CORPORATE EVALUATIE ADVISEURS Voor Brazilië


✔ Actuele marktgegevens voor kmo’s voor een groot aantal bedrijfstakken
✔ Op basis op honderden reële koopaanbiedingen
✔ Analyse van bedrijfsspecifieke waardefactoren
✔ Anoniem, geen registratie vereist
✔ Onmiddellijke evaluatie van 13 pagina’s
✔ Uitgebreide gratis versie

Laatste bijwerking van de gegevens: 2 oktober 2023

We stellen u ongeveer 30 vragen over de onderneming. U ontvangt binnen de 30 minuten het rapport per e-mail. Meer informatie…

Deze pagina:NIMBO’s populaire waardecalculator voor bedrijven is de enige met eigen marktgegevens voor KMO’s. Wij registreren jaarlijks honderden reële koopaanbiedingen in diverse landen en sectoren en stemmen onze algoritmes daar continu op af. De vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten in beslag. U ontvangt daarna binnen de 30 minuten het rapport. Er is zowel een gratis versie als een betaalde versie.

Gerelateerde onderwerpen: Naast de automatische bedrijfswaardering bieden wij ook een diepgaande bedrijfswaardering op maat aan. Lees ook onze bedrijfswaarderingsgids en bedrijfsverkoopgids. Bovendien publiceren wij elke maand onze actuele waarderingsmultiples.

Over onze online bedrijfswaardering


Waardecalculator voor KMO’s met actuele multiples


NIMBO biedt meer transparantie in de opvolgingsmarkt voor KMO’s. Elke maand bevragen wij via onze bedrijfswaarderingen duizenden bedrijfseigenaren over de recente koopaanbiedingen die zij hebben ontvangen, waardoor wij een uniek inzicht hebben in de evolutie van de waarderingsmultiples.

Software / IT-diensten Productiesector Diensten Gastronomie Handel Ambacht / Bouw

Uitlegvideo NIMBO-bedrijfswaardering


Online bedrijfswaardering: Hoe werkt het?


Wij verzamelen de marktgegevens

… over de aanbiedingen die ondernemingen ontvangen, door onderzoek te doen bij duizenden ondernemers in verschillende landen en sectoren.

U vult onze online vragenlijst in

en beantwoordt de belangrijkste vragen over het bedrijf in ongeveer 20 minuten.

U ontvangt een rapport per e-mail…

… dat automatisch verstuurd wordt binnen de 60 minuten. In het 13 pagina’s tellende rapport ziet u welke koopaanbiedingen soortgelijke bedrijven vandaag de dag ontvangen. diverse landen en sectoren.

Getuigenissen van klanten

I came accrues through Nimbo on the internet while looking for an organisation that can help with valuations of companies. the turnaround to my request was excellent as well as the quality of the valuation
Exceptional Platform!
Boa forma simplificada de avaliação de empresa.
Great online company valuation self service
Wow! Nice first impression of a company. Very easy, clear and good output
I got an excellent valuation reply by email for the free version I used.
js_loader

Inhoud van het Ondernemingswaarderapport


Duidelijk waarderingsresultaat en aannemelijk waarderingsbereik

Het 13 pagina’s tellende online bedrijfswaarderingsrapport begint met een duidelijk waarderingsresultaat. Naast de waardering krijgt u ook het waardebereik van soortgelijke ondernemingen te zien. Daarnaast geeft de score van de waardefactoren aan hoe het bedrijf globaal presteert in vergelijking met soortgelijke bedrijven. In deze score zitten diverse aspecten vervat, zoals de afhankelijkheid van de eigenaar, marktpositie, groeipotentieel, werknemers, clusterrisico’s en sectorspecifieke factoren.

Dankzij onze internationale marktgegevens is de bedrijfswaardering online beschikbaar voor verschillende landen en valuta’s. Het verslag is beschikbaar in het Engels, Duits, Italiaans, Frans en Spaans.

Zorgvuldige analyse van het rendement van de onderneming

Wij berekenen de belangrijkste financiële kerncijfers op een eenvoudige en transparante wijze. Daaruit worden de bijgestelde kerncijfers afgeleid, die het actuele rendement van de onderneming in beeld brengen. Daarbij houden wij vooral rekening met de bijstellingen, die vooral voor KMO’s van belang zijn. Dit omvat correcties in bijvoorbeeld de privé-uitgaven van de eigenaar, medewerking van familieleden en uitzonderlijke uitgaven en inkomsten.

