Succesvolle bedrijfsverkoop


Een bedrijf verkopen: Wat u moet weten

Hier bundelen wij alles wat vanuit het oogpunt van een ondernemer belangrijk is om te weten en te overwegen over de verkoop van een bedrijf. De site wordt voortdurend uitgebreid en bijgewerkt.
Waar moet allemaal rekening mee worden gehouden? Welke fouten moeten worden vermeden? Wat beïnvloedt de prijs? Wanneer en waar is het zinvol de hulp van een fusie- en overnameadviseur in te roepen? Hoeveel kost het? Waar kan ik meer informatie krijgen? Hier vindt u dit alles en nog veel meer.

Denkt u er al specifiek aan om uw bedrijf te verkopen, maar weet u niet zeker wat uw volgende stappen zijn? Maak gebruik van ons aanbod en praat gratis, vertrouwelijk en vrijblijvend met ons over hoe een optimale verkoopstrategie en het zoeken naar kopers eruit zou kunnen zien. Wij hebben jarenlange ervaring, informeren u over actiemogelijkheden en brengen u zo nodig graag in contact met de meest geschikte adviseur uit ons internationale netwerk. Afhankelijk van uw wensen kunt u ondersteuning krijgen voor het gehele verkoopproces of slechts voor een deel daarvan.

Gerelateerde onderwerpen: Gebruik onze actuele online bedrijfswaardering voor een waardering op basis van actuele marktgegevens en individuele waardedrijvers. Wij publiceren ook elke maand de huidige waarderingsmultiples voor tal van landen, sectoren en bedrijfsgrootten. Op onze website vindt u ook een gedetailleerde beschrijving van de meest voorkomende waarderingsmethoden voor bedrijven.

Bedrijfsverkoop – algemene onderwerpen

Bedrijfsverkoop – Landeninformatie

Verkoop van het bedrijf: absoluut overwegen


De factor tijd

Vermijd een overhaaste transactie. Het verkoopproces tijdig plannen en voorbereiden.

Tijdsdruk bij de verkoop van een bedrijf leidt tot onbevredigende resultaten en kan in het ergste geval zelfs de sluiting van het bedrijf betekenen als er geen koper kan worden gevonden. Afhankelijk van het type overdracht varieert de tijd tussen het eerste contact en de eigenlijke overdracht. Een opvolging binnen de familie duurt gemiddeld 6,5 jaar, een overdracht binnen het bedrijf 3,3 jaar en een overdracht buiten het bedrijf 1,6 jaar. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de complexiteit van de transactie kan het sneller gaan, maar het kan ook langer duren.

Het bedrijf zelf verkopen

Hoeveel ervaring in zakelijke verkoop heb je? Naar alle waarschijnlijkheid is de verkoop van uw eigen bedrijf eenmalig, een situatie waarin u nog niet eerder bent geweest en waarvoor geen ervaring of expertise aanwezig is. Fouten kunnen u duur komen te staan, niet alleen financieel. Er zijn ook fiscale en juridische aspecten waarmee rekening moet worden gehouden. 

Hoeveel tijd heb je? Als bedrijfseigenaar heeft u het meestal al druk met de dagelijkse gang van zaken. Er is geen tijd voor de voorbereiding en uitvoering van het veeleisende en ingewikkelde verkoopproces, dat enkele maanden tot jaren in beslag kan nemen en op elk moment plotseling intens kan worden. Verwaarlozing van de dagelijkse gang van zaken gedurende deze periode kan de onderneming, haar waarde en haar verkoopbaarheid aanzienlijk schaden.

Hoe groot is de behoefte aan discretie? Een externe adviseur kan potentiële kopers zoeken en hun belangen verduidelijken zonder de identiteit van de verkoper bekend te maken. Wie komt in aanmerking als koper? Hoe hoger het voordeel voor de koper, hoe hoger de haalbare koopprijs zal zijn. Het vinden van deze koper is niet altijd gemakkelijk. Een adviseur met goede connecties is dus goud waard en kan leiden tot een aanzienlijk hogere verkoopprijs.

Als een absoluut minimum moet de koopovereenkomst worden beoordeeld door een advocaat met ervaring op dit gebied, tenzij u een expert bent op het gebied van commerciële contracten. Voor ondernemingen boven een bepaalde omvang (ruwweg vanaf 1 miljoen euro omzet) staan de voordelen van een uitgebreid advies, d.w.z. de waardevermeerdering door optimaal procesbeheer, de toename van verkoopmogelijkheden en de minimalisering van risico’s, in een goede verhouding tot de kosten van een adviseur. Voor kleinere bedrijven kan het zinvol zijn om afgeslankte adviesmodellen af te spreken, bijvoorbeeld coaching over specifieke onderwerpen op uurbasis.

Ook de fiscale aspecten van de transactie moeten vooraf door een deskundige worden beoordeeld en geoptimaliseerd.

Vormen van bedrijfsopvolging

Een bedrijfsverkoop kan binnen de familie, binnen het bedrijf of buiten het bedrijf plaatsvinden.

Grofweg kunnen drie vormen van opvolging worden onderscheiden:

 • Donatie (verwachte successie)
 • Overdracht tegen meerjarige of terugkerende uitkeringen (annuïteiten, termijnen, permanente lasten)
 • Aankoop tegen eenmalige betaling

Bij verkoop aan een familielid zien we prijsverlagingen ten opzichte van de marktprijs van 30% of meer. Zelfs bij een interne opvolgingsregeling ligt de prijs meestal onder de marktprijs. Hier is een gemiddelde van 10-20 procent gebruikelijk.

De 7 typische stappen van een succesvolle bedrijfsverkoop


Vanaf de eerste gedachten aan de verkoop van een bedrijf tot aan de closing (definitieve eigendomsoverdracht op een vastgelegde manier) zijn er tal van stappen te doorlopen.

1. voorbereiding De belangrijkste vragen om aan het begin te stellen:

 • Is dit het juiste moment om te verkopen, zowel zakelijk als privé?
 • Is het bedrijf klaar om te verkopen?
 • Is er nog iets in het bedrijf dat dringend verbeterd moet worden voordat we het verkoopproces ingaan?
 • Zijn de processen volledig geformaliseerd en gedocumenteerd?
 • Zijn alle zakelijke relaties op een begrijpelijke manier contractueel geregeld?
 • Voldoet de documentatie van het bedrijf aan een professionele standaard?
 • Zijn de vraagprijzen realistisch?

2. bedrijfswaarde bepalen en verkoopdocumentatie voorbereiden:

Bedrijfswaardering en verkoopdocumentatie berusten elk op twee pijlers. Enerzijds op de financiële cijfers – verleden, heden en verwachte toekomst – anderzijds op tal van kwalitatieve factoren zoals strategie, management, organisatie, maar ook de product-, markt-, leveranciers- en klantenstructuur. Zo wordt de ACTUELE toestand van het bedrijf bepaald. Het doel is een bedrijfswaardering en een realistische bedrijfspresentatie in een exposé (ook wel informatiememorandum genoemd), die een waarheidsgetrouw beeld geeft van de onderneming en ook de sterke punten en het potentieel ervan belicht. Dit exposé dient als informatie voor serieuze kandidaat-kopers die vooraf een geheimhoudingsovereenkomst hebben ondertekend en vormt de basis voor de verkooponderhandelingen. Hoe beter de documentatie anticipeert op de vragen van potentiële kopers, hoe efficiënter en zuiniger het kopersonderzoek.

Een geanonimiseerde samenvatting, een zogenaamd "blind profiel" (ook wel teaser genoemd), wordt geschreven om potentiële kopers aan te spreken. Het moet voldoende informatie bevatten om de interesse van potentiële kopers te wekken zonder de identiteit van het bedrijf te onthullen.

Optimalisatie 3: Zijn de cijfers momenteel niet zo goed?

Dan is het belangrijk om geloofwaardig te kunnen aantonen waarom dit het geval is en dat de huidige cijfers niet de "ware" verdiencapaciteit en het potentieel van de onderneming weergeven. Waar mogelijk zet u zelf al positieve veranderingen in gang, zodat er een stijgende lijn te zien is.
Bovendien kunnen er middelen en maatregelen worden genomen om de cijfers op korte termijn te verbeteren, bijvoorbeeld door de kosten te verlagen.

