Hier hebben we alles verzameld wat je moet weten en waar je aan moet denken als je een bedrijf verkoopt en wat belangrijk is vanuit het perspectief van een ondernemer. De site wordt voortdurend uitgebreid en bijgewerkt.
Waar moet rekening mee worden gehouden? Welke fouten moet je vermijden? Wat beïnvloedt de prijs? Wanneer en waar is het zinvol om de hulp in te roepen van een fusie- en overnameadviseur? Wat kost het? Waar kan ik meer informatie krijgen? Je kunt dit en nog veel meer hier vinden.

Denk je er al over om je bedrijf te verkopen, maar weet je niet zeker wat je volgende stappen moeten zijn? Profiteer van ons aanbod en praat gratis, vertrouwelijk en vrijblijvend met ons over hoe een optimale verkoopstrategie en het zoeken naar kopers eruit zou kunnen zien. We hebben jarenlange ervaring, informeren je over actiemogelijkheden en brengen je, indien nodig, graag in contact met de meest geschikte adviseur uit ons internationale netwerk. Afhankelijk van je wensen kun je ondersteuning krijgen voor het hele verkoopproces of alleen voor een specifiek gebied.

Gerelateerde onderwerpen: Gebruik onze actuele online bedrijfswaardering voor een waardering op basis van actuele marktgegevens en individuele waardedrijvers. We publiceren ook elke maand de huidige waarderingsmultiples voor tal van landen, sectoren en bedrijfsgroottes. Op onze website vind je ook een gedetailleerde beschrijving van de meest voorkomende waarderingsmethoden voor bedrijven.

Bedrijfsverkoop: het is essentieel om te overwegen


De factor tijd

Vermijd een overhaaste transactie. Plan en bereid het verkoopproces op tijd voor.

Tijdsdruk bij de verkoop van een bedrijf leidt tot onbevredigende resultaten en kan in het ergste geval zelfs de sluiting van het bedrijf betekenen als er geen koper kan worden gevonden. Afhankelijk van het type overdracht varieert de tijd tussen het eerste contact en de eigenlijke overdracht. Een interne familieopvolging duurt gemiddeld 6,5 jaar, een interne overdracht 3,3 jaar en een externe overdracht 1,6 jaar. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de complexiteit van de transactie, kan het sneller gaan of langer duren.

Het bedrijf zelf verkopen

Hoeveel ervaring heb je in het verkopen van bedrijven? Het is zeer waarschijnlijk dat de verkoop van je eigen bedrijf een unieke aangelegenheid is, een situatie waarin je nog nooit bent geweest en waarvoor je geen ervaring of expertise hebt. Fouten kunnen je duur komen te staan, en niet alleen financieel. Er zijn ook fiscale en juridische aspecten waarmee rekening moet worden gehouden. 

Hoeveel tijd heb je over? Als bedrijfseigenaar ben je meestal al volop bezig met je dagelijkse werkzaamheden. Er is niet genoeg tijd om het veeleisende en complexe verkoopproces voor te bereiden en uit te voeren, dat enkele maanden tot jaren kan duren en op elk moment plotseling intens kan worden. Het verwaarlozen van de dagelijkse activiteiten tijdens deze periode kan het bedrijf, de waarde en de verkoopbaarheid ervan aanzienlijk schaden.

Hoe groot is de behoefte aan discretie? Een externe adviseur kan op zoek gaan naar potentiële kopers en hun belangen verduidelijken zonder de identiteit van de verkoper bekend te hoeven maken. Wie is een potentiële koper? Hoe groter het voordeel voor de koper, hoe hoger de haalbare aankoopprijs zal zijn. Het is niet altijd gemakkelijk om deze koper te vinden. Een adviseur met goede connecties is daarom goud waard en kan leiden tot een aanzienlijk hogere verkoopprijs.

Het verkoopcontract moet op zijn minst worden beoordeeld door een advocaat met ervaring op dit gebied, tenzij je zelf een expert bent op het gebied van commerciële contracten. Voor bedrijven van een bepaalde grootte (ruwweg vanaf 1 miljoen euro omzet) staan de voordelen van uitgebreide consulting, d.w.z. de waardestijging door optimaal procesbeheer, toegenomen verkoopkansen en minimalisering van risico’s, in een goede verhouding tot de kosten van een consultant. Voor kleinere bedrijven kan het zinvol zijn om slankere consultingmodellen af te spreken, bijvoorbeeld coaching over specifieke onderwerpen op uurbasis.

Ook de fiscale aspecten van de transactie moeten vooraf door een expert worden beoordeeld en geoptimaliseerd.

Vormen van bedrijfsopvolging

Een bedrijfsverkoop kan binnen de familie, binnen het bedrijf of buiten het bedrijf plaatsvinden.

Er wordt een grof onderscheid gemaakt tussen drie vormen van opvolging:

 • Gift (verwachte opvolging)
 • Overdracht in ruil voor meerjarige of terugkerende betalingen (annuïteiten, afbetalingen, permanente kosten)
 • Aankoop tegen eenmalige betaling

Bij verkoop aan een familielid zien we prijsverlagingen van 30% of meer ten opzichte van de marktprijs. De prijs ligt meestal onder de marktprijs, zelfs in het geval van een intern opvolgingsplan. Een gemiddelde van 10-20 procent is hier gebruikelijk.

De 7 typische stappen van een succesvolle bedrijfsverkoop


Vanaf de eerste gedachten over de verkoop van een bedrijf tot aan de closing (definitieve eigendomsoverdracht op een vastgelegde manier) zijn er talloze stappen die moeten worden genomen.

1. voorbereiding De belangrijkste vragen om aan het begin te stellen:

 • Is het de juiste tijd voor een verkoop vanuit zowel zakelijk als particulier perspectief?
 • Is het bedrijf klaar om te verkopen?
 • Is er nog iets in het bedrijf dat dringend verbeterd moet worden voordat we het verkoopproces ingaan?
 • Zijn de processen volledig geformaliseerd en gedocumenteerd?
 • Zijn alle zakelijke relaties op een begrijpelijke manier contractueel geregeld?
 • Voldoet de documentatie van het bedrijf aan een professionele standaard?
 • Zijn de vraagprijzen realistisch?

2. de bedrijfswaarde bepalen en verkoopdocumentatie voorbereiden:

Bedrijfswaardering en verkoopdocumentatie zijn elk gebaseerd op twee pijlers. Enerzijds op de financiële cijfers – verleden, heden en toekomstverwachting – en anderzijds op tal van kwalitatieve factoren zoals strategie, management, organisatie, maar ook de product-, markt-, leveranciers- en klantenstructuur. Zo wordt de huidige status van het bedrijf bepaald. Het doel is om een bedrijfswaardering en een realistische bedrijfspresentatie te geven in een exposé (ook wel informatiememorandum genoemd), dat een getrouw beeld geeft van het bedrijf en ook de sterke punten en het potentieel benadrukt. Dit exposé dient als informatie voor serieuze potentiële kopers die vooraf een geheimhoudingsverklaring hebben getekend en vormt de basis voor de verkooponderhandelingen. Hoe beter de documentatie anticipeert op de vragen van potentiële kopers, hoe efficiënter en grondstofbesparend de zoektocht naar kopers zal zijn.

Er wordt een geanonimiseerde samenvatting, een zogenaamd "blind profiel" (ook wel teaser genoemd), gemaakt om potentiële kopers aan te spreken. Het moet genoeg informatie bevatten om de interesse van potentiële kopers te wekken zonder de identiteit van het bedrijf te onthullen.

3e optimalisatie: Zijn de cijfers momenteel niet zo goed?

Het is dan belangrijk om geloofwaardig te kunnen aantonen waarom dit het geval is en dat de huidige cijfers niet de "ware" verdiencapaciteit en het potentieel van het bedrijf weerspiegelen. Zet waar mogelijk zelf positieve veranderingen in gang, zodat er een stijgende lijn zichtbaar is.
Daarnaast kunnen er middelen en maatregelen zijn die gebruikt kunnen worden om de cijfers op korte termijn te verbeteren, bijvoorbeeld door de kosten te verlagen.

4. Koper zoekenWie is een potentiële koper voor mijn bedrijf ?

Een financiële investeerder, een strategische investeerder of een particuliere investeerder? Is er een potentiële koper in de gelederen van het eigen management van het bedrijf of binnen de familie? Is een brede aanpak zinvol of is het beter om je te richten op specifieke individuen?
Financiële investeerders, zoals private equity fondsen of family offices, richten zich voornamelijk op winst en voldoende kasstroom om vreemd vermogen te financieren.