Uitgebreide analyse van de relevante marktgegevens

NIMBO beschikt over een unieke uitgebreide dataset van aankoopaanbiedingen voor KMO’s in uiteenlopende landen en sectoren. Op basis van de locatie, omvang en sector van de onderneming ontvangt u een overzicht van de huidige koopaanbiedingen die soortgelijke ondernemingen krijgen en hoe die mettertijd geëvolueerd zijn. Naast de gemiddelde waarde wordt ook telkens het bereik van de multiples weergegeven.

Overzicht van de individuele score van de waardefactoren

De marktgegevens van de referentiegroep worden aangevuld met individuele factoren die de te waarderen onderneming onderscheiden van de referentiegroep. NIMBO houdt rekening met tientallen kwalitatieve waardefactoren. De effecten van deze waardefactoren zijn gebaseerd op NIMBO’s uitgebreide database met koopaanbiedingen. De NIMBO-score van de waardefactoren wordt nader toegelicht op de volgende pagina’s.

Waardering met inachtneming van de NIMBO-score van de waardefactoren

Wat zijn de sterktes en zwaktes van het bedrijf ten opzichte van soortgelijke ondernemingen? NIMBO analyseert op basis van honderden koopaanbiedingen de invloed die de kwalitatieve waardefactoren hebben op de ontvangen koopaanbiedingen. De afzonderlijke kwalitatieve factoren kunnen worden onderverdeeld in 6 categorieën:
– Eigenaar en management
– Groei en potentieel
– Marktpositie
– Stabiliteit
– Werknemers
– Sectorspecifieke factoren

Nauwkeurige analyse van de afzonderlijke waardefactoren

Elke afzonderlijke waardefactor wordt uitvoerig besproken op een afzonderlijke pagina. Voor elke waardefactor worden verschillende vragen beantwoord. De score berust op de empirische analyse van honderden koopaanbiedingen voor soortgelijke bedrijven. U krijgt te zien hoe het bedrijf zich verhoudt tot soortgelijke ondernemingen en welke invloed dit heeft op de bedrijfswaardering.

Toegepaste methode voor bedrijfswaarderingen


Online bedrijfswaardering met eigen marktgegevens voor multiples

NIMBO verzamelt haar eigen marktgegevens voor de bedrijfswaarderingen. Daarvoor wordt rekening gehouden met reeds gekende koopaanbiedingen voor soortgelijke ondernemingen. Deze worden volgens toegepast op de onderneming volgens de zogenaamde multiple-methode. Hierbij wordt nagegaan tegen welk veelvoud van een bepaald kerncijfer (EBIT, EBITC, omzet, enz.) ondernemingen uit dezelfde sector, hetzelfde land en dezelfde grootteklasse gemiddeld werden gewaardeerd. NIMBO verzamelt elk jaar honderden van deze multiples. Meer informatie over deze algemeen gebruikte waarderingsmethode vindt u in ons overzicht van waarderingsmethoden.

Aanpassing van de multiples op basis van bedrijfsspecifieke waardefactoren

In de volgende stap wordt de multiple van de referentiegroep afgestemd op de bedrijfsspecifieke factoren. Dit berust op de waargenomen gemiddelde effecten op de aankoopprijzen en omvat factoren als de afhankelijkheid van de eigenaar, het potentieel, de risico’s en nog veel meer. Wij nemen deze factoren in aanmerking en berekenen de waardering van de onderneming op basis van onze eigen database met reële aanbiedingen voor soortgelijke ondernemingen en geven in het testrapport aan waar uw onderneming zich situeert binnen het bereik van de vastgestelde multiples.