4. een koper zoekenwie zou een geschikte koper zijn voor mijn bedrijf ?

Een financiële investeerder, een strategische investeerder of een particuliere investeerder? Is er een potentiële koper binnen de gelederen van uw eigen management of binnen de familie? Heeft het zin om een groot aantal mensen aan te spreken of is het beter om specifieke individuen aan te spreken?
Financiële investeerders, zoals private-equityfondsen of family offices, kijken vooral naar winst en voldoende cashflow om het vreemd vermogen te financieren.

Private equity fondsen worden gewoonlijk slechts voor een bepaalde periode geïnvesteerd (3-7 jaar). Zij bereiken hun waardecreatie door een hoog hefboomeffect, een verhoging van de ondernemingswaarde en een winstgevende doorverkoop. De financieringskosten moeten worden gedragen door de aangekochte onderneming, die dus ook het risico draagt. Family offices hebben doorgaans een langere tijdshorizon maar vergelijkbare rendementsverwachtingen. De meeste family offices richten zich op diversificatie van hun vermogen en investeren bij voorkeur in innovatie- en groeisectoren.

Strategische investeerders investeren meestal voor de langere termijn en kunnen concurrenten, klanten, leveranciers of zakenpartners zijn die hun eigen bedrijfsmodel willen versterken door middel van een bedrijfsovername in de waardeketen of op verwante of complementaire gebieden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de verwerving van knowhow (bijvoorbeeld processen en octrooien), een regionale bedrijfsuitbreiding, het synergetisch gebruik van schaal- en toepassingsvoordelen of door toegang tot nieuwe klantengroepen. Daarnaast investeren strategische investeerders ook in nieuwe activiteiten om schommelingen of dalingen in de traditionele kernactiviteiten te compenseren. Het kopen van een bedrijf met veel omzet (en weinig winst) kan ook zinvol zijn om de eigen kostenstructuur te verbeteren. Daarom neemt het NIMBO in zijn analyse naast de winst ook de omzet in aanmerking.

Bij verkoop aan een strategische investeerder of een financiële investeerder ligt de verkoopprijs meestal hoger dan de vastgestelde waarde.

Als u alleen bedrijfsaandelen wilt verkopen, moet worden opgemerkt dat een strategische investeerder meer betrokken zal zijn bij het bedrijf dan een financiële investeerder.

Een familie- of getrouwheidskorting is meestal beschikbaar in het geval van een familie- of bedrijfsinterne opvolging. In beide gevallen blijft de verkoopprijs dus onder de theoretische ondernemingswaarde.

In overleg met de verkoper gaat de adviseur discreet op zoek naar potentiële kopers, hetzij op basis van een specifiek voorstel van de verkoper (bijvoorbeeld van de concurrentie), in zijn eigen netwerk of door onderzoek naar mogelijke geïnteresseerden. 

Het adres geschiedt uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van de verkoper. Over het algemeen wordt de identiteit van de verkoper in dit stadium nog niet bekendgemaakt. Als er belangstelling is, verneemt de potentiële koper na ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst wie de specifieke persoon is en krijgt hij het gedetailleerde exposé overhandigd. Als de adviseur goede connecties heeft in de sector en in de betrokken regio, verhoogt dit de kans op een succesvolle verkoop. 

5. screening en selectie van potentiële kopers

In het beste geval heb je verschillende geïnteresseerde partijen op hetzelfde onderhandelingsniveau in het proces. Dit verbetert de onderhandelingspositie en daarmee de kans om een hogere prijs te bereiken en de optimale koper te vinden die de filosofie van de eigenaar zal voortzetten.
Nadat de potentiële koper de tijd heeft gehad om het gedetailleerde exposé (informatiememorandum) door te nemen, wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Desgewenst kan de hulpverlener deelnemen aan de bijeenkomst of een actieve rol spelen, bijvoorbeeld door de discussie te modereren.

Zodra de managementvergaderingen met alle geïnteresseerde partijen zijn afgerond, is de volgende stap hen uit te nodigen een niet-bindend aankoopbod te doen. Als u meerdere aanbiedingen ontvangt, worden de slechtste gesorteerd en gaan alleen de beste door naar de volgende ronde.

Telkens weer mislukt de verkoop vanwege de financiering. Het is belangrijk tijdig na te gaan of de potentiële koper over de nodige financiële middelen beschikt of een passende financiering zal verkrijgen. 

6. onderhandelingen en de uitvoering van due diligence

Het onderhandelingsproces wordt beïnvloed door economische, maar ook door tactische factoren, aangezien beide partijen proberen het voor henzelf gunstigste resultaat te bereiken. Dit mag het proces niet tot stilstand brengen.
Situationeel discussiëren heeft niets te maken met professionele onderhandelingstactieken. Het is belangrijk dat de eigen concrete belangen, verwachtingen en angsten en die van de onderhandelingspartner duidelijk worden omschreven. Een raadsman kan als bemiddelaar veel doen om de basis te leggen voor een constructieve discussie.

De meest voorkomende redenen die leiden tot het mislukken van onderhandelingen zijn verschillende ideeën over de prijs, garanties en de overname van risico’s. Creativiteit en openheid voor alternatieve transactiemodellen zijn hier belangrijk. Zo kunnen uitgestelde betalingen die afhankelijk zijn van de toekomstige ontwikkeling van de onderneming een middel zijn om een brug te slaan tussen de verschillende prijsverwachtingen. De rol van een adviseur hierbij is het inbrengen van passende ideeën in de onderhandelingen.

Als zogenaamde deal breakers laat in het onderhandelingsproces naar voren komen, is dat voor alle betrokken partijen bijzonder vervelend, omdat er al veel tijd en geld is geïnvesteerd. Dealbreakers kunnen ontstaan om begrijpelijke, economische of juridische redenen, maar ook door een misverstand.
Hier speelt de hulpverlener een belangrijke rol. Enerzijds door mogelijke kritische punten vooraf aan te kaarten en ter discussie te stellen, anderzijds door tijdens de onderhandelingen goed te luisteren om er zeker van te zijn dat beide partijen hetzelfde zeggen en bedoelen.

Als het concreet wordt, stelt de adviseur een voorcontract op en ondersteunt hij een due diligence (bedrijfsdoorlichting) door een dataroom in te richten en de ondernemer te adviseren over de selectie van de daar onder te brengen documenten. Als de due diligence naar tevredenheid verloopt en op alle punten overeenstemming is bereikt, doet de koper een bindend bod, dat de basis vormt voor de koopovereenkomst. 

7. sluiting van het contract

Er is behoefte aan verduidelijking en vormgeving op financieel, zakelijk, juridisch en fiscaal gebied. De hulpverlener weet wanneer en waarvoor een specialist nodig is.
Het koopcontract moet door een advocaat worden opgesteld.

Bij de overdracht van aandelen is in veel landen (niet in Zwitserland) notariële akte vereist.

Gewoonlijk draagt elke partij haar eigen advies- en juridische kosten. Als een notaris nodig is, worden deze kosten doorgaans gedeeld.

Het bedrijf aan de tand voelen tijdens de due diligence


De serieuze kandidaat-kopers onderwerpen de te koop staande onderneming gewoonlijk aan een zorgvuldig onderzoek na het uitbrengen van een niet-bindend bod (een niet-bindende verklaring van intentie tot aankoop) om zich ervan te vergewissen dat alle informatie en gegevens die uiteindelijk relevant zijn voor de koopprijs correct door de verkoper zijn gepresenteerd.
Vroeger werden dossiers en papieren in een kamer onderzocht, maar tegenwoordig worden de relevante documenten meestal geüpload, met een wachtwoord beveiligd, naar een virtuele dataroom waar ze via het internet kunnen worden bekeken. De geleverde inspanning hangt ook altijd samen met de omvang en de complexiteit van een onderneming.

Checklist Due Diligence: Waar gaat het om en wat moet ik verstrekken?