Private equity fondsen worden meestal slechts voor een bepaalde periode geïnvesteerd (3-7 jaar). Ze bereiken hun toegevoegde waarde door een hoog niveau van geleend kapitaal, een stijging van de waarde van het bedrijf en een winstgevende doorverkoop. De financieringskosten moeten worden gedragen door het aangekochte bedrijf, dat dus ook het risico draagt. Family offices hebben meestal een langere tijdshorizon maar vergelijkbare rendementsverwachtingen. De meeste family offices richten zich op het diversifiëren van hun vermogen en investeren bij voorkeur in innovatie en groeisectoren.

Strategische investeerders investeren meestal voor de langere termijn en kunnen concurrenten, klanten, leveranciers of zakenpartners zijn die hun eigen bedrijfsmodel willen versterken door een bedrijf in de waardeketen of in verwante of complementaire gebieden over te nemen. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het verwerven van expertise (bijv. processen en patenten), regionale bedrijfsuitbreiding, synergetisch gebruik van schaal- en toepassingsvoordelen of door toegang tot nieuwe klantengroepen. Daarnaast investeren strategische investeerders ook in nieuwe activiteiten om schommelingen of dalingen in de traditionele kernactiviteiten te compenseren. Het kopen van een bedrijf met een hoge omzet (en lage winst) kan ook een verstandige manier zijn om je eigen kostenstructuur te verbeteren. Daarom houdt NIMBO in zijn analyse naast winst ook rekening met omzet.

Bij een verkoop aan een strategische investeerder of een financiële investeerder ligt de verkoopprijs meestal hoger dan de berekende waarde.

Als je alleen aandelen van het bedrijf wilt verkopen, moet je weten dat een strategische investeerder meer betrokken zal zijn bij het bedrijf dan een financiële investeerder.

Er is meestal een familie- of getrouwheidskorting in geval van opvolging binnen de familie of het bedrijf. Dit betekent dat in beide gevallen de verkoopprijs onder de theoretische ondernemingswaarde blijft.

In overleg met de verkoper gaat de consultant discreet op zoek naar potentiële kopers, hetzij op specifieke suggestie van de verkoper (bijvoorbeeld van de concurrentie), in zijn eigen netwerk of door onderzoek te doen naar mogelijke geïnteresseerde partijen. 

Adressering vindt alleen plaats met uitdrukkelijke toestemming van de verkoper. Over het algemeen wordt de identiteit van de verkoper in dit stadium nog niet bekendgemaakt. Als er interesse is, wordt de potentiële koper na ondertekening van een vertrouwelijkheidsovereenkomst geïnformeerd over de specifieke koper en ontvangt hij een gedetailleerd exposé. Als de consultant goede connecties heeft in de sector en in de regio in kwestie, vergroot dit de kans op een succesvolle verkoop. 

5. beoordeling en selectie van potentiële kopers

In het beste geval heb je meerdere geïnteresseerde partijen in dezelfde onderhandelingsfase in het proces. Dit verbetert de onderhandelingspositie en daarmee de kans op een hogere prijs en het vinden van de ideale koper die de filosofie van de eigenaar zal voortzetten.
Nadat de potentiële koper de tijd heeft gehad om het gedetailleerde exposé (informatiememorandum) door te nemen, wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Indien gewenst kan de adviseur deelnemen aan deze bijeenkomst of een actieve rol spelen, bijvoorbeeld door de discussie te modereren.

Zodra de managementvergaderingen met alle geïnteresseerde partijen zijn afgerond, is de volgende stap om hen uit te nodigen een niet-bindend overnamebod te doen. Als je meerdere aanbiedingen ontvangt, worden de slechtste eruit gehaald en gaan alleen de beste door naar de volgende ronde.

Telkens weer mislukt de verkoop vanwege de financiering. Het is belangrijk om tijdig na te gaan of de potentiële koper over de nodige financiële middelen beschikt of in staat zal zijn om de gepaste financiering te verkrijgen. 

6. onderhandelingen en het uitvoeren van due diligence

Het onderhandelingsproces wordt beïnvloed door zowel economische als tactische factoren, aangezien beide partijen proberen het voor henzelf gunstigste resultaat te behalen. Dit mag het proces niet tot stilstand brengen.
Situationele discussie heeft niets te maken met professionele onderhandelingstactieken. Het is belangrijk dat je eigen specifieke belangen, verwachtingen en angsten en die van je onderhandelingspartner duidelijk zijn gedefinieerd. Als bemiddelaar kan een counsellor veel doen om de basis te leggen voor een constructieve discussie.

De meest voorkomende redenen waarom onderhandelingen mislukken zijn verschillende ideeën over de prijs, garanties en de overname van risico’s. Creativiteit en openheid voor alternatieve transactiemodellen zijn hier belangrijk. Uitgestelde betalingen die afhankelijk zijn van de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf kunnen bijvoorbeeld een brug slaan tussen de verschillende prijsverwachtingen. De rol van een adviseur is om passende ideeën in te brengen in de onderhandelingen.

Als deal-breakers pas laat in het onderhandelingsproces naar voren komen, is dat bijzonder vervelend voor alle betrokken partijen, aangezien er al veel tijd en geld is geïnvesteerd. Er kunnen om begrijpelijke economische of juridische redenen breekpunten ontstaan, maar ze kunnen ook het gevolg zijn van een misverstand.
Hier speelt de consultant een belangrijke rol. Enerzijds door mogelijke kritieke punten vooraf aan te kaarten en ter discussie te stellen, en anderzijds door tijdens de onderhandelingen goed te luisteren om er zeker van te zijn dat beide partijen hetzelfde zeggen en bedoelen.

Als het concreet wordt, stelt de adviseur een voorlopig contract op en ondersteunt hij het due diligence-onderzoek door een dataroom in te richten en de ondernemer te adviseren bij de selectie van de documenten die daar moeten worden geplaatst. Als het due diligence-onderzoek naar tevredenheid verloopt en er op alle punten overeenstemming wordt bereikt, dient de koper een bindend bod in, dat de basis vormt voor de koopovereenkomst. 

7. sluiting van het contract

Er is behoefte aan verduidelijking en organisatie op financieel, zakelijk, juridisch en fiscaal gebied. De consultant weet wanneer en waarvoor een specialist nodig is.
Het koopcontract moet worden opgesteld door een advocaat.

Als aandelen worden overgedragen, is notariële overdracht in veel landen wettelijk verplicht (niet in Zwitserland).

Normaal gesproken draagt elke partij zijn eigen kosten voor advies en juridische bijstand. Als er een notaris nodig is, worden deze kosten over het algemeen gedeeld.

Een grondige due diligence van het bedrijf


Na het uitbrengen van een niet-bindend bod onderwerpen serieuze potentiële kopers het te koop staande bedrijf meestal aan een zorgvuldig onderzoek om er zeker van te zijn dat alle informatie en gegevens die uiteindelijk relevant zijn voor de aankoopprijs correct zijn gepresenteerd door de verkoper.
Vroeger werden dossiers en papieren in een kamer gecontroleerd, maar tegenwoordig worden de relevante documenten meestal geüpload naar een virtuele dataroom met wachtwoordbeveiliging en kunnen ze daar via het internet worden ingezien. De inspanning die wordt geleverd is altijd gerelateerd aan de grootte en complexiteit van een bedrijf.

Checklist due diligence: Waar gaat het om en wat moet ik verstrekken?

Klassiek richt de controle zich op drie gebieden:

Financiën en belastingen

Dit houdt in essentie het volgende in (zonder aanspraak te maken op volledigheid)

 • de vroegere en huidige winstsituatie
 • Balansen van de afgelopen drie tot vijf jaar
 • Laatste maand- en kwartaalcijfers vergeleken met vorig jaar
 • de samenstelling van de verkopen en de mate waarin toekomstige verkopen als zeker kunnen worden beschouwd
 • Planning en budgettering
 • Langetermijncontracten, indien van toepassing
 • de klant- en leveranciersstructuur
 • Belangrijkste klanten en leveranciers en hun omzet, eventuele langetermijncontracten
 • opeisbare verplichtingen en invorderbare vorderingen, de prijsstructuur en de vraag of het huidige prijsniveau houdbaar zal zijn in de toekomst.
 • Lijst van grote schuldeisers
 • Debiteurenbeheer: Overzicht van vorderingen met waardering
 • Marktonderzoeken
 • investeringen in het verleden en te verwachten toekomstige investeringsbehoeften
 • Planning van investeringen
 • correcte belastingheffing en de resultaten van belasting- of socialezekerheidscontroles
 • laatste belastingaangiften en laatste belastingaanslagen
 • Laatste belasting- of socialezekerheidscontrole

Juridische zaken

Dit gaat over

 • Rechten en patenten in het bezit van het bedrijf
 • Contracten die het bedrijf heeft afgesloten met derden
 • Juridische geschillen die nog niet zijn afgesloten
 • Andere mogelijke risico's (bijv. vervuilde locaties op het terrein, enz.)
 • Mogelijke aansprakelijkheden en garanties

En indien van toepassing, het technische en organisatorische gebied

Dit gaat over 

 • de staat van de machines en systemen, die mogelijk afzonderlijk moeten worden geïnspecteerd door deskundigen ter plaatse
 • het IT-gebied
 • Technische processen
 • organisatorische processen

De volgende gebieden kunnen ook worden overwogen 

 • Cyberrisico
 • Milieurisico's
 • Personeel
 • Organigram
 • CV van het management
 • Lijst van werknemers per functie en salaris

Past de koper bij mijn bedrijf?