Evaluatie van de rol die de “EBITC”-multiple in de onderneming speelt

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) is de bedrijfswinst vóór aftrek van rente en belastingen. Dit is een zeer belangrijk kerncijfer voor bedrijfswaarderingen. Om een eerste, ruwe schatting van de ondernemingswaarde te krijgen, kan deze vermenigvuldigd worden met een sectorspecifieke multiplicator (“EBIT multiple”). Als de eigenaar en de directeur dezelfde persoon zijn, wordt het resultaat van deze berekening in kleinere bedrijven vaak vertekend door een niet marktconforme verloning. Het salaris wordt in dit geval zelf bepaald en het bedrag is afhankelijk van verschillende factoren. Al naargelang de particuliere behoeften, de huidige liquiditeit van het bedrijf of bepaalde fiscale en andere aspecten kan dit te hoog of te laag zijn. Daardoor wordt de reële rentabiliteit van het bedrijf vertekend. De NIMBO-databank bevat een groot aantal reële koopaanbiedingen voor kleine en middelgrote ondernemingen. Een statistische evaluatie van het NIMBO-gegevensmateriaal heeft aangetoond dat het in aanmerking nemen van EBIT vóór aftrek van CEO-compensatie een aanzienlijk betere voorspelling van de waarde van het bedrijf en een realiseerbare prijs mogelijk maakt dan EBIT. We hebben hiervoor de term “EBITC” gecreëerd (“Earnings Before Interest, Taxes and CEO Compensation”). De EBITC voorkomt dat er discussie ontstaat over de marktconforme verloning van de eigenaar. De berekening van de bedrijfswaarde volgens de EBITC-multiple-methode maakt de bedrijven beter vergelijkbaar en dus het resultaat van de bedrijfswaardering aannemelijker.

Prijzen voor online bedrijfswaardering


Vooraleer u de online bedrijfswaardering invult, wordt u gevraagd welke versie van het rapport u wenst te ontvangen:

Gratis rapportStandaardrapportStandaardrapport PLUS12 maanden abonnement
Actuele marktgegevens
RapporteerKort verslag met het resultaatGedetailleerd rapport van 13 bladzijden (PDF)Gedetailleerd rapport van 13 pagina’s (PDF + PPT)Gedetailleerd rapport van 13 pagina’s (PDF + PPT)
De uitvoergegevens wijzigen✅ Eenvoudige wijziging van uitvoergegevens mogelijk 30 dagen✅ Eenvoudige wijziging van uitvoergegevens mogelijk 30 dagen✅ Eenvoudige wijziging van uitvoergegevens mogelijk 30 dagen
Analyse van bedrijfsspecifieke waardefactoren
Telefonische ondersteuning
Geld-terug-garantie14 dagen14 dagen14 dagen
Bewerkbare PowerPoint-presentatie
Bedrijfswaardering als inschrijvingTot 100 bedrijfsevaluaties binnen 12 maanden (geen automatische verlenging van het abonnement)