Klassiek richt het examen zich op drie gebieden:

Financiën en belastingen

De belangrijkste punten hier (zonder de pretentie volledig te zijn) zijn

 • de vroegere en huidige winstsituatie
 • Balansen van de afgelopen drie tot vijf jaar
 • laatste maand- en kwartaalcijfers vergeleken met het voorgaande jaar
 • de samenstelling van de omzet en in hoeverre de toekomstige omzet als zeker kan worden beschouwd
 • Planning en budgettering
 • Langetermijncontracten, indien van toepassing
 • de klant- en leveranciersstructuur
 • Belangrijkste klanten en leveranciers en hun omzet, eventuele langetermijncontracten
 • verschuldigde verplichtingen en inbare vorderingen, de prijsstructuur en of het huidige prijsniveau houdbaar zal zijn in de toekomst.
 • Lijst van grote schuldeisers
 • Debiteurenbeheer: Overzicht van vorderingen met waardering
 • Marktonderzoeken
 • Investeringen in het verleden en verwachte toekomstige investeringsbehoeften
 • Planning van investeringen
 • Correcte belastingheffing en de resultaten van belasting- of socialezekerheidscontroles
 • Laatste belastingaangiften en laatste belastingaanslagbiljetten
 • Laatste belasting- of socialezekerheidscontrole

Juridische zaken

Dit gaat over

 • Rechten en patenten in het bezit van het bedrijf
 • Contracten afgesloten door het bedrijf met derden
 • Juridische geschillen die nog niet zijn afgesloten
 • Andere mogelijke risico's (bijv. vervuilde locaties op het terrein, enz.)
 • Mogelijke aansprakelijkheden en garanties

En indien van toepassing, de technische en organisatorische ruimte

Dit gaat over 

 • de staat van de machines en uitrusting, die mogelijk afzonderlijk moeten worden geïnspecteerd door deskundigen ter plaatse
 • het IT-gebied
 • technische processen
 • organisatorische processen

Ook de volgende gebieden komen in aanmerking 

 • Cyberrisico
 • Milieurisico's
 • Personeel
 • Organisatieschema
 • CV van het management
 • Lijst van werknemers volgens functie en salaris

Past de koper bij mijn bedrijf?


 • Is de toekomst van het bedrijf en de werknemers het belangrijkst voor je?
 • Is de koper van plan om het bedrijf voort te zetten zoals voorheen?
 • Wordt er geïnvesteerd in groei?
 • Moet het bedrijf fuseren met een ander bedrijf?
 • Cultuur is belangrijk! Past de koper bij je bedrijf?

Kritische factoren zijn bijvoorbeeld de leiderschapsstijl, besluitvormingsprocessen, communicatie, transparantie en mogelijke integratie in een bestaande, mogelijk grotere organisatie. Als er discrepanties zijn, verlaten de toppers vaak na korte tijd het bedrijf. Dit kan leiden tot een enorme daling van de productiviteit en een verslechtering van het resultaat.
Indien mogelijk moeten het management of de topfunctionarissen bij het verkoopproces worden betrokken. Als het bedrijf erin slaagt een "wij"-gevoel te creëren bij de nieuwe eigenaar, zullen de werknemers gemotiveerd, geconcentreerd en solidair blijven.

Externe verkoop van het bedrijf of verkoop van aandelen binnen de familie of het bedrijf


Een externe verkoop van een onderneming kan plaatsvinden aan een particuliere investeerder die de onderneming ook operationeel zal beheren, aan een financiële investeerder of aan een strategische investeerder.

Een particuliere investeerder die zowel de financiële als professionele achtergrond heeft om het bedrijf over te nemen en te leiden, zal het bedrijf gewoonlijk op dezelfde manier voortzetten als voorheen.

Verkoop aan een financieel sterke investeerder kan de groei van de onderneming aanzienlijk vergroten als dit zakelijk zinvol is. Als het mogelijk is een biedingsproces op te zetten met meerdere geïnteresseerde partijen die niet alleen geïnteresseerd zijn in de onderneming zelf, maar ook in de daaruit voortvloeiende synergie-effecten, wordt meestal een prijs boven de waarde bereikt. Bij verkoop aan een concurrent zijn er de varianten dat een buitenlandse onderneming de markt wil betreden, of dat een lokale concurrent marktaandeel wil kopen.

Er zijn drie verschillende varianten voor opvolging binnen de familie: een schenking (vervroegde opvolging), een overdracht tegen periodieke uitkeringen (pensioenen, dividenden, enz.) of een aankoop. Bij verkoop aan een familielid zien we een prijsverlaging ten opzichte van de marktprijs van gemiddeld 30%.

Is er een manager of managementteam in het bedrijf dat u vertrouwt om de rol van verantwoordelijke ondernemers op zich te nemen? Op voorwaarde dat de onderneming zich in een voldoende goede financiële positie bevindt zodat de aankoopprijs uit de cashflow kan worden gefinancierd, staat deze vorm van bedrijfsoverdracht voor stabiliteit en voortzetting van het bedrijf zoals voorheen. Als de koper of kopers niet over voldoende eigen middelen beschikken, kan een lening van de ondernemer een oplossing zijn. Wij hanteren een korting van 10-20% voor interne transfers.

Fiscale waardering bij familie- of bedrijfsinterne overdracht


De belastingdienst stelt steeds vaker vragen bij de hoogte van de koopsom wanneer een onderneming binnen de familie of tussen een vennoot en de aandeelhouder wordt verkocht. 

De wet op de waardebepaling (BewG) bepaalt hoe een bedrijfswaardering voor belastingdoeleinden moet worden uitgevoerd. Dit betreft voornamelijk de heffing van schenkings- en successierechten. 

In Duitsland wordt bij bedrijfswaarderingen voor belastingdoeleinden alleen rekening gehouden met de cijfers van de laatste drie boekjaren; met toekomstige verdiencapaciteit wordt geen rekening gehouden. Bij kleine en middelgrote ondernemingen ligt de fiscale waardering meestal aanzienlijk hoger dan de op de markt haalbare verkoopprijzen. De belastingdienst gaat uit van ongeveer negen keer EBIT. Als het familielid of de beheerder een lagere aankoopprijs betaalt, is over het verschil schenkbelasting verschuldigd. De koper heeft echter het recht te bewijzen dat de taxatie niet de marktwaarde weerspiegelt en zo zijn belastingdruk te verlagen. 

Hier wordt een professionele taxatie volgens de norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren in Duitsland (IDW S1) aanbevolen. De bedrijfswaardering moet echter vóór de transactie worden opgesteld. 

INVLOEDEN OP DE VERKOOPPRIJS


Wat is de beste uitgangssituatie om een hoge prijs te bereiken?

 1. Iemand benadert je actief en doet je een aanbod.
  Aangezien iemand hier al sterk geïnteresseerd is in uw bedrijf, hebt u een comfortabele onderhandelingspositie en een goede kans om een prijs te krijgen die (aanzienlijk) boven de waarde ligt, vooral als u geen haast hebt om te verkopen. Een bedrijfsevaluatie geeft u een aanwijzing.
 2. U bekijkt systematisch wie allemaal potentiële kopers kunnen zijn, benadert ze allemaal tegelijk en voert vervolgens parallel onderhandelingen met alle geïnteresseerde partijen. Concurrentie stimuleert de handel en drijft de prijs op.

Is de bedrijfswaarde gelijk aan de verkoopprijs?

De bedrijfswaarde is niet de prijs, maar een basis voor de prijsbepaling. De prijs is het resultaat van vraag en aanbod en van onderhandelingen. Parameters in de onderhandelingen zijn bijvoorbeeld de transactiestructuur, garanties en waarborgen.

De verkoper wil de maximale prijs voor zijn bedrijf, de koper wil zo weinig mogelijk betalen. De aankoopprijs moet voor beide partijen billijk zijn. Het zou mogelijk moeten zijn om de aankoopprijs na 5-8 jaar af te betalen.