 • Is de toekomst van het bedrijf en zijn werknemers het belangrijkst voor je?
 • Is de koper van plan om het bedrijf op de oude voet voort te zetten?
 • Wordt er geïnvesteerd in groei?
 • Moet het bedrijf fuseren met een ander bedrijf?
 • Cultuur is belangrijk! Past de koper bij je bedrijf?

Kritische factoren kunnen de managementstijl, besluitvormingsprocessen, communicatie, transparantie en mogelijke integratie in een bestaande, mogelijk grotere organisatie zijn. Als er meningsverschillen zijn, verlaten toppresteerders het bedrijf vaak al na korte tijd. Dit kan leiden tot een enorme daling van de productiviteit en een verslechtering van de inkomsten.
Indien mogelijk moeten het management en het belangrijkste personeel betrokken worden bij het verkoopproces. Als je erin slaagt om een gevoel van eenheid te creëren met de nieuwe eigenaar, zullen werknemers gemotiveerd, gefocust en ondersteunend blijven.

Verkoop van een extern bedrijf of verkoop van aandelen binnen de familie of het bedrijf


Een externe bedrijfsverkoop kan plaatsvinden aan een particuliere investeerder die het bedrijf ook operationeel zal beheren, aan een financiële investeerder of aan een strategische investeerder.

Een particuliere investeerder die zowel de financiële als professionele achtergrond heeft om het bedrijf over te nemen en te leiden, zal het bedrijf over het algemeen op dezelfde manier blijven leiden als voorheen.

De verkoop aan een financieel sterke investeerder kan de groei van het bedrijf aanzienlijk verhogen als dit economisch zinvol is. Als het mogelijk is om een biedingsproces op te zetten met meerdere geïnteresseerde partijen die niet alleen geïnteresseerd zijn in het bedrijf zelf, maar ook in de resulterende synergie-effecten, wordt meestal een prijs boven de waarde bereikt. In het geval van een verkoop aan een concurrent zijn er de varianten dat een buitenlands bedrijf de markt wil betreden of dat een lokale concurrent marktaandeel wil kopen.

Er zijn drie verschillende opties voor opvolging binnen de familie: een schenking (vervroegde opvolging), een overdracht in ruil voor terugkerende voordelen (pensioenen, dividenden, enz.) of een aankoop. Bij verkoop aan een familielid zien we prijsverlagingen van gemiddeld 30% ten opzichte van de marktprijs.

Is er een manager of managementteam in het bedrijf dat je vertrouwt om de rol van verantwoordelijke ondernemer op zich te nemen? Op voorwaarde dat het bedrijf in een voldoende goede financiële positie verkeert om de aankoopprijs uit de kasstroom te financieren, garandeert dit type bedrijfsoverdracht stabiliteit en de voortzetting van de activiteiten zoals voorheen. Als de koper of kopers niet over voldoende eigen middelen beschikken, kan een lening van de ondernemer een oplossing zijn. We zien een prijsverlaging van 10-20% voor interne bedrijfsoverdrachten.

Fiscale waardering bij overdracht binnen de familie of het bedrijf


Wanneer een bedrijf wordt verkocht binnen de familie of tussen een lid van het bedrijf en de aandeelhouder, onderzoekt de belastingdienst steeds vaker het bedrag van de aankoopprijs. 

De Duitse Waarderingswet (BewG) bepaalt hoe een bedrijfswaardering voor belastingdoeleinden moet worden uitgevoerd. Dit betreft voornamelijk de heffing van schenkings- en successierechten. 

In Duitsland worden alleen de cijfers van de laatste drie boekjaren in aanmerking genomen bij de waardering van bedrijven voor belastingdoeleinden; er wordt geen rekening gehouden met toekomstige winstcapaciteit. In het geval van kleine en middelgrote bedrijven is de fiscale waardering meestal aanzienlijk hoger dan de verkoopprijzen die op de markt haalbaar zijn. De belastingdienst gaat uit van een EBIT van ongeveer negen keer. Als het familielid of de manager een lagere aankoopprijs betaalt, is er schenkingsrecht verschuldigd over het verschil. De koper heeft echter het recht om te bewijzen dat de taxatie niet de marktwaarde weerspiegelt en zo zijn belastingdruk te verlagen. 

Hier wordt een professionele taxatie volgens de standaard van het Instituut van Openbare Auditors in Duitsland (IDW S1) aanbevolen. De bedrijfswaardering moet echter voorafgaand aan de transactie worden opgesteld. 

INVLOEDEN OP DE VERKOOPPRIJS


Wat is het beste uitgangspunt om een hoge prijs te bereiken?

 1. Iemand benadert je actief en doet je een aanbod.
  Omdat iemand al zeer geïnteresseerd is in je bedrijf, heb je een comfortabele onderhandelingspositie en een goede kans om een prijs te krijgen die (aanzienlijk) hoger is dan de waarde, vooral als je geen haast hebt om te verkopen. Een bedrijfsevaluatie geeft je een startpunt.
 2. Je bekijkt systematisch wie een potentiële koper zou kunnen zijn, benadert ze allemaal tegelijk en voert dan parallel onderhandelingen met alle geïnteresseerde partijen. Concurrentie stimuleert de handel en drijft de prijs op.

Is de bedrijfswaarde gelijk aan de verkoopprijs?

De bedrijfswaarde is niet de prijs, maar een basis voor de prijsbepaling. De prijs is het resultaat van vraag en aanbod en onderhandelingen. Parameters in de onderhandelingen zijn bijvoorbeeld de transactiestructuur, garanties en waarborgen.

De verkoper wil een zo hoog mogelijke prijs voor zijn bedrijf, de koper wil zo weinig mogelijk betalen. De aankoopprijs moet eerlijk zijn voor beide partijen. Het zou mogelijk moeten zijn om de aankoopprijs na 5-8 jaar af te betalen.

Typische verkoopvoorwaarden

 • Onmiddellijke betaling/eenmalige betaling: de aankoopprijs wordt betaald op de vervaldatum zonder inhoudingen
 • Lening van de verkoper: De verkoper verstrekt de koper een zogenaamde verkoperslening. Dit wordt vaak gedaan om een financieringsgat te dichten. Meestal rond de 20-30% van de aankoopprijs met een looptijd van 2-5 jaar. De lening is rentedragend, wat in tijden van lage rente interessant kan zijn voor de verkoper. De toekenning van een verkoperskrediet versterkt het vertrouwen en geloof van zowel de koper als de banken in de succesvolle voortzetting van het bedrijf. Let op: Een verkoperslening is secundair, d.w.z. als het bedrijf failliet gaat voordat de lening is afgelopen, wordt eerst de lening van de bank afgelost en kan de verkoper met lege handen komen te staan door een gebrek aan activa.
 • Earn-out: Er wordt een lagere aankoopprijs betaald. Daarnaast worden doelstellingen afgesproken voor een bepaald aantal jaren (2-5) en gekoppeld aan extra betalingen of betalingen in termijnen op de aankoopprijs. Dit kan handig zijn als er verschillende meningen zijn over een geschikte aankoopprijs of als de koper problemen heeft met de financiering. Om conflicten te voorkomen is het belangrijk dat er concrete en controleerbare doelen worden afgesproken en dat er ofwel een vertrouwensbasis bestaat of dat de verkoper gedurende deze tijd in het bedrijf blijft werken en kan helpen controleren of de doelen worden gehaald.

Onder welke omstandigheden is een koper bereid om een hogere prijs te betalen?