Prijzen per regio

(incl. BTW indien van toepassing)Gratis rapportStandaardrapportStandaardrapport PLUS12 maanden abonnement
Verenigde Arabische Emiraten (AE)USD 95,-USD 190,-950,- USD
Angola (AO)USD 15,-USD 30,-USD 150,-
Argentinië (AR)13’000,- PESETA’S26’000,- PESETA’SARS 130’000.-
Oostenrijk (AT)EUR 95,-EUR 190,-EUR 950,-
Australië (AU)AUD 150.-AUD 300,-AUD 1’500.-
België (BE)EUR 95,-EUR 190,-EUR 950,-
Brazilië (BR)BRL 190,-BRL 380,-BRL 1’900.-
Canada (CA)CAD 120,-CAD 240,-CAD 1’200.-
Democratische Republiek Congo (CD)USD 15,-USD 30,-USD 150,-
Zwitserland (CH)CHF 95.-CHF 190.-CHF 950.-
Ivoorkust (CI)USD 15,-USD 30,-USD 150,-
Chili (CL)USD 35,-USD 70,-USD 350,-
Colombia (CO)USD 35,-USD 70,-USD 350,-
Duitsland (DE)EUR 95,-EUR 190,-EUR 950,-
Denemarken (DK)EUR 95,-EUR 190,-EUR 950,-
Algerije (DZ)USD 35,-USD 70,-USD 350,-
Ecuador (EC)USD 35,-USD 70,-USD 350,-
Egypte (EG)USD 35,-USD 70,-USD 350,-
Spanje (ES)EUR 65,-EUR 130,-EUR 650,-
Finland (FI)EUR 95,-EUR 190,-EUR 950,-
Frankrijk (FR)EUR 95,-EUR 190,-EUR 950,-
Verenigd Koninkrijk (GB)GBP 85,-GBP 170,-GBP 850,-
Griekenland (GR)USD 65,-USD 130,-650,- USD
Hongkong (HK)USD 95,-USD 190,-950,- USD
Ierland (IE)EUR 95,-EUR 190,-EUR 950,-
Israël (IL)USD 65,-USD 130,-650,- USD
India (IN)USD 15,-USD 30,-USD 150,-
Italië (IT)EUR 65,-EUR 130,-EUR 650,-
Liechtenstein (LI)CHF 95.-CHF 190.-CHF 950.-
Luxemburg (LU)EUR 95,-EUR 190,-EUR 950,-
Marokko (MA)USD 15,-USD 30,-USD 150,-
Mexico (MX)MXN 650,-MXN 1’300.-MXN 6’500.-
Maleisië (MY)USD 65,-USD 130,-650,- USD
Nigeria (NG)USD 15,-USD 30,-USD 150,-
Nederland (NL)EUR 95,-EUR 190,-EUR 950,-
Noorwegen (NO)EUR 95,-EUR 190,-EUR 950,-
Nieuw-Zeeland (NZ)USD 65,-USD 130,-650,- USD
Peru (PE)USD 35,-USD 70,-USD 350,-
Filipijnen (PH)USD 15,-USD 30,-USD 150,-
Pakistan (PK)USD 15,-USD 30,-USD 150,-
Polen (PL)PLN 290.-PLN 580,-PLN 2’900.-
Puerto Rico (PR)USD 65,-USD 130,-650,- USD
Portugal (PT)EUR 65,-EUR 130,-EUR 650,-
Paraguay (PY)USD 35,-USD 70,-USD 350,-
Servië (RS)USD 35,-USD 70,-USD 350,-
Saoedi-Arabië (SA)USD 65,-USD 130,-650,- USD
Zweden (SE)EUR 95,-EUR 190,-EUR 950,-
Singapore (SG)USD 95,-USD 190,-950,- USD
Turkije (TR)USD 65,-USD 130,-650,- USD
Oeganda (UG)USD 15,-USD 30,-USD 150,-
Verenigde Staten (VS)USD 95,-USD 190,-950,- USD
Zuid-Afrika (ZA)750,- ZARZAR 1’500.-ZAR 7’500.-
Rest van de wereldUSD 15,-USD 30,-USD 150,-

Veelgestelde vragen en antwoorden


Als u googelt op “online bedrijfswaardering” of “waardecalculator voor bedrijven”, dan krijgt u allerlei resultaten te zien. Wat maakt NIMBO nu zo speciaal?

NIMBO is de enige online bedrijfswaardering op basis van eigen actuele marktgegevens waarin honderden reële koopaanbiedingen voor KMO’s verwerkt zijn. NIMBO stelt het algoritme elke maand bij, zodat de waarderingen afgestemd worden op de reële ontvangen koopaanbiedingen. Dankzij hun uitvoerige databank kan NIMBO ook de invloed van kwalitatieve factoren (afhankelijkheden, risico’s, mogelijkheden, enz.) vastleggen en in de bedrijfswaardering verwerken. Het waarderingsrapport telt 13 pagina’s en is dan ook zeer uitvoerig. Bovendien is de bedrijfswaardering specifiek gericht op KMO’s. Ze is zo eenvoudig en duidelijk mogelijk opgesteld, zodat zelfs leken ze moeiteloos kunnen begrijpen. Voor de bedrijfswaardering hoeft u zich niet te registreren. U ontvangt gratis een uitgebreid rapport.

Waar haalt NIMBO de gegevens voor de bedrijfswaardering vandaan?

NIMBO vraagt iedere ondernemer die bij ons een waardebepaling heeft gedaan of hij in de afgelopen twee jaar een aankoopbod voor zijn bedrijf heeft ontvangen. Zo ja, dan stellen wij aanvullende vragen over de precieze omstandigheden van het overnamebod: type koper, motivatie van de koper, waarderingsmethode, enz… Samen met de vele andere vragen over de onderneming vormen wij zo een unieke, complete en actuele dataset voor bedrijfswaarderingen.

Welke rol spelen kwalitatieve factoren bij de waardebepaling van een onderneming?

Dankzij NIMBO’s unieke dataset stellen wij niet alleen de huidige marktmultiples voor individuele sectoren en landen vast, maar zien wij ook hoe deze multiples gemiddeld evolueren wanneer een bedrijf in één bepaald kwalitatief aspect beter presteert dan andere (bijvoorbeeld een lager personeelsverloop).