Typische verkoopvoorwaarden

 • Onmiddellijke betaling/eenmalige betaling: de aankoopprijs wordt betaald op de vervaldatum zonder inhoudingen
 • Lening van de verkoper: De verkoper verstrekt de koper een zogenaamde verkoperslening. Om een financieringstekort te dichten, wordt dit vaak gedaan. Meestal ongeveer 20-30% van de aankoopprijs met een looptijd van 2-5 jaar. De lening is rentedragend, wat in tijden van lage rente interessant kan zijn voor de verkoper. De toekenning van een verkoperskrediet versterkt zowel het vertrouwen van de koper als het geloof van de banken in de succesvolle voortzetting van het bedrijf. Om op te merken: Een lening van een verkoper is secundair, wat betekent dat als het bedrijf failliet gaat voordat de lening is afgelopen, de lening van de bank eerst wordt afbetaald en de verkoper met lege handen kan komen te staan door een gebrek aan activa.
 • Earn-out: Er wordt een lagere aankoopprijs betaald. Daarnaast worden doelen afgesproken voor een bepaald aantal jaren (2-5) en gekoppeld aan extra of aanbetalingen op de aankoopprijs. Dit kan handig zijn als er verschillende meningen zijn over een geschikt aankoopbedrag of als de koper problemen heeft met de financiering. Om conflicten te vermijden, is het hier belangrijk dat er concrete en controleerbare doelen worden afgesproken en dat er ofwel een vertrouwensbasis bestaat of dat de verkoper tijdens deze periode in het bedrijf blijft werken en kan helpen bij het sturen van het bereiken van de doelen.

Onder welke omstandigheden is een koper bereid een hogere prijs te betalen?

 • er zijn talrijke medebieders
 • het strategische voordeel groot is of de synergie-effecten groot zijn
 • hoe positiever de toekomstige ontwikkeling wordt ingeschat en hoe waarschijnlijker het winstpotentieel is
 • hoe beter het imago en de uiterlijke verschijning van het bedrijf zijn
 • de bedrijfsnaam en het merk kunnen worden voortgezet
 • hoe groter het klantenbestand en hoe beter de klantenstructuur is
 • hoe hoger de kwaliteit en ervaring van het management en hoe beter de leiding van het personeel is
 • het bedrijf beschikt over (schaarse) geschoolde werknemers
 • de locatie biedt voordelen
 • er is sprake van bijzondere knowhow of een hoge mate van specialisatie met bijbehorende octrooien of concessies
 • het bedrijf heeft opmerkelijk goed gepresteerd in de recessies van een economische cyclus
 • met een gunstige omzetstructuur (bijv. hoog aandeel gegarandeerde omzet op lange termijn, lage klantconcentratie)
 • bij een bedrijf waarvan de producten een hoog prijsniveau hebben voor de sector

Wanneer is de verkoper bereid de prijs te verlagen?

 • hij is afhankelijk van een snelle verkoop
 • het aantal potentiële kopers is klein
 • een uitsluiting van aansprakelijkheidsrisico's en garanties kan worden bereikt door een prijsverlaging
 • de koper betaalt de volledige aankoopprijs en ziet af van earn-outvoorwaarden en aanbetalingen
 • alle verplichtingen worden terugbetaald aan de verkoper na de transactie
 • de verdere tewerkstelling van de werknemers is gegarandeerd
 • de transactie heeft geen negatief effect op de (stand)locatie en het omliggende gebied
 • groei van het bedrijf kan worden verwacht door de verkoop, of de voortzetting van het bedrijf is verzekerd
 • hij waardering voelt voor het gedane werk

Bedrijven verkopen met ondersteuning van adviseurs


Wat is zijn taak en welke toegevoegde waarde biedt een M&A-adviseur?

M & A consultants (M & A = Merger and Acquisitions) zorgen voor proceszekerheid. Dit helpt dure en tijdrovende fouten te voorkomen.
De hulpverlener heeft een externe kijk op de dingen, is neutraal, objectief en vrij van belemmerende emoties.

Hij kent de volgorde van de noodzakelijke stappen, is gericht op de essentie en zet een gestructureerd proces op. In overleg met de verkoper wordt een projectplan met mijlpalen opgesteld. 

Een adviseur die zowel in de branche als in de betreffende regio goede connecties heeft, zorgt ervoor dat de kring van kopers groot genoeg is en vergroot zo de kans op een succesvolle verkoop. 

Een discrete aanpak is essentieel. Als het voornemen om te verkopen te vroeg bekend wordt gemaakt, kan dit zeer negatieve gevolgen hebben voor het bedrijf, hetzij doordat werknemers opstappen, hetzij doordat klanten of leveranciers ontevreden zijn. Een raadsman is een tussenpersoon en biedt discretie. Bovendien weet hij wanneer, aan wie, welke informatie bekend moet worden gemaakt en in welke situaties voorzichtigheid geboden is.

Door zijn ervaring met fusies en overnames herkent een goede adviseur dubieuze en financieel zwakke aankoopkandidaten in een vroeg stadium en kan hij ze uitsluiten van het proces. Dit bespaart tijd en voorkomt indiscretie.

Bij de onderhandelingen kent de adviseur de gebruikelijke regelingen maar ook de struikelblokken en kan hij nieuwe ideeën inbrengen. Hij kan eventuele kritieke punten vooraf behandelen. Door goed te luisteren tijdens de onderhandelingen kan hij misverstanden voorkomen die in het ergste geval tot een mislukking van de onderhandelingen kunnen leiden.

Er zijn twee soorten adviseurs. Er zijn adviseurs die het hele verkoopproces begeleiden vanaf de voorbereiding, via het zoeken naar een koper, tot het sluiten van het contract, inclusief de coördinatie met advocaten en belastingadviseurs. De andere groep is vergelijkbaar met een makelaar. Hier beperkt de dienst zich tot het zoeken naar potentiële kopers in de rol van tussenpersoon/makelaar. Voor kleine ondernemingen kan deze variant volstaan en gaat het meestal alleen om prestatiegerelateerde kosten. 

Wat kan een adviseur niet doen?

De adviseur kan de ondernemer veel werk uit handen nemen om de tijdsbelasting tot een minimum te beperken. Toch zal er nog wat werk te doen zijn voor de eigenaar. Vooral in het begin is de adviseur afhankelijk van de medewerking van zijn cliënt om alle informatie te verzamelen die nodig is voor het verkoopproces en om een dieper inzicht in de onderneming te krijgen. Ook moeten de nodige tijdmiddelen voor persoonlijke ontmoetingen met potentiële kopers en de voorbereiding daarvan worden gepland.

Het aantrekken van een adviseur is geen garantie dat het bedrijf wordt verkocht. Er zijn bedrijven die eigenlijk niet te koop zijn. In Duitsland kan ongeveer een kwart van de bedrijven die klaar zijn om over te dragen niet worden verkocht en wordt gesloten. De belangrijkste redenen voor de mislukking waren : te kleine onderneming, slechte rentabiliteit, investeringsachterstand, gebrek aan concurrentievermogen en duurzaamheid.

Wat kost een M&A-adviseur?

Een serieuze adviseur krijgt vrijblijvend en kosteloos een overzicht van uw bedrijf, werkt samen met u uw doelstellingen, de verkoopstrategie en uw behoeften uit. Als hij de kans op succes groot acht onder de gegeven voorwaarden (bijvoorbeeld uw prijsverwachtingen), zal hij u een schriftelijk bod doen. 

Als u de adviseur belast met het hele verkoopproces, inclusief de voorbereiding, het zoeken naar een koper, de onderhandelingen, enz. bestaat het vergoedingsmodel meestal uit een vaste en een prestatiegebonden component. Er zijn maar weinig adviseurs die uitsluitend op prestatiebasis werken. Voordeel voor de cliënt: De kosten worden alleen gemaakt bij succes. Nadeel: De adviseur staat onder enorme druk om te slagen; hij zal proberen de verkoop zo snel mogelijk af te ronden, ongeacht of dit de best haalbare prijs is.

Vaste kosten consultant (basiskosten, voorschot)

Een verkoopproces duurt gewoonlijk 6-12 maanden, maar kan ook enkele jaren duren en vergt veel werk van de adviseur, vooral in het begin. Het vaste deel van de vergoeding is vooral bedoeld om de ernst van het voornemen tot verkoop te waarborgen en om ten minste een deel van de kosten voor de adviseur te dekken voor het geval de klant zich halverwege het proces bedenkt en niet meer wil verkopen. Dit kan in de vorm van een eenmalige betaling aan het begin, betalingen wanneer bepaalde mijlpalen zijn bereikt (bijvoorbeeld voltooiing van de documentatie, eerste ontmoeting met de tegenpartij, enz. Er zijn verschillende modellen voor maandelijkse betalingen. Zij kunnen alleen voor de eerste 3-6 maanden of over de gehele duur van het verkoopproces in rekening worden gebracht. Sommige, een paar adviseurs, doen het zonder een vaste component gedurende het hele verkoopproces. In dit geval is de prestatiecomponent hoger. Verrekening van het aandeel vaste kosten met de succesprovisie in geval van succes is voor beide partijen een eerlijke oplossing.  