 • er zijn talrijke bieders
 • het strategische voordeel groot is of de synergie-effecten groot zijn
 • hoe positiever de toekomstige ontwikkeling wordt ingeschat en hoe waarschijnlijker het winstpotentieel is
 • hoe beter het imago van het bedrijf en zijn publieke imago is
 • de bedrijfsnaam en het merk kunnen worden voortgezet
 • hoe groter het klantenbestand en hoe beter de klantenstructuur
 • hoe hoger de kwaliteit en ervaring van het management en hoe beter het personeelsmanagement is
 • het bedrijf beschikt over (schaarse) geschoolde arbeidskrachten
 • de locatie biedt voordelen
 • Speciale expertise of een hoge mate van specialisatie met bijbehorende patenten of licenties is beschikbaar
 • het bedrijf heeft opmerkelijk goed gepresteerd in de neerwaartse fasen van een economische cyclus
 • met een gunstige verkoopstructuur (bijv. hoog aandeel gegarandeerde verkopen op lange termijn, lage klantconcentratie)
 • bij een bedrijf waarvan de producten een hoog prijsniveau hebben voor de sector

Wanneer is de verkoper bereid om de prijs te verlagen?

 • hij is afhankelijk van een snelle verkoop
 • het aantal potentiële kopers is klein
 • Een korting kan worden gebruikt om aansprakelijkheidsrisico's en garanties uit te sluiten
 • de koper betaalt de volledige aankoopprijs en ziet af van earn-outvoorwaarden en aanbetalingen
 • alle verplichtingen worden geannuleerd voor de verkoper na de transactie
 • De voortzetting van het dienstverband van werknemers is gegarandeerd
 • de transactie heeft geen negatieve gevolgen voor de stad (locatie) en het omliggende gebied
 • De verkoop zal naar verwachting leiden tot groei van het bedrijf of het voortbestaan van het bedrijf is verzekerd
 • hij waardering voelt voor het gedane werk

Bedrijven verkopen met ondersteuning van adviseurs


Wat is zijn taak en welke toegevoegde waarde biedt een fusie- en overnameadviseur?

M & A consultants (M & A = fusies en overnames) zorgen voor procesbetrouwbaarheid. Dit helpt dure en tijdrovende fouten te voorkomen.
De counsellor heeft een externe kijk op de dingen, is neutraal, objectief en vrij van belemmerende emoties.

Hij kent de volgorde van de noodzakelijke stappen, is gefocust op de essentie en zet een gestructureerd proces op. In overleg met de verkoper wordt een projectplan met mijlpalen opgesteld. 

Een adviseur die goede connecties heeft in de sector en in de regio zorgt ervoor dat de groep kopers groot genoeg is en vergroot zo de kans op een succesvolle verkoop. 

Een discrete aanpak is essentieel. Als de intentie om te verkopen te vroeg bekend wordt gemaakt, kan dit een zeer negatieve impact hebben op het bedrijf, of het nu gaat om werknemers die ontslag nemen of klanten of leveranciers die ontevreden zijn. Een consultant treedt op als tussenpersoon en biedt discretie. Hij weet ook wanneer, aan wie en welke informatie openbaar moet worden gemaakt en in welke situaties voorzichtigheid geboden is.

Door zijn ervaring met fusies en overnames herkent een goede adviseur dubieuze en financieel zwakke overnamekandidaten in een vroeg stadium en kan hij ze uitsluiten van het proces. Dit bespaart tijd en voorkomt indiscretie.

Tijdens onderhandelingen kent de consultant de gebruikelijke regels maar ook de struikelblokken en kan hij nieuwe ideeën introduceren. Hij kan mogelijke kritieke punten van tevoren bespreken. Door goed te luisteren tijdens de onderhandelingen kan hij misverstanden voorkomen die in het ergste geval kunnen leiden tot het afbreken van de onderhandelingen.

Er zijn twee soorten counsellors. Er zijn adviseurs die het hele verkoopproces begeleiden, van de voorbereiding via het zoeken naar een koper tot het sluiten van het contract, inclusief de coördinatie met advocaten en belastingadviseurs. De andere groep is vergelijkbaar met een makelaar. Hier is de service beperkt tot het zoeken naar potentiële kopers in de rol van een agent/makelaar. Deze optie kan voldoende zijn voor kleine bedrijven en wordt normaal gesproken alleen geassocieerd met prestatiegerelateerde kosten. 

Wat kan een consultant niet doen?

De consultant kan de bedrijfseigenaar veel werk uit handen nemen om de tijdsbelasting tot een minimum te beperken. Toch is er nog veel te doen voor de eigenaar. Vooral in het begin is de adviseur afhankelijk van de medewerking van zijn klant om alle informatie te verzamelen die nodig is voor het verkoopproces en om een beter inzicht te krijgen in het bedrijf. De benodigde tijd voor persoonlijke ontmoetingen met potentiële kopers en de voorbereiding daarvan moet ook worden gepland.

De betrokkenheid van een adviseur is geen garantie dat het bedrijf verkocht zal worden. Er zijn bedrijven die eigenlijk niet te koop zijn. In Duitsland kan ongeveer een kwart van de bedrijven die klaar zijn voor overdracht niet worden verkocht en wordt gesloten. De belangrijkste redenen voor de mislukking waren: te klein bedrijf, slechte winstsituatie, investeringsachterstand, gebrek aan concurrentievermogen en levensvatbaarheid in de toekomst.

Wat kost een fusie- en overnameadviseur?

Een gerenommeerde consultant krijgt gratis en vrijblijvend een overzicht van je bedrijf en werkt met je samen om je doelen, verkoopstrategie en vereisten te ontwikkelen. Als hij de kans op succes hoog inschat onder de gegeven randvoorwaarden (bijv. je prijsverwachtingen), zal hij je een schriftelijk bod doen. 

Als je de adviseur opdracht geeft voor het hele verkoopproces, inclusief voorbereiding, het zoeken naar een koper, onderhandelingen, enzovoort, bestaat het vergoedingsmodel meestal uit een vaste en een prestatiegerelateerde component. Enkele consultants werken uitsluitend op prestatiebasis. Voordeel voor de klant: De kosten worden alleen gemaakt bij succes. Nadeel: De adviseur staat onder enorme druk om te slagen; hij zal proberen de verkoop zo snel mogelijk af te ronden, ongeacht of dit de best haalbare prijs is.

Vaste advieskosten (basiskosten, retainer)

Een verkoopproces duurt meestal 6-12 maanden, maar kan ook meerdere jaren duren en vereist veel werk van de consultant, vooral in het begin. Het vaste deel van de vergoeding is in de eerste plaats bedoeld om de ernst van de intentie om te verkopen te garanderen en om ten minste een deel van de kosten van de adviseur te dekken voor het geval de klant zich halverwege het proces bedenkt en niet meer wil verkopen. Dit kan in de vorm van een eenmalige betaling aan het begin, betalingen bij het bereiken van bepaalde mijlpalen (bijv. voltooiing van documentatie, eerste ontmoeting met de tegenpartij, enz. Er zijn verschillende modellen voor maandelijkse betalingen. Ze kunnen alleen in rekening worden gebracht voor de eerste 3-6 maanden of voor de volledige duur van het verkoopproces. Een klein aantal consultants doet het zonder een vaste component tijdens het hele verkoopproces. In dit geval is de prestatiegerelateerde component hoger. Het verrekenen van de vaste kosten met de succescommissie in geval van succes is een eerlijke oplossing voor beide partijen.  

Als er een vaste vergoeding wordt overeengekomen, is de hoogte daarvan gebaseerd op de verwachte werklast van de consultant (vooral voor de bedrijfsdocumentatie). Voor kleinere bedrijven met een verwachte transactiewaarde tussen EUR 1 en 5 miljoen, bedragen ze meestal EUR 5.000 tot 20.000, met maandelijkse betalingen tussen EUR 1.000 en 4.000.

Prestatiegerelateerde advieskosten

Consultants werken voornamelijk op prestatiebasis, dat wil zeggen dat ze een percentage van de transactiewaarde ontvangen. Hoe lager de verwachte verkoopprijs, hoe hoger dit percentage, aangezien de hoeveelheid werk slechts in beperkte mate afhangt van het transactievolume, maar meer van de complexiteit van de transactie. Een bijkomende, bepalende factor voor de hoogte van de compensatie is de verkoopbaarheid van het bedrijf en de geschatte tijd die het proces in beslag zal nemen. Adviseurs met veel ervaring en een goed netwerk in de betreffende branche kunnen een hoger percentage rechtvaardigen, omdat hun expertise de verkoopkansen aanzienlijk vergroot en mogelijk ook de kwaliteit van de potentiële kopers.

Hieronder vind je een ruwe indicatie van de gebruikelijke prestatiegerelateerde componenten voor een consultant die de bedrijfseigenaar uitgebreid, intensief en gedurende het hele verkoopproces begeleidt, inclusief een actieve en systematische zoektocht naar een koper. Deze moeten worden begrepen in combinatie met een vaste, niet-prestatiegerelateerde component.