Gegevensbescherming: Wat gebeurt er met mijn gegevens?

De gegevens worden samengevoegd en volledig anoniem verwerkt ter ondersteuning van het NIMBO-algoritme. De gegevens kunnen op verzoek worden verwijderd. Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.

Moet ik na afloop van de online bedrijfswaardering mijn contactgegevens invullen zoals bij andere online bedrijfswaarderingen?

Nee. U hoeft alleen een e-mailadres op te geven, zodat wij u het resultaat van de bedrijfswaardering kunnen toesturen. Wij gebruiken uw e-mailadres niet voor andere e-mails, tenzij u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.

Hoe lang duurt de NIMBO-bedrijfswaardering?

De test bestaat – al naargelang de sector en enkele andere factoren – uit ongeveer 30 vragen. Het duurt gemiddeld 20 minuten om deze volledig te beantwoorden. De evaluatie volgt gewoonlijk 30 tot 60 minuten nadat de vragenlijst is ingevuld. U ontvangt het rapport vervolgens per e-mail.

Op welke bedrijven is de NIMBO-bedrijfswaardering gericht?

De bedrijfswaardetest is vooral geschikt voor gevestigde, vooral door de eigenaar geleide kmo’s met maximaal 100 werknemers. De verwachte waarden voor de toekomst moeten duidelijk en realistisch zijn. De bedrijfswaardering is niet geschikt voor ondernemingen die zich in een overgangsfase bevinden of uitzonderlijk hoge groeiverwachtingen hebben. Bovendien moet de EBIT positief zijn.  Hoewel hier natuurlijk een verwachte waarde kan gebruikt worden, is de test slechts onder voorwaarden geschikt voor startende ondernemingen. 

Is de online waardecalculator ook geschikt voor de waardering van kleine ondernemingen?

Jazeker. De bedrijfswaardering is zelfs specifiek ontwikkeld voor KMO’s. NIMBO beschikt zelfs over een specifieke dataset voor bedrijfswaarderingen van KMO’s. Hiervoor zijn doorgaans moeilijk gegevens te vinden.

Is de online bedrijfswaardering ook geschikt voor startende bedrijven?

Nee. NIMBO maakt gebruik van de multiple-methode. Deze baseert zich op de huidige toestand van het bedrijf. Een start-up moet worden beoordeeld met het oog op de toekomst en is veel subjectiever dan de beoordeling van een gevestigde onderneming. Voor de bedrijfswaardering van van startende ondernemingen mag men geen simplistische online bedrijfswaardering uitvoeren. Andere waarderingsmethoden, zoals de discounted cash flow-methode, zijn hiervoor beter geschikt.

Welke financiële kerncijfers dient u op te geven voor de bedrijfswaardering?

De benodigde cijfers zijn de representatieve omzet, de winst vóór aftrek van rente, belastingen en bezoldiging van bedrijfsleiders (“EBITC”), de (geschatte) uitzonderlijke baten en lasten, de financiële verplichtingen en de kasvoorraden. Een groot deel van de vragen is kwalitatief.

Een online bedrijfswaardering. Hoe correct is dit?

Bedrijfswaarderingen zijn geen exacte wetenschap. Een online bedrijfswaardering kan echter wel een eerste indicatie geven en een aanvulling zijn op andere waarderingsmethoden. De bedrijfswaardering van NIMBO is gebaseerd op de koopaanbiedingen die soortgelijke bedrijven momenteel op de markt ontvangen. Er kan echter nooit rekening worden gehouden met alle bedrijfsspecifieke factoren. De bedrijfswaardering geeft u echter een goede eerste indicatie.

Zijn online bedrijfswaarderingen wel betrouwbaar?

U krijgt een eerste indicatie van de waarde van uw bedrijf en krijgt een inzicht in de relevante punten die de waarde van uw bedrijf bepalen. De waarde is niet gelijk aan de daadwerkelijk haalbare prijs op de markt. Wij geven u graag gratis advies over de correcte interpretatie van uw resultaten.

Wat omvat de gratis versie van de Enterprise Value Calculator?

De gratis bedrijfswaarde calculator bevat de berekening van de belangrijke financiële ratio’s, de relevante marktgegevens en het waarderingsresultaat. Er wordt geen gedetailleerde informatie gegeven over de kwalitatieve factoren (afhankelijkheden, risico’s, marktpositie, enz.) die de waardering van de onderneming beïnvloeden.