Indien een forfaitaire vergoeding wordt overeengekomen, hangt het bedrag daarvan af van de verwachte werklast van de adviseur (met name voor de bedrijfsdocumentatie). Voor kleinere ondernemingen met een verwachte transactiewaarde tussen EUR 1 en 5 miljoen bedragen zij gewoonlijk EUR 5.000 tot 20.000, met maandelijkse betalingen tussen EUR 1.000 en 4.000.

Prestatiegerelateerde advieskosten

Adviseurs werken voornamelijk op basis van contingency, wat betekent dat zij een percentage van de transactiewaarde ontvangen. Hoe lager de verwachte verkoopprijs, hoe hoger dit percentage, aangezien de hoeveelheid werk slechts in beperkte mate afhangt van het transactievolume, maar meer van de complexiteit van de transactie. Een bijkomende bepalende factor voor de hoogte van de vergoeding is de verkoopbaarheid van het bedrijf en de geschatte duur van het proces. Adviseurs met veel ervaring en een goed netwerk in de betreffende sector kunnen een hoger percentage rechtvaardigen, omdat hun expertise de verkoopkansen en mogelijk ook de kwaliteit van de potentiële kopers aanzienlijk verhoogt.

Hieronder vindt u een ruwe indicatie van de gebruikelijke prestatiegerelateerde componenten voor een adviseur die de bedrijfseigenaar uitgebreid, intensief en gedurende het gehele verkoopproces, inclusief een actieve en systematische zoektocht naar een koper, begeleidt. Deze moeten worden begrepen in combinatie met een vaste, niet-prestatiegebonden component.

Gebruikelijke adviseurscommissie in % van de verkoopprijs – variërend naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte

< € 1 m: 5 – 10%
1 – 3 m €: 4 – 7%
3 – 10 m €: 3 – 6%
> € 10 m: 1 – 3%

Er kan een minimumvergoeding worden overeengekomen.

Als de adviseur alleen als tussenpersoon/makelaar optreedt en het verkoopproces verder niet begeleidt, ontvangt hij ook een provisie, maar het percentage is lager. 

Indien u de adviseur niet met het gehele verkoopproces wenst te belasten, maar slechts bijstand wenst op bepaalde gebieden, zoals de voorbereiding van het exposé, wordt u gefactureerd op basis van een uurtarief / dagtarief. Gangbare dagtarieven variëren van €1000 tot €2000, hoewel het bedrag niets zegt over de efficiëntie van de adviseur, en u kunt op een lagere totale rekening uitkomen bij een duurdere maar meer ervaren adviseur. 

Vier voorbeelden van verschillende vergoedingsmodellen

Er bestaat geen uniforme tariefstructuur voor een verkoopproces, en in de praktijk zijn er een veelheid van factureringsmodellen in talloze variaties. 

Om u een indruk te geven worden hieronder enkele gangbare modellen als voorbeeld toegelicht. 

VergoedingsmodelBeschrijvingFactuurFee
Succes vergoedingDe consultant werkt uitsluitend op contingentbasis. Zijn onkostenvergoeding is 5%.
van het verkoopbedrag. Indien de verkoop niet plaatsvindt, ontvangt de adviseur niets.
(Er zijn adviseurs die dit risico afdekken met een "exit fee").
Totaal transactiebedrag:
2 Mio €

Succesfee: € 100.000
(5% van 2 miljoen verkoopprijs)
100.000 €
(plus BTW)

Basisvergoeding en resultaatafhankelijke vergoeding
Basistarief: Bij het sluiten van het contract rekent de adviseur een basistarief van € 2.400 (plus BTW) voor het adviesconcept, de onderzoekswerkzaamheden en het opstellen van een blind profiel en een bedrijfspresentatie. De eerste tranche van 1.800 € (plus BTW) is onmiddellijk na ondertekening verschuldigd, de tweede tranche van 600 € (plus BTW) na indiening van een Non Disclosure Agreement (NDA) door een geïnteresseerde partij.

Succesfee: Voor het eerste bezoek van een aspirant-koper wordt 900,- € (plus BTW) in rekening gebracht. Maximaal 3 bezoeken worden in rekening gebracht, alle verdere bezoeken zijn gratis) Bezoeken worden alleen geïnitieerd met toestemming van de cliënt.
Als er een ondertekende intentieverklaring van een geïnteresseerde partij is, brengt de adviseur € 1.800 (plus BTW) in rekening.

In dit geval zal de adviseur een gespreide succesfee in rekening brengen van
5 % voor het eerste miljoen euro, plus
4 % voor het tweede miljoen euro, plus
3 % voor alles boven € 2.000.001
maar ten minste € 25.000 plus BTW in geval van een bedrijfsverkoop.

Voor de overname van leningen of garanties wordt een vergoeding van 1,5% in rekening gebracht. Leningbedrag: € 100.000

De reeds betaalde vergoeding wordt afgetrokken van de succesvergoeding voor de transactiewaarde, bv. 2 bezoeken in totaal 1.800,- € + een "Letter of Intent" 1.800,- € = 3.600,- €.
Totaal transactiebedrag:
2 Mio €

Basisvergoeding: 2400€
plus 1.500 €
(1,5% van € 100.000 lening)
plus 50.000 €
(5 % van 1 miljoen euro)
plus 36.000 €
(4% van 900.000 euro)
minus 1800 €
(Betaling voor 2 bezoeken tegen mogelijke kosten). kopers)
minus 1800 €
(Betaling voor een LoI)
86.300€ (plus BTW)

Maandelijkse betaling plus resultaatafhankelijke vergoeding
Basisvergoeding: De adviseur ontvangt een vaste maandelijkse vergoeding van € 4.000 (plus BTW) vanaf de sluiting van het contract voor de gehele duur van het contract (hetzij tot de beëindiging van het contract, hetzij tot de verkoop van de onderneming). Duur van de transactie in dit voorbeeld: 12 maanden

Succesfee: De adviseur ontvangt 5% van de transactiewaarde (aankoopprijs).
Voor de overname van leningen of garanties wordt een vergoeding van 1,5% in rekening gebracht.
Totaal transactiebedrag:
2 Mio €

Basisvergoeding: 48.000€
(12 maanden x 4000€)
plus 95.000€
(5% van 1,9 miljoen euro)
plus € 1500
(1,5% van € 100.000 lening)
144.500€
(plus BTW)


Uurloon volgens bestede tijd, ten laste van contingency fee
Basistarief: De adviseur rekent een uurtarief van 150 euro.
Geschat aantal uren voor een bedrijf dat zonder problemen kan worden verkocht:
– Documentatie, voorbereiding van cijfers en onderzoek: 50 uur
– Aanpak koper: 50 uur
– Vergaderingen en onderhandelingen: 30 uur
– Afsluiting van het contract en follow-up: 10 uur

Slagingsvergoeding: De adviseur brengt 5% van de transactiewaarde (aankoopprijs) in rekening. In geval van succes wordt de basisvergoeding verrekend met de resultaatafhankelijke vergoeding.
Totaal transactiebedrag:
2 Mio €

Basisvergoeding: € 21.000
(Totale vergoeding volgens inspanning: 140 uur à 150 €)
plus € 100.000
(5% van 2 miljoen)
minder dan € 21.000
(Aanrekening van de kosten per uur op het resultaat)
79.000 €
(plus BTW)

Een online SHOP verkopen

Er zijn vier categorieën kopers voor een webwinkel, afhankelijk van de hoogte van de omzet en de winst:

 • Particuliere kopers, werknemers: kopen meestal kleine winkels, omdat de financieringsmogelijkheden meestal beperkt zijn.
 • Concurrenten: Directe concurrenten kopen alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld om hun marktaandeel te vergroten. Kopers uit aanverwante sectoren zullen eerder vragen stellen.
 • E-commercespecialisten: als de producten of het merk in hun portfolio passen en ze ontwikkelingsmogelijkheden zien
 • Investeerders, participatiemaatschappijen: hebben bepaalde rendementsverwachtingen en hechten belang aan groeivooruitzichten en schaalbaarheid. Met een optimale pasvorm kan een prijs worden bereikt die ver boven de marktwaarde ligt.