Standaard adviseurscommissie als % van de verkoopprijs – varieert per sector en bedrijfsgrootte

< € 1 miljoen: 5 – 10%
1 – 3 miljoen €: 4 – 7%
3 – 10 miljoen €: 3 – 6%
> € 10 miljoen: 1 – 3%

Er kan een minimumvergoeding worden afgesproken.

Als de adviseur alleen als tussenpersoon/makelaar optreedt en het verkoopproces verder niet begeleidt, ontvangt hij ook een commissie, maar het percentage is lager. 

Als je de consultant niet het hele verkoopproces wilt toevertrouwen, maar alleen hulp nodig hebt op bepaalde gebieden, zoals de voorbereiding van het exposé, wordt een uurtarief/dagtarief in rekening gebracht. Gebruikelijke dagtarieven variëren tussen €1000 en €2000, waarbij het bedrag niets zegt over de efficiëntie van de consultant en je met een duurdere maar meer ervaren consultant op een lagere totale rekening kunt uitkomen. 

Vier voorbeelden van verschillende vergoedingsmodellen

Er bestaat geen gestandaardiseerde kostenstructuur voor een verkoopproces en in de praktijk zijn er talloze factureringsmodellen in talloze variaties. 

Om je een idee te geven, worden hieronder enkele veelgebruikte modellen als voorbeeld uitgelegd. 

VergoedingenmodelBeschrijving van deFactuurVergoeding
Succes vergoedingDe consultant werkt uitsluitend op prestatiebasis. Zijn succesvergoeding is 5%.
van het verkoopbedrag. Als er geen verkoop is, ontvangt de adviseur niets.
(Er zijn adviseurs die dit risico afdekken met een "uitstapvergoeding")
Totaal transactiebedrag:
2 miljoen €

Succesvergoeding: €100.000
(5% van 2 miljoen verkoopprijs)
100.000 €
(plus btw)

Basis- en succesvergoeding
Basistarief: De consultant rekent een basistarief van € 2.400 (plus btw) voor het adviesconcept, het onderzoekswerk en het opstellen van een blind profiel en een bedrijfspresentatie bij het afsluiten van het contract. De eerste termijn van € 1.800 (plus btw) moet direct na ondertekening worden betaald, de tweede termijn van € 600 (plus btw) nadat een Non Disclosure Agreement (NDA) is ondertekend door een geïnteresseerde partij.

Slagingskosten: We vragen €900 (plus btw) voor het eerste bezoek van een potentiële koper. Er worden maximaal 3 bezoeken in rekening gebracht, alle volgende bezoeken zijn gratis) Bezoeken worden alleen geïnitieerd met toestemming van de cliënt.
Als er een ondertekende intentieverklaring is van een geïnteresseerde partij, brengt de consultant € 1.800 (plus btw) in rekening.

In dit geval brengt de adviseur een gespreide succesvergoeding in rekening van
5% voor de eerste € miljoen, plus
4% voor de tweede € miljoen, plus
3% voor alles boven € 2.000.001
maar ten minste € 25.000 plus btw in het geval van een bedrijfsverkoop.

Een vergoeding van 1,5% wordt in rekening gebracht voor het overnemen van leningen en garanties. Leningbedrag: € 100.000

De reeds betaalde vergoeding wordt afgetrokken van de succesvergoeding voor de transactiewaarde, bijv. 2 bezoeken van in totaal € 1.800 + een "Letter of Intent" van € 1.800 = € 3.600
Totaal transactiebedrag:
2 miljoen €

Basistarief: 2400€
plus 1.500 €
(1,5% van €100.000 lening)
plus 50.000 €
(5% van € 1 miljoen)
plus 36.000 €
(4% van € 900.000)
minder 1800 €
(Betaling voor 2 bezoeken bij eventuele annulering) kopers)
minder 1800 €
(Betaling voor een LoI)
86.300€ (plus btw)

Maandelijkse betaling plus succesvergoeding
Basistarief: De adviseur ontvangt een vast maandelijks bedrag van €4.000 (plus BTW) voor de gehele duur van het contract (ofwel tot het contract wordt opgezegd ofwel tot het bedrijf wordt verkocht). Duur van de transactie in dit voorbeeld: 12 maanden

Succesfee: De adviseur ontvangt 5% van de transactiewaarde (aankoopprijs).
Voor de overname van leningen en garanties wordt 1,5% in rekening gebracht.
Totaal transactiebedrag:
2 miljoen €

Basisvergoeding: €48.000
(12 maanden x 4000€)
plus €95.000
(5% van €1,9m)
plus 1500 €
(1,5% van €100.000 lening)
144.500€
(plus btw)


Uurtarief gebaseerd op tijd en moeite, ten laste van succesfee
Basistarief: De consultant rekent een uurtarief van €150.
Geschat aantal uren voor een gemakkelijk verkoopbaar bedrijf:
– Documentatie, voorbereiding van cijfers en onderzoek: 50 uur
– Kopersbenadering: 50 uur
– Vergaderingen en onderhandelingen: 30 uur
– Contractsluiting en follow-up: 10 uur

Slagingsvergoeding: De adviseur brengt 5% van de transactiewaarde (aankoopprijs) in rekening. Bij succes wordt de basisvergoeding verrekend met de succesvergoeding.
Totaal transactiebedrag:
2 miljoen €

Basistarief: € 21.000
(Totale vergoeding volgens uitgaven: 140 uur à 150 € elk)
plus € 100.000
(5% van 2 miljoen)
minder dan € 21.000
(creditering van de uurvergoeding voor het succes)
79.000 €
(plus btw)

Een online SHOP verkopen

Afhankelijk van het omzet- en winstniveau zijn er vier mogelijke koperscategorieën voor een online winkel:

 • Particuliere kopers, werknemers: kopen meestal kleine winkels, omdat de financieringsmogelijkheden meestal beperkt zijn.
 • Concurrenten: Directe concurrenten kopen alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld om hun marktaandeel te vergroten. Kopers uit aanverwante sectoren zullen eerder vragen stellen.
 • E-commercespecialisten: als de producten of het merk in hun portfolio passen en ze ontwikkelingsmogelijkheden zien
 • Investeerders, participatiemaatschappijen: hebben bepaalde rendementsverwachtingen en hechten belang aan groeivooruitzichten en schaalbaarheid. Met een optimale pasvorm kan een prijs worden bereikt die ver boven de marktwaarde ligt.

EEN BEDRIJF VERKOPEN VIA EEN ADVERTENTIE OP EEN BEDRIJVENBEURS


Vooral voor verkopers of potentiële kopers van kleinere bedrijven kan een advertentie op een relevant platform of een zogenaamde bedrijvenbeurs een manier zijn om de aandacht te trekken. Daar vind je bedrijven die ter overname worden aangeboden en ook de mogelijkheid om je eigen bedrijf ter overname aan te bieden. Sommige platforms hebben een regionale focus of zijn gespecialiseerd in bepaalde sectoren.

Een advertentie kan nuttig zijn voor beide partijen: Aan de kant van de verkoper, voor kleine bedrijven met een omzet van minder dan een miljoen die op zoek zijn naar een opvolger op de middellange termijn of die een overzicht willen krijgen van de opvolgingsmarkt. Aan de kant van de koper, voor getalenteerde jonge mensen die voor de keuze staan om hun eigen bedrijf te beginnen of een gevestigd bedrijf voort te zetten, of voor werknemers voor wie zelfstandig ondernemerschap een optie zou kunnen zijn.

De kosten voor het gebruik van een bedrijfsbeurs variëren sterk. De kleine lettertjes moeten daarom zorgvuldig worden gelezen. Het spectrum varieert van gratis en tegen betaling advertenties en boekbare adviespakketten, tot maandelijkse kosten met en zonder minimumtermijn, tot een vast bedrag of een percentage succescommissie als er een transactie wordt gesloten via de advertentie.

Naast verschillen in kosten zijn er ook verschillen in de kwaliteit van de platforms. Zorg ervoor dat er kwaliteitsborging wordt uitgevoerd en dat je gegevens en profielinvoer worden gecontroleerd voordat ze worden geactiveerd.

Landspecifieke informatie is hier te vinden voor Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Mogelijke problemen

Als de prijs onrealistisch hoog is, zul je geen succes hebben met je advertentie. In het Verenigd Koninkrijk schijnt slechts 5% van de bedrijven die worden aangeboden op een bedrijvenbeurs daadwerkelijk verkocht te worden, en wel om deze reden.