Wanneer dien ik de standaardversie van de bedrijfswaardering aan te schaffen?

Met de standaardversie wijzigt u moeiteloos de ingevoerde gegevens, waarna u telkens een nieuw waarderingsrapport ontvangt. U krijgt bovendien een diepgaand inzicht in de positie die uw bedrijf inneemt ten opzichte van andere bedrijven in dezelfde sector wat betreft de kwalitatieve factoren, en hoe deze de waarde van het bedrijf beïnvloeden. Bij de Standaardversie Plus ontvangt u het rapport ook als PowerPoint. U kunt het dus volledig aanpassen en de afzonderlijke dia’s opnemen in andere presentaties.

Is het resultaat van de bedrijfswaardering bij de betaalde versie anders dan bij de gratis versie?

Nee, de calculator geeft bij alle versies hetzelfde resultaat. De standaardversie biedt echter meer inzicht in de redenen voor de waardebepaling, zoals bijvoorbeeld de effecten die de waardefactoren van de onderneming veroorzaken.

Welke jaren worden opgenomen in de berekening van de bedrijfswaardering?

NIMBO neemt voor de waardebepaling van de onderneming zowel het actuele jaar (prognose) als de twee voorgaande jaren in aanmerking en berekent het gemiddelde van de respectieve financiële kerncijfers. Als bepaalde jaren niet representatief zijn voor de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf (snelle groei, nieuwe bedrijfsactiviteiten, enz.), kunt u ook afzonderlijke jaren weglaten. Voor uitzonderlijke uitgaven en inkomsten in specifieke jaren kunnen er correcties worden aangebracht.

Wordt de calculator van Nimbo ook gebruikt bij een bedrijfsverkoop?

Het waarderen van een bedrijf met behulp van een online bedrijfswaardecalculator kan bijzonder nuttig zijn bij de eerste overwegingen en planning van een bedrijfsverkoop om te begrijpen welke prijs realistisch zou kunnen zijn. Bij een daadwerkelijke bedrijfsverkoop moet u echter altijd een specialist inschakelen die het bedrijf grondig onder de loep neemt.

Hoe wordt het waardebereik in de NIMBO-bedrijfswaardering bepaald?

Wij monitoren continu de marktmultiples voor het betreffende land, de sector en de bedrijfsgrootte. De laagste en de hoogste 25% van de genoteerde koopaanbiedingen worden weggelaten. Het waardebereik bevindt zich dus tussen de 25% en 75%. Waar de bedrijfswaardering zich precies binnen dit bereik bevindt, is afhankelijk van bedrijfsspecifieke factoren.

Ik ben consultant en wil graag regelmatig bedrijfswaarderingen uitvoeren. Bestaat hiervoor een abonnement?

Jazeker. Bij aanvang van de bedrijfswaardering kunt u kiezen voor een abonnement van 6 maanden.

Hoe lang kan ik in de betaalde versie van de bedrijfswaardering mijn reeds ingevoerde gegevens nog wijzigen?

U kunt de gegevens nog aanpassen tot 30 dagen na aankoop. Als dat niet voldoende is, dan neemt u contact met ons op.

Ik heb de bedrijfswaardering ingevuld, maar heb na meer dan een uur nog geen resultaat ontvangen. Wat moet ik doen?

Als het resultaat ook niet in uw map met ongewenste e-mail zit, stuur dan een e-mail naar kontakt@nimbo.net en dan sturen wij u het resultaat zo snel mogelijk toe.

Ik heb de e-mail met de bedrijfswaardering ontvangen, maar ik kan de bijlage niet openen?

In uitzonderlijke gevallen is de bijlage met de bedrijfswaardering beschadigd. Stuur gewoon een e-mail naar kontakt@nimbo.net en dan sturen wij u zo snel mogelijk een nieuwe versie.

Als ik de bedrijfswaardering afdruk, verschijnen er zwarte blokken, hoe kan ik die verwijderen?

Bepaalde printers kunnen de transparante elementen in de PDF-versie niet verwerken. Meestal helpt het om het PDF-bestand voor het afdrukken eerst “af te vlakken”. U kunt dit bijvoorbeeld hier doen: https://www.sejda.com/de/flatten-pdf . Mocht u problemen ondervinden, dan helpen wij u graag verder.