HET VERKOPEN VAN EEN BEDRIJF VIA EEN ADVERTENTIE IN EEN BEDRIJVENBEURS


Vooral voor verkopers of potentiële kopers van kleinere bedrijven kan een advertentie op een relevant platform of een zogenaamde bedrijvenbeurs een manier zijn om de aandacht te trekken. Daar vindt u bedrijven die ter overname worden aangeboden en ook de mogelijkheid om uw eigen bedrijf ter overname aan te bieden. Sommige platforms hebben een regionale focus of zijn gespecialiseerd in bepaalde sectoren.

Een advertentie kan voor beide partijen zinvol zijn: Aan de kant van de verkoper, voor kleine bedrijven met een omzet van minder dan een miljoen die op middellange termijn een opvolger zoeken of die een overzicht willen krijgen van de opvolgingsmarkt. Aan de koperskant, voor getalenteerde jongeren die voor de keuze staan om zelf een bedrijf te beginnen of een gevestigd bedrijf voort te zetten, of voor werknemers voor wie zelfstandig ondernemerschap een optie zou kunnen zijn.

De kosten voor het gebruik van een bedrijfsbeurs lopen sterk uiteen. Daarom moeten de kleine lettertjes zorgvuldig worden gelezen. Het spectrum varieert van gratis en betaalde advertenties en aanvullende adviespakketten, tot maandelijkse vergoedingen met en zonder minimumtermijn, tot een vast bedrag of een percentage succesprovisie als via de advertentie een transactie wordt gesloten.

Naast verschillen in kosten zijn er ook verschillen in de kwaliteit van de platforms. Zorg ervoor dat kwaliteitsborging wordt uitgevoerd en dat uw gegevens en profielinvoer worden gecontroleerd vóór activering.

Landenspecifieke informatie vindt u hier voor Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Mogelijke problemen

Als de prijs onrealistisch hoog is vastgesteld, zult u geen succes hebben met uw advertentie. In het Verenigd Koninkrijk schijnt slechts 5% van de bedrijven die op een bedrijvenbeurs worden aangeboden daadwerkelijk te worden verkocht, en wel om deze reden.

Afhankelijk van het geval is het moeilijk om de anonimiteit te bewaren. Als je te weinig over jezelf onthult, zul je geen belangstellenden aantrekken. Als het voornemen om te verkopen openbaar wordt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor het bedrijf. Belanghebbenden moet worden gevraagd een vertrouwelijkheidsovereenkomst te ondertekenen, ook om te voorkomen dat interne informatie in verkeerde handen valt.
Het kan gebeuren dat u met uw advertentie kijkers aantrekt die gewoon graag bedrijven bezoeken maar geen enkele intentie hebben om het bedrijf te kopen.
Fraudeurs zijn hier ook actief. Wantrouwen is op zijn plaats wanneer de koper de onderneming ongezien wil kopen, elke prijs aanvaardt, wisseltransacties voorstelt of de transactie in het buitenland wil verrichten.

Bedrijfsopvolging in Duitsland


In 2020 en 2021 hebben veel kleine en middelgrote ondernemingen in de eerste plaats moeten vechten om te overleven. Alle plannen voor de toekomst of voor een overdracht moesten in deze periode worden opgeschort. Het beeld voor 2022 is veel positiever: tegen het einde van het jaar zullen ongeveer 230.000 bedrijven op zoek zijn naar een opvolgingsoplossing. Ondanks meer optimisme bij de ondernemers: De structurele opvolgingskloof, veroorzaakt door enerzijds lage geboortecijfers en anderzijds de geringe belangstelling voor zelfstandig ondernemerschap, bemoeilijkt het zoeken naar een geschikte opvolger.

Er zijn initiatieven ontstaan om degenen die bereid zijn over te stappen en degenen die het willen overnemen, samen te brengen. Een voorbeeld is het competentiecentrum RKW, dat talrijke modelprojecten heeft opgezet.
De Kamers van Koophandel en Fabrieken geven jaarlijks informatie, advies en ondersteuning aan ongeveer 30.000 ondernemers, zowel ondernemers die op zoek zijn naar een opvolger als toekomstige ondernemers. LET OP: De link werkt momenteel niet vanwege een cyberaanval op de IHK! De Kreditanstalt für Wiederaufbau biedt talrijke steunmaatregelen voor toekomstige ondernemers en heeft ook een checklist voor opvolgers gepubliceerd.

Controleer de fiscale aspecten van de bedrijfsverkoop vóór de transactie

De fiscale aspecten van de transactie moeten vooraf door een deskundige worden beoordeeld en geoptimaliseerd. Als u nog geen geschikte belastingadviseur heeft, kunt u op de site steuerberater.de belastingadviseurs vinden met de aanvullende kwalificatie "Gespecialiseerd adviseur voor bedrijfsopvolging" in uw regio. Voer uw postcode in en selecteer "Bedrijfsopvolging" onder "Gespecialiseerd adviseur". Fouten of weglatingen kunnen u duur komen te staan.

Verkoop van een onderneming – belastingaftrek voor de ondernemer 55+

Een eenmanszaak kan recht hebben op een pensioenuitkering bij de verkoop van zijn bedrijf. Als de ondernemer ten minste 55 jaar oud is, blijft de meerwaarde bij toepassing tot 45.000 euro belastingvrij. De belastingvrije som kan slechts eenmaal worden aangevraagd. De bovengrens voor de volledige belastingvrije som is € 136.000 vermogenswinst. Om van de belastingvrije som te profiteren, hoeft u NIET 100 procent van de onderneming te bezitten.

Verkoop van een GmbH of verkoop van GmbH-aandelen

U hebt aandelen in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en wilt die verkopen? Indien de aandeelhoudersovereenkomst niet anders bepaalt, kunnen de aandelen worden verkocht aan een andere aandeelhouder of aan een externe persoon. Indien in de aandeelhoudersovereenkomst een voorkeursrecht van de aandeelhouders is opgenomen, moet dit in acht worden genomen. Ook moet worden nagegaan of de instemming van de aandeelhouders met de verkoop van de aandelen en de koper verplicht is om GmbH-aandelen te kunnen verkopen. De overdracht moet notarieel worden vastgelegd en de inschrijving in het handelsregister moet worden gewijzigd. Bij het opstellen van de koopovereenkomst wordt de bijstand van een gespecialiseerde advocaat aanbevolen om aansprakelijkheidsrisico’s of economische nadelen voor de verkoper te voorkomen.

Belastingen op de verkoop van aandelen

 • Bij een kleine deelneming van minder dan één procent in de laatste vijf jaar is een eenmalige definitieve bronheffing van 25 % (of, op verzoek, het persoonlijke belastingtarief van minder dan 25 %), vermeerderd met 5,5 % solidariteitstoeslag en, in voorkomend geval, ten minste 8 % kerkbelasting, verschuldigd op de verkoopwinst.
 • Als het aandeel in de onderneming de laatste vijf jaar meer dan één procent bedraagt, komt de zogenaamde deelinkomensprocedure in beeld. Slechts 60% van de totale winst wordt belast tegen het persoonlijke belastingtarief, 40% blijft belastingvrij. Volgens §17, lid 3, is er een pro rata aftrek (9060€ voor een aandeel van 100%) die het bedrag van de belastbare (= aandeel van 60%) totale winst vermindert. Handelsbelasting is niet van toepassing.
 • Indien een vennootschap GmbH-aandelen verkoopt, wordt volgens een speciale bepaling van de wet op de vennootschapsbelasting slechts 5% van de verkoopwinst belast als niet-aftrekbare bedrijfskosten indien de deelneming van de vennootschap ten minste 15% bedraagt. Daarnaast zijn handelsbelasting en vennootschapsbelasting verschuldigd.

Bedrijfsuitwisseling in Duitsland

Hier vindt u algemene informatie over advertenties op een bedrijvenbeurs en hun voor- en nadelen.

In Duitsland zijn er talrijke bedrijfsbeurzen waar u een aanbod tot verkoop of een verzoek tot aankoop kunt plaatsen. De grootste, nexxt-change, wordt gesteund door het federale ministerie van Economie en Technologie en KfW. Hun 730 regionale partners bieden gratis ondersteuning en helpen u bijvoorbeeld bij het opstellen van de advertentie en ondersteunen u bij een voorselectie van geschikte geïnteresseerden. U kunt hier ook adverteren als u in Duitsland woont maar uw bedrijf in het buitenland is gevestigd, of als u een potentiële koper bent die in het buitenland woont.