Afhankelijk van de situatie is het moeilijk om anoniem te blijven. Als je te weinig over jezelf onthult, zul je geen geïnteresseerde partijen aantrekken. Als de intentie om te verkopen bekend wordt gemaakt, kan dit een negatieve invloed hebben op het bedrijf. Geïnteresseerde partijen moet worden gevraagd een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen, ook om te voorkomen dat interne informatie in verkeerde handen valt.
Het kan gebeuren dat je advertentie toeristen aantrekt die het gewoon leuk vinden om bedrijven te bezoeken, maar niet van plan zijn om ze te kopen.
Fraudeurs zijn hier ook actief. Verdenking is gerechtvaardigd als de koper het bedrijf rechtstreeks wil kopen, eender welke prijs aanvaardt, wisseltransacties voorstelt of de transactie in het buitenland wil uitvoeren.

Bedrijfsopvolging in Duitsland


In 2020 en 2021 moesten veel kleine en middelgrote ondernemingen in de eerste plaats vechten om te overleven. Alle plannen voor de toekomst of de overdracht zijn in de wacht gezet. Voor 2022 tekent zich een veel positiever beeld af: tegen het einde van het jaar zullen ongeveer 230.000 bedrijven op zoek zijn naar een opvolgingsoplossing. Ondanks het grotere optimisme van ondernemers maakt de structurele opvolgingskloof, veroorzaakt door enerzijds een laag geboortecijfer en anderzijds een gebrek aan interesse in zelfstandig ondernemerschap, de zoektocht naar een geschikte opvolger moeilijker.

Er zijn initiatieven opgezet om degenen die bereid zijn over te dragen en degenen die bereid zijn over te nemen samen te brengen. Een voorbeeld is het RKW Competence Centre, dat talrijke modelprojecten heeft gelanceerd.
Elk jaar bieden de Kamers van Koophandel informatie, advies en ondersteuning aan ongeveer 30.000 ondernemers, zowel ondernemers die op zoek zijn naar een opvolger als toekomstige ondernemers. LET OP: De link werkt momenteel niet vanwege een cyberaanval op de IHK! De Kreditanstalt für Wiederaufbau (Corporatie voor Wederopbouwleningen), die ook een checklist voor opvolgers heeft gepubliceerd, biedt tal van ondersteuningsprogramma’s voor toekomstige ondernemers.

Controleer vóór de transactie de fiscale aspecten van de bedrijfsverkoop

De fiscale aspecten van de transactie moeten vooraf door een expert worden beoordeeld en geoptimaliseerd. Als je nog geen geschikte belastingadviseur hebt, kun je op de website steuerberater.de belastingadviseurs vinden met de aanvullende kwalificatie "Gespecialiseerd adviseur voor bedrijfsopvolging" in jouw regio. Voer je postcode in en selecteer "Bedrijfsopvolging" onder Specialistische adviseur. Fouten of weglatingen kunnen je duur komen te staan.

Verkoop bedrijf – belastingvrije vergoeding voor de ondernemer 55+

Een eenmanszaak kan recht hebben op een pensioenuitkering wanneer hij zijn bedrijf verkoopt. Als de ondernemer minstens 55 jaar oud is, blijft de meerwaarde belastingvrij op aanvraag tot €45.000. De belastingvrije som kan maar één keer worden aangevraagd. De bovengrens voor de volledige belastingvrije som is € 136.000 vermogenswinst. Om te profiteren van de belastingvrije som, hoef je NIET 100 procent van het bedrijf te bezitten.

Een GmbH verkopen of GmbH-aandelen verkopen

Heb je aandelen in een GmbH en wil je die verkopen? Tenzij anders bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst, kunnen de aandelen worden verkocht aan een andere aandeelhouder of aan een externe persoon. Als de aandeelhoudersovereenkomst een voorkeursrecht voor de aandeelhouders bevat, moet dit worden nageleefd. Er moet ook worden gecontroleerd of de toestemming van de aandeelhouders voor de verkoop van aandelen en de koper verplicht is om GmbH-aandelen te kunnen verkopen. De overdracht moet notarieel worden vastgelegd en de inschrijving in het handelsregister moet worden gewijzigd. Bij het opstellen van het koopcontract is de hulp van een gespecialiseerde advocaat aan te raden om aansprakelijkheidsrisico’s of economische nadelen voor de verkoper te voorkomen.

Belastingen op de verkoop van aandelen

 • In het geval van een kleine investering van minder dan één procent binnen de laatste vijf jaar, is een eenmalige definitieve bronbelasting van 25% verschuldigd (of, op aanvraag, het persoonlijke belastingtarief van minder dan 25%), plus 5,5% solidariteitstoeslag en, indien van toepassing, minstens 8% kerkbelasting op de winst bij verkoop.
 • Als het aandeel in het bedrijf in de laatste vijf jaar meer dan één procent is, treedt de zogenaamde partiële inkomstenmethode in werking. Slechts 60% van de totale winst wordt belast tegen het persoonlijke belastingtarief, 40% blijft belastingvrij. Volgens §17 lid 3 is er een pro rata belastingvrij bedrag (€ 9060 voor een 100% aandelenbezit), dat het bedrag van de belastbare (= 60% aandeel) totale winst vermindert. Er hoeft geen bedrijfsbelasting te worden betaald.
 • Als een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aandelen verkoopt, wordt slechts 5 procent van de winst op de verkoop belast als een niet-aftrekbare zakelijke uitgave in overeenstemming met een speciale bepaling in de wet op de vennootschapsbelasting als de aandelenparticipatie in het bedrijf ten minste 15 procent bedraagt. Er is ook bedrijfsbelasting en vennootschapsbelasting verschuldigd.

Bedrijfsbeurzen in Duitsland

Hier vind je algemene informatie over advertenties op een bedrijvenbeurs en hun voor- en nadelen.

Er zijn talloze bedrijfsbeurzen in Duitsland waar je een verkoopaanbod of een koopaanvraag kunt plaatsen. De grootste, nexxt-change, wordt gesteund door het federale ministerie van Economische Zaken en KfW. Je 730 regionale partners bieden gratis ondersteuning en helpen je bijvoorbeeld met de formulering van de advertentie en met een voorselectie van geschikte geïnteresseerden. Je kunt hier ook adverteren als je in Duitsland woont maar je bedrijf in het buitenland is gevestigd, of als je een potentiële koper bent die in het buitenland woont.

Deze lijst geeft je een goed overzicht van de belangrijkste Duitse bedrijfsbeurzen.

Een bedrijf verkopen in Zwitserland


Hier vind je Zwitserland-specifieke kennis. Link naar de algemene informatie over de verkoop van een bedrijf

Kleine en middelgrote ondernemingen vormen de economische ruggengraat van Zwitserland. In de categorie tot 100 werknemers – de bedrijven die het vaakst gebruikmaken van de NIMBO-bedrijfswaardering – waren er in 2018 ongeveer 590.000 bedrijven in Zwitserland. De meeste zijn familiebedrijven.

Bedrijfsopvolging moet voor de langere termijn worden gepland en op een gestructureerde manier worden benaderd, vooral als het bedrijf de oudedagsvoorziening van de ondernemer vertegenwoordigt. Financiële planning voor ondernemers is complex. Particuliere voorzieningen en vermogensopbouw worden vaak verwaarloosd.  Het wordt ook ten zeerste aanbevolen om gepaste huwelijks- en erfcontracten af te sluiten als voorzorgsmaatregel in geval van een plotse dood om het voortbestaan van het bedrijf te verzekeren en een gepaste individuele oplossing te vinden. 30 procent van de bedrijven die op opvolging wachten, kunnen niet worden overgedragen en worden uiteindelijk gesloten, deels omdat de eigenaar niet of te laat voor zijn opvolger zorgt. Vooral eenmanszaken hebben de grootste problemen met opvolging, omdat mensen die geïnteresseerd zijn in een klein bedrijf eerder geneigd zijn om op te starten dan om over te nemen. Dit heeft niet alleen economische gevolgen voor de eigenaar, maar ook voor talloze werknemers.

Belastingoptimalisatie vóór de verkoop

Ontkoppeling van privé- en bedrijfsfinanciën: als de eigenaar om belastingredenen jarenlang slechts een laag salaris en/of een laag dividend uitkeert, kunnen er zich in het bedrijf veel niet-essentiële liquide middelen ophopen. In het geval van een verkoop moet de koper er ook voor betalen via een hogere aankoopprijs. Deze situatie is nadelig voor hem, omdat hij ze alleen in de eerste vijf jaar met verlies kan uitkeren, omdat ze dan worden gecategoriseerd als indirecte gedeeltelijke liquidatie en dienovereenkomstig worden belast.
Tip: Betaal niet-essentiële liquiditeit uit als speciale dividenden vóór de verkoop. De belastingdruk kan ook worden verlaagd door in het pensioenfonds te storten, maar er moet ten minste drie jaar liggen tussen de aankoop in het pensioenfonds en de daaropvolgende opname ineens.

