktiverne i en virksomheds aktivsalg og værdiansættes særskilt.

Øv fra købers perspektiv

I praksis har købere en tendens til at indtage en konservativ holdning, når det kommer til værdiansættelse af lagerbeholdning. De foretrækker ofte den første eller anden tankegang, især hvis lageret ikke ses som virksomhedens primære aktiv. Dette skyldes, at købere ønsker at minimere risikoen for at betale for aktiver, der muligvis ikke leverer den forventede værdi. For virksomheder, hvor varelager repræsenterer en betydelig del af den samlede værdi, kan den tredje tankegang dog anvendes for at sikre, at alle aktiver værdiansættes korrekt.

Anbefalinger til håndtering af lagerværdi

  1. Hurtig/grov vurdering: Når du laver en hurtig eller grov vurdering, kan det være fornuftigt at ignorere lageret for at forenkle og fremskynde vurderingsprocessen (vi bruger denne metode til vores online vurdering ).
  2. Sammenligning af lagerværdi og goodwill: Hvis værdien af lagerbeholdning overstiger goodwill beregnet ved hjælp af indtjening, salg eller markedsmetode, kan dette indikere, at værdiansættelsesmetoden bør justeres.
  3. Lagerudsving: Det er vigtigt at overveje, om beholdningen på vurderingstidspunktet er væsentligt højere eller lavere end gennemsnittet. Usædvanlige udsving bør tages i betragtning ved vurderingen.

Disse anbefalinger har til formål at hjælpe virksomhedsejere og købere med at træffe en informeret beslutning om behandlingen af lagerværdi i virksomhedsvurdering.

Similar Posts