Deze lijst geeft u een goed overzicht van de belangrijkste Duitse bedrijfsbeurzen.

Bedrijf verkopen in Zwitserland


Hier vindt u Zwitserland-specifieke kennis. Link naar de algemene opmerkingen over bedrijfsverkoop

Kleine en middelgrote ondernemingen vormen de economische ruggengraat van Zwitserland. In de categorie tot 100 werknemers – dat zijn de bedrijven die de NIMBO company rating het meest gebruiken – waren er in 2018 ongeveer 590.000 bedrijven in Zwitserland. De meeste zijn familiebedrijven.

Bedrijfsopvolging moet op langere termijn worden gepland en gestructureerd worden aangepakt, vooral als het bedrijf de oudedagsvoorziening van de ondernemer vertegenwoordigt. Financiële planning voor ondernemers is complex. Particuliere voorzieningen en vermogensopbouw worden vaak verwaarloosd.  Het kan ook alleen maar sterk worden aangeraden om uit voorzorg bij een plotseling overlijden passende huwelijks- en erfovereenkomsten te sluiten om de continuïteit van de onderneming te waarborgen en een individueel passende oplossing te vinden. 30 procent van de ondernemingen die voor opvolging in aanmerking komen, kan niet worden overgedragen en wordt uiteindelijk gesloten, onder meer omdat de eigenaar zijn opvolging niet of te laat regelt. Vooral eenmanszaken hebben de grootste problemen met de opvolging, omdat geïnteresseerden in een klein bedrijf eerder geneigd zijn een bedrijf op te richten dan over te nemen. Dit heeft niet alleen economische gevolgen voor de eigenaar, maar ook voor tal van werknemers.

Fiscale optimalisatie vóór de verkoop

Ontvlechting van privé- en bedrijfsfinanciën: als de eigenaar om fiscale redenen jarenlang slechts een laag salaris en/of een laag dividend uitkeert, kunnen zich in de onderneming hoge niet-operationele liquide middelen ophopen. Bij verkoop moet de koper hen ook betalen via een hogere aankoopprijs. Deze situatie is nadelig voor hem, omdat hij ze alleen in de eerste vijf jaar met verlies kan uitkeren, aangezien ze als een indirecte gedeeltelijke liquidatie zouden worden beoordeeld en dienovereenkomstig zouden worden belast.
Tip: Betaal niet-essentiële liquiditeit uit als speciaal dividend vóór de verkoop. De belastingdruk kan bovendien worden verminderd door storting in het pensioenfonds, maar er moeten ten minste drie jaar liggen tussen de aankoop in het pensioenfonds en de latere kapitaalopname.

Niet-operationeel onroerend goed overdragen aan privé-eigendom
Bedrijfseigendommen waarvan de waarde relatief hoog is in verhouding tot de waarde van het bedrijf, moeten ook worden gescheiden van de bedrijfsactiva, bijvoorbeeld door ze te verkopen aan de eigenaar van het bedrijf.

Afdeling van het bedrijf
Indien de onderneming actief is in meer dan één kernactiviteit, kan het raadzaam zijn de onderneming op te splitsen en de onderdelen afzonderlijk te verkopen.

Opvolging binnen het familiebedrijf

Tip: De universiteit van Sankt Gallen biedt regelmatig bijscholingsseminars aan over het thema familiebedrijven en opvolging , specifiek voor familiebedrijven .

Prijzen voor overdracht binnen het gezin

Bij elke opvolgingsregeling moet het bedrijf worden getaxeerd en een prijs worden vastgesteld. Om later conflicten te voorkomen, is het raadzaam om voor deze taak een onafhankelijke professional te zoeken. Uit een onderzoek van Credit Suisse uit 2016 blijkt dat de prijs voor familieleden of vrienden lager is dan voor een externe opvolging. Beide groepen krijgen een gemiddelde korting van 41% van de marktprijs. 18% van de familie-interne overnemers kreeg het bedrijf zelfs “gratis”, bijvoorbeeld via een voorschot of een schenking.

Kantonale verschillen in schenkingsrecht

De schenkingsrechten zijn verschuldigd door de begiftigde. Echtgenoten en kinderen zijn in de meeste kantons vrijgesteld van belasting. Uitzondering: in de kantons AI, GR, JU en VD zijn er belastingvoordelen.
Samenwonende partners zijn niet gelijk aan echtgenoten. Zij worden belast in de hoogste belastingschijf; uitzonderingen zijn de kantons OW, Schwyz en Zug.

Fiscale optimalisatie bij overdracht binnen de familie in Zwitserland

Veel Zwitserse familiebedrijven hebben te veel liquide middelen die niet naar het privévermogen van de ondernemer kunnen worden overgeheveld zonder aanzienlijke belastingafdrachten.

Een oplossing is de oprichting van een erf- of overnameholding, die de belastingdruk voor de verkoper vermindert en zo de opvolging tegen een houdbare prijs mogelijk maakt. In een dergelijke situatie is het raadzaam van de bevoegde belastingdienst een zogenaamde tax ruling te verkrijgen, een vooraf verkregen bindende juridische analyse.
De nieuw opgerichte naamloze vennootschap (de holding) neemt het familiebedrijf over. De AG neemt extern kapitaal aan voor de overname. De holding ontvangt dividenduitkeringen van de dochteronderneming, waaruit zij het vreemd vermogen terugbetaalt. Het voordeel hiervan is dat de terugbetaling van de lening kan worden gekoppeld aan de gang van zaken. Er zijn verschillende modellen denkbaar voor de opzet van het contract, afhankelijk van van wie het vreemd vermogen afkomstig is. De vorige eigenaar zou bijvoorbeeld de meerderheid van de aandelen kunnen behouden totdat de helft van de lening door de holding is terugbetaald.

Verkoop van aandelen uit particulier vermogen

Een belangrijke vraag is of een verkoop van de aandelen uit privé-vermogen een belastingvrije
staat voor vermogenswinst. Dit hangt af van verschillende factoren bij de verkoper,
maar hangt er ook van af of de koper in de vijf jaar na de aankoop uitkeringen doet die moeten worden gewaardeerd als inhoudelijke onttrekkingen. Indien deze "substantie" reeds vóór de aankoop bestond, volgens het handelsrecht uitkeerbaar was en niet noodzakelijk was voor de bedrijfsvoering, en indien de verkoper wist dat middelen aan de onderneming zouden worden onttrokken voor financieringsdoeleinden, is de verkoop belastbaar.
Of deze feiten die tot belastingplicht leiden in het individuele geval daadwerkelijk zijn vervuld, moet door een belastingdeskundige worden onderzocht. Ook het verkrijgen van een juridisch bindende toezegging van het belastingkantoor wordt sterk aanbevolen, afhankelijk van de complexiteit van de transactie.

Bedrijfsuitwisseling in Zwitserland

Hier vindt u algemene informatie over advertenties op een bedrijvenbeurs en hun voor- en nadelen.
Vooral voor verkopers of potentiële kopers van kleinere bedrijven kan een advertentie op een bedrijvenbeurs een manier zijn om de aandacht te trekken. Daar vindt u bedrijven die ter overname worden aangeboden en ook de mogelijkheid om uw eigen bedrijf ter overname aan te bieden. Grotere bedrijvenbeurzen in Zwitserland die al langer bestaan zijn bijvoorbeeld Companymarket en firmforsale.

Financiering en promotie

In Zwitserland wordt de bevordering van het MKB hoofdzakelijk op kantonnale basis georganiseerd. Op deze pagina van het ministerie van Economische Zaken, Onderwijs en Onderzoek vindt u nuttige links over het onderwerp economische ontwikkeling in uw regio. Verder is er informatie over regionale financieringsinstellingen die naast de banken een bedrijf in de startfase kunnen ondersteunen. Maar er zijn ook talrijke financieringsinstrumenten op federaal niveau.