Niet-operationeel onroerend goed overdragen aan privé-eigendom
Bedrijfseigendommen waarvan de waarde relatief hoog is in verhouding tot de waarde van het bedrijf, moeten ook worden gescheiden van de bedrijfsactiva, bijvoorbeeld door ze te verkopen aan de eigenaar van het bedrijf.

Divisie van het bedrijf
Als het bedrijf actief is in meer dan één kernactiviteit, kan het raadzaam zijn om het bedrijf op te splitsen en de onderdelen afzonderlijk te verkopen.

Opvolging binnen familiebedrijf

Tip: De universiteit van Sankt Gallen biedt regelmatig trainingsseminars over familiebedrijven en opvolging , speciaal voor familiebedrijven.

Prijzen voor overdracht binnen de familie

Bij elk opvolgingsplan moet het bedrijf worden gewaardeerd en moet er een prijs worden bepaald. Om conflicten later te voorkomen, is het raadzaam om een onafhankelijke specialist te zoeken voor deze taak. Uit een onderzoek van Credit Suisse in 2016 bleek dat de prijs voor familieleden of vrienden lager is dan voor een externe opvolger. Beide groepen krijgen een gemiddelde korting van 41% van de marktprijs. 18% van de binnen de familie overgeplaatste personen kreeg het bedrijf zelfs “gratis”, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking.

Kantonnale verschillen in schenkingsrecht

De schenkbelasting is verschuldigd door de ontvanger. Echtgenoten en kinderen zijn in de meeste kantons vrijgesteld van belasting. Uitzondering: er zijn belastingvoordelen in de kantons AI, GR, JU en VD.
Samenwonende partners zijn niet gelijk aan echtgenoten. Ze worden belast in de hoogste belastingschijf, met uitzondering van de kantons OW, Schwyz en Zug.

Belastingoptimalisatie voor overplaatsingen binnen de familie in Zwitserland

Veel Zwitserse familiebedrijven hebben te veel liquiditeit die niet kan worden overgedragen aan het privévermogen van de ondernemer zonder aanzienlijke belastingafdrachten.

Eén oplossing is om een erfgenaamsholding of overnameholding op te richten, die de belastingdruk op de verkoper vermindert en zo opvolging tegen een betaalbare prijs mogelijk maakt. In dergelijke gevallen is het raadzaam om een zogenaamde tax ruling te verkrijgen van de bevoegde belastingdienst, een bindende juridische analyse die vooraf is verkregen.
De nieuw opgerichte naamloze vennootschap (de holding) neemt het familiebedrijf over. AG trekt vreemd vermogen aan voor de overname. De holding ontvangt dividendbetalingen van de dochteronderneming, die ze gebruikt om het geleende kapitaal terug te betalen. Het voordeel hiervan is dat de terugbetaling van de lening kan worden gekoppeld aan de bedrijfsprestaties. Er zijn verschillende modellen denkbaar bij het opstellen van het contract, afhankelijk van wie het vreemd vermogen verstrekt. De vorige eigenaar kan bijvoorbeeld de meerderheid van de aandelen behouden totdat de helft van de lening is terugbetaald door de holding.

Verkoop van aandelen uit privévermogen

Een belangrijke vraag is of een verkoop van de aandelen uit privévermogen zou resulteren in een belastingvrije verkoop.
een vermogenswinst vertegenwoordigt. Dit hangt af van verschillende factoren bij de verkoper,
Dit is echter ook afhankelijk van de vraag of de koper in de vijf jaar na de aankoop uitkeringen doet die moeten worden opgenomen als onttrekkingen van substance. Als deze "substantie" al bestond voor de aankoop, uitkeerbaar was volgens het handelsrecht en niet noodzakelijk was voor de activiteiten, en als de verkoper wist dat er geld aan het bedrijf zou worden onttrokken voor financieringsdoeleinden, dan is de verkoop belastbaar.
Of in individuele gevallen daadwerkelijk wordt voldaan aan deze omstandigheden die leiden tot belastingplicht, moet worden gecontroleerd door een belastingdeskundige. Afhankelijk van de complexiteit van de transactie is het ook sterk aan te raden om een wettelijk bindende bevestiging van het belastingkantoor te krijgen.

Bedrijfsbeurzen in Zwitserland

Hier vind je algemene informatie over advertenties op een bedrijvenbeurs en hun voor- en nadelen.
Vooral voor verkopers of potentiële kopers van kleinere bedrijven kan een advertentie op een bedrijvenbeurs een manier zijn om de aandacht te trekken. Daar vind je bedrijven die ter overname worden aangeboden en ook de mogelijkheid om je eigen bedrijf ter overname aan te bieden. Companymarket en firmforsale behoren bijvoorbeeld tot de grotere bedrijvenbeurzen in Zwitserland die al enige tijd bestaan.

Financiering en promotie

Bedrijfspromotie voor KMO’s wordt in Zwitserland over het algemeen op kantonnale basis georganiseerd. Op deze pagina van het Department of Economic Affairs, Education and Research vindt u nuttige links over het onderwerp economische ontwikkeling in uw regio. Er is ook informatie over regionale financieringsorganisaties die naast de banken een bedrijf in de opstartfase kunnen ondersteunen. Maar er zijn ook tal van financieringsinstrumenten op federaal niveau.

Bedrijfsoverdrachten in Oostenrijk


Wil je je bedrijf verkopen of een bedrijf overnemen? We hebben een reeks informatie en nuttige links voor je verzameld. Als gevolg van demografische veranderingen worden de komende jaren in Oostenrijk ongeveer 6500 leeftijdsgerelateerde bedrijfsoverdrachten per jaar verwacht. Het aandeel van overdrachten binnen het gezin is de afgelopen tien jaar voortdurend gedaald en is momenteel stabiel op ongeveer 50%. De andere helft van de bedrijven wordt verkocht aan werknemers of externe partijen.

Een bedrijf verkopen, een bedrijf kopen

Een zeer goed eerste overzicht voor cedenten of overnemers van een Oostenrijks bedrijf is te vinden in de informatiebrochure van de Kamer van Koophandel.
Belangrijk: Elk geval is een individueel geval! Veel hangt af van verschillende factoren en er zijn geen universele antwoorden. Het behandelt juridische, met name fiscale, administratieve en bedrijfsmanagementkwesties en financieringskwesties. Zoek professionele hulp als je twijfelt.

Er is veel om rekening mee te houden en fouten moeten zoveel mogelijk worden vermeden.

Hulp bijbelastingzaken

KSW, de Kamer van Belastingadviseurs en Accountants, biedt een gratis eerste consult aan. Informatie over het KSW-programma inclusief links naar het regionale kantoor dat voor jou verantwoordelijk is.

Andere juridische kwesties

Als je geen notaris hebt die je vertrouwt, is het platform van de Oostenrijkse vereniging van notarissen handig voor je. Je kunt een advocaat in jouw regio en met de gewenste specialisatie vinden op de website van de Oostenrijkse Orde van Advocaten of je kunt hier een advocaat vinden.

De organisatie van de Kamer van Koophandel en de startersdienst zijn ook nuttige contactpunten voor overplaatsers en overnemers om informatie en ondersteuning te krijgen.

Tijdsbestek voor een bedrijfsoverdracht

Afhankelijk van de grootte en complexiteit van het bedrijf is een planningshorizon van 5-10 jaar geschikt voor een ordelijke en succesvolle overdracht. Dit omvat ook het verkoopproces, dat, afhankelijk van de aantrekkelijkheid van het bedrijf en andere omstandigheden, gemiddeld zes maanden tot twee jaar in beslag neemt. De planning moet schriftelijk worden vastgelegd.

Ondersteuning voor bedrijfsovernames

Er zijn verschillende financieringsopties beschikbaar. Ze omvatten gesubsidieerde leningen, eenmalige investeringssubsidies, belasting- en tariefvoordelen en subsidies voor adviesverlening. Mensen die deze subsidies hebben gebruikt, beoordelen ze als positief en de moeite waard.

Helaas is het financieringslandschap verwarrend en verschilt het van staat tot staat. Er zijn ook financieringsprogramma’s op federaal en EU-niveau. Het financieringslandschap verandert voortdurend. Het is belangrijk om jezelf van tevoren goed te informeren om geen geld weg te geven. Je belastingadviseur kan je misschien verder helpen of een eerste overzicht krijgen of en welke subsidies voor jou beschikbaar zijn via de link naar de subsidiedatabase van de Kamer van Koophandel of de subsidiepilot van Austria Wirtschaftsservice GmbH.
Subsidies voor de hotel- en toerismesector: ÖHT (Österreichische Hotel- und Tourismusbank), speciale subsidies voor jonge ondernemers zijn ook mogelijk.
Onder bepaalde voorwaarden stelt de wet ter bevordering van nieuwe bedrijven (NEUFÖG) startende bedrijven en bedrijven en gedeeltelijke bedrijfsoverdrachten vrij van verschillende overheidsheffingen en -vergoedingen.

Belangrijk: De bedrijfsovernemer moet al een bevestigde verklaring van (gedeeltelijke) bedrijfsoverdracht (officieel NeuFö-formulier) hebben voordat het eerste contact met de autoriteiten plaatsvindt. Het betreffende formulier is verkrijgbaar bij je Kamer van Koophandel of als online formulier en kan elektronisch worden ingediend. Hiervoor is een handtekening van een mobiele telefoon of een burgerkaart nodig.

Bedrijfsbeurzen in Oostenrijk

Hier vind je algemene informatie over advertenties op een bedrijvenbeurs en hun voor- en nadelen.
Vooral voor verkopers of potentiële kopers van kleinere bedrijven kan een advertentie op een bedrijvenbeurs een manier zijn om de aandacht te trekken. Daar vind je bedrijven die ter overname worden aangeboden en ook de mogelijkheid om je eigen bedrijf ter overname aan te bieden. De Oostenrijkse Kamers van Koophandel beheren ook een successiebeurs. De advertenties zijn gratis en kunnen anoniem worden geplaatst.

Nuttige links voor het verkopen van een bedrijf in het Verenigd Koninkrijk

Je bent een zelfstandige eenmanszaak, maatschap of vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en het bedrijf wordt verkocht: Uw verantwoordelijkheden

Wie moet er in dit geval worden geïnformeerd en waar moet rekening mee worden gehouden? Wat de overheid betreft, biedt deze website van de Britse overheid informatie.

Bedrijfsverkoop in het Verenigd Koninkrijk via een verkoopplatform

Talloze KMO’s worden aangeboden op zogenaamde bedrijven-voor-verkoop websites, sommige door de eigenaars zelf, andere door bedrijfsmakelaars. De grootste, meest professionele en bekendste platforms zijn RightBiz en BusinessesForSale. RightBiZ richt zich op voeding, terwijl BusinessesForSale zich richt op retail en voeding. Diensten zijn de belangrijkste focus van Daltonbusiness.com.

Veelgestelde vragen


Hoe lang duurt de verkoop van een bedrijf?

Vermijd een overhaaste transactie. Plan en bereid het verkoopproces op tijd voor.
Afhankelijk van het type overdracht varieert de tijd tussen het eerste contact en de eigenlijke overdracht. Een interne familieopvolging duurt gemiddeld 6,5 jaar, een interne bedrijfsopvolging 3,3 jaar en een externe bedrijfsopvolging 1,6 jaar. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de complexiteit van de transactie kan het in uitzonderlijke gevallen sneller gaan, maar het kan ook aanzienlijk langer duren.

Kan ik mijn bedrijf zelf verkopen?

Als je ervaring hebt met het verkopen van bedrijven, kun je dit doen. Als je geen ervaring of expertise hebt, raden we dit af. Fouten kunnen je duur komen te staan, en niet alleen financieel. Er zijn ook fiscale en juridische aspecten waar je rekening mee moet houden. Win op tijd deskundig advies in, maar neem zelf de beslissingen.

Welke vormen van bedrijfsopvolging zijn er?

Een opvolger kan intern in de familie zijn, intern in het bedrijf of extern aan het bedrijf. Grofweg kunnen er drie vormen worden onderscheiden:
Aankoop in ruil voor een eenmalige betaling, overdracht in ruil voor meerjarige of terugkerende betalingen (annuïteiten, afbetalingen, permanente kosten) en
Gift (verwachte opvolging).

Wat zijn de typische stappen bij het verkopen van een bedrijf?

Ontwikkeling van een strategie, opstellen van een bedrijfswaardering en verkoopdocumentatie, duidelijk opgestelde cijfers en een realistische vraagprijs, zoeken naar kopers: longlist/shortlist; indien mogelijk meerdere geschikte potentiële kopers tegelijkertijd benaderen, onderhandelingen: Indien mogelijk met meerdere geïnteresseerde partijen tegelijk om de onderhandelingspositie te versterken, Uitvoeren due diligence, Afsluiten contract: verduidelijking van alle relevante punten, opstellen koopovereenkomst, afwikkeling en overdracht.

Wat is due diligence?

Alle relevante documenten worden geüpload naar een beveiligde virtuele dataroom en kunnen daar door de potentiële koper via internet worden ingezien. De hoeveelheid gegevens is altijd gerelateerd aan de grootte en complexiteit van een bedrijf. Klassiek concentreert de audit zich op de volgende gebieden: Financiën en belastingen, juridische, organisatorische en eventueel technische zaken.

Hoe wordt de prijs van een bedrijf berekend?

De bedrijfswaarde is niet de prijs, maar een basis voor de prijsbepaling. De prijs is het resultaat van vraag en aanbod en onderhandelingen. De verkoper wil de maximale prijs voor zijn bedrijf, de koper wil zo weinig mogelijk betalen. De aankoopprijs moet eerlijk zijn voor beide partijen. Het zou mogelijk moeten zijn om de aankoopprijs na 5-8 jaar af te betalen.

Hoe behaal ik de maximale prijs bij de verkoop van een bedrijf?

1. iemand benadert je actief en doet je een aanbod. Hier heb je een comfortabele onderhandelingspositie, vooral als je geen haast hebt om te verkopen.
2. Je bekijkt systematisch wie een potentiële koper zou kunnen zijn, benadert ze allemaal tegelijkertijd en voert dan parallel onderhandelingen met alle geïnteresseerde partijen. Concurrentie stimuleert het bedrijfsleven en drijft de prijzen op.

Wat kan de verkoopprijs drukken?

Belangrijke factoren die kunnen leiden tot een verlaging van de verkoopprijs zijn Tijdsdruk bij de verkoper, gebrek aan potentiële kopers, snelle afwikkeling en contante betaling, uitsluiting van aansprakelijkheid, veiligstellen van het voortbestaan van het bedrijf en banen.

Wat is de rol van een M&A-consultant?

De belangrijkste taak van een M&A-consultant is het vaststellen van de betrouwbaarheid van processen en het voorkomen van kostbare fouten. Het doel is om een oplossing te vinden die economisch haalbaar, fiscaal gunstig en juridisch mogelijk is. Een ervaren adviseur met goede connecties vergroot het aantal potentiële kopers en daarmee de kans op een succesvolle verkoop.

Wat kost een M&A consultant?

Na een vrijblijvende beoordeling, waarin je doelstellingen, verkoopstrategie en ondersteuningsbehoeften worden bepaald, zal een gerenommeerde consultant je een schriftelijk aanbod doen als hij de kans op succes hoog acht onder de gegeven randvoorwaarden (bijvoorbeeld je vraagprijs).
Afhankelijk van de sector, bedrijfsgrootte en het transactievolume is een prestatiegerelateerde commissie van 3-10 procent gebruikelijk. Een vaste component is ook gebruikelijk, bijvoorbeeld maandelijks of wanneer bepaalde mijlpalen worden bereikt. Enkele voorbeelden voor vergoedingsmodellen

Wat maakt een bedrijf onverkoopbaar?

Buitensporige prijsverwachtingen en een onhoudbaar bedrijfsmodel zijn de belangrijkste redenen die een bedrijf onverkoopbaar kunnen maken. Als een bedrijf te veel eigenaars heeft, als de bedrijfssituatie voortdurend verslechtert, als de documentatie ontoereikend of niet waarheidsgetrouw is, zijn dit nog andere redenen die een verkoop moeilijker maken.
Een verkoop onder enorme tijdsdruk, bijvoorbeeld om economische of gezondheidsredenen, kan gemakkelijk het einde betekenen voordat een verkoop gerealiseerd kan worden.

Wat is het verschil tussen een asset deal en een share deal?

Bij een asset deal worden de activa van een bedrijf afzonderlijk verworven. Voordeel: minimalisering van aansprakelijkheidsrisico’s, nadeel: erg verwarrend, afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Bij een aandelentransactie verwerft de koper bedrijfsaandelen (aandelen, bedrijfs- of partnerschapsaandelen). Het voordeel voor de verkoper is dat de vermogenswinst fiscaal voordelig is.

Vergelijkbare berichten