Bedrijfsoverdrachten in Oostenrijk


U wilt uw bedrijf verkopen of u wilt een bedrijf overnemen? Wij hebben een reeks informatie en nuttige links voor u verzameld. Als gevolg van demografische veranderingen worden de komende jaren in Oostenrijk ongeveer 6500 leeftijdsgebonden bedrijfsoverdrachten per jaar verwacht. Het aandeel van de overdrachten binnen het gezin is de afgelopen tien jaar gestaag afgenomen en is momenteel stabiel op ongeveer 50%. De andere helft van de bedrijven wordt verkocht aan werknemers of aan externe partijen.

Een bedrijf verkopen, een bedrijf kopen

Een zeer goed eerste overzicht voor cedenten of overnemers van een Oostenrijks bedrijf is te vinden in de informatiebrochure van de Kamer van Koophandel.
Belangrijk: Elk geval is een individueel geval! Veel hangt af van verschillende factoren en er zijn geen universele antwoorden. Het behandelt juridische, met name fiscale, administratieve en bedrijfsmanagementkwesties en financieringskwesties. Zoek professionele hulp als je twijfelt.

Er moet met veel zaken rekening worden gehouden en fouten moeten zo mogelijk worden vermeden.

Hulp bijbelastingzaken

De KSW, de Kamer van Belastingadviseurs en Accountants, biedt een gratis eerste consult aan. Informatie over het KSW-aanbod, inclusief links naar het regionale kantoor dat voor u verantwoordelijk is.

Andere juridische kwesties

Als je geen notaris hebt die je vertrouwt, is het platform van de Oostenrijkse vereniging van notarissen nuttig voor je. Je kunt een advocaat in jouw regio en met de gewenste specialisatie vinden op de pagina van de Oostenrijkse Orde van Advocaten of je kunt hier een advocaat vinden.

Andere nuttige contactpunten voor cedenten en overnemers voor informatie en ondersteuning zijn de organisatie van de Kamer van Koophandel en de startersdienst.

Tijdsbestek voor een bedrijfsoverdracht

Afhankelijk van de omvang en de complexiteit van de onderneming is een planningshorizon van 5-10 jaar geschikt voor een ordelijke en succesvolle overdracht. Hieronder valt ook het verkoopproces dat, afhankelijk van de aantrekkelijkheid van het bedrijf en andere omstandigheden, gemiddeld zes maanden tot twee jaar duurt. De planning moet schriftelijk worden vastgelegd.

Steun voor bedrijfsovernames

Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden. Zij omvatten preferentiële leningen, eenmalige investeringssubsidies, belasting- en tariefvoordelen en subsidies voor adviesverlening. Mensen die deze promoties hebben gebruikt, beoordelen ze positief en als de moeite waard.

Helaas is het financieringslandschap verwarrend en verschilt het van staat tot staat. Er zijn ook financieringsprogramma’s op federaal en EU-niveau. Het financieringslandschap verandert voortdurend. Het is belangrijk om jezelf van tevoren goed te informeren om geen geld weg te geven. Je belastingadviseur kan je misschien verder helpen of een eerste overzicht krijgen of en welke subsidies voor jou beschikbaar zijn via de link naar de subsidiedatabase van de Kamer van Koophandel of de subsidiepilot van Austria Wirtschaftsservice GmbH.
Subsidies voor de hotel- en toerismesector: ÖHT (Österreichische Hotel- und Tourismusbank), speciale subsidies voor jonge ondernemers zijn ook mogelijk.
Onder bepaalde voorwaarden stelt de wet ter bevordering van nieuwe bedrijven (NEUFÖG) startende bedrijven en bedrijven en gedeeltelijke bedrijfsoverdrachten vrij van verschillende overheidsheffingen en -vergoedingen.

Belangrijk: De overnemer van de onderneming moet een bevestigde verklaring van (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming (officieel formulier NeuFö) hebben verkregen vóór het eerste contact met de autoriteiten. Het desbetreffende formulier is verkrijgbaar bij uw Kamer van Koophandel of als online formulier, en kan elektronisch worden ingediend. Hiervoor is een handtekening van een mobiele telefoon of een burgerkaart nodig.

Bedrijfsuitwisseling in Oostenrijk

Hier vindt u algemene informatie over advertenties op een bedrijvenbeurs en hun voor- en nadelen.
Vooral voor verkopers of potentiële kopers van kleinere bedrijven kan een advertentie op een bedrijvenbeurs een manier zijn om de aandacht te trekken. Daar vindt u bedrijven die ter overname worden aangeboden en ook de mogelijkheid om uw eigen bedrijf ter overname aan te bieden. De Oostenrijkse Economische Kamers beheren ook een beurs voor erfopvolging. De advertenties zijn gratis en kunnen anoniem worden geplaatst.

Nuttige links voor de verkoop van een bedrijf in het Verenigd Koninkrijk

U bent een zelfstandige eenmanszaak, een maatschap of een GmbH en de onderneming wordt verkocht: Uw verantwoordelijkheden

Wie moet er in dit geval allemaal worden geïnformeerd en wat moet er allemaal in acht worden genomen? Wat de overheid betreft, geeft deze website van de Britse regering informatie.

Bedrijfsverkoop in het Verenigd Koninkrijk via een verkoopplatform

Op zogenaamde bedrijven-te-verkoop websites worden tal van kleine en middelgrote ondernemingen aangeboden, deels door de eigenaar zelf, deels door bedrijfsmakelaars. De grootste, meest professionele en bekendste platforms zijn RightBiz en BusinessesForSale. Bij RightBiZ ligt de nadruk op voedsel, bij BusinessesForSale op handel en voedsel. Diensten staan centraal op Daltonbusiness.com en BusinessTradeCentre, het enige platform waar u gratis uw bedrijf kunt adverteren, richt zich op bars, commercieel vastgoed, diensten en digitale bedrijven.

veelvoorkomende vragen


Hoe lang duurt een bedrijfsverkoop?

Vermijd een overhaaste transactie. Het verkoopproces tijdig plannen en voorbereiden.
Afhankelijk van het type overdracht verschilt de duur van het eerste contact tot de eigenlijke overdracht. Een interne familieopvolging duurt gemiddeld 6,5 jaar, een interne onderneming 3,3 jaar en een externe onderneming 1,6 jaar. Afhankelijk van de omvang van de onderneming en de complexiteit van de transactie kan het in uitzonderlijke gevallen sneller gaan, maar het kan ook aanzienlijk langer duren.

Kan ik mijn bedrijf zelf verkopen?

Als je ervaring hebt met zakelijke verkoop, kun je dit doen. Als je geen ervaring en expertise hebt, is het niet aan te raden. Fouten kunnen u duur komen te staan, niet alleen financieel. Er zijn ook fiscale en juridische aspecten waar rekening mee moet worden gehouden. Win tijdig deskundig advies in, maar neem zelf de beslissingen.

Welke vormen van bedrijfsopvolging zijn er?

Een opvolger kan intern in de familie zijn, intern in het bedrijf of extern aan het bedrijf. Grofweg kunnen drie vormen worden onderscheiden:
Aankoop tegen eenmalige betaling, overdracht tegen meerjarige of terugkerende betalingen (annuïteiten, termijnen, permanente lasten) en
Donatie (verwachte opvolging).

Wat zijn typisch de afzonderlijke stappen in een bedrijfsverkoop?

Ontwikkeling van een strategie, opstellen van een bedrijfswaardering en verkoopdocumentatie, zuiver opgestelde cijfers en een realistische vraagprijs, zoeken naar een koper: longlist/shortlist; zo mogelijk meerdere geschikte potentiële kopers tegelijk benaderen, onderhandelingen: Zo mogelijk met meerdere geïnteresseerde partijen tegelijk om de onderhandelingspositie te versterken, uitvoeren van due diligence, contractsluiting: verduidelijking van alle relevante punten, opstellen van de koopovereenkomst, afwikkeling en overdracht.

Wat is due diligence?

Alle relevante documenten worden geüpload naar een beveiligde virtuele dataroom waar ze door de potentiële koper via het internet kunnen worden ingezien. De hoeveelheid gegevens hangt altijd samen met de omvang en de complexiteit van een bedrijf. Klassiek richt de controle zich op de gebieden van: Financiën en belastingen, juridische, organisatorische en eventueel technische zaken.

Hoe wordt de prijs van een bedrijf berekend?

De bedrijfswaarde is niet de prijs, maar een basis voor de prijsbepaling. De prijs is het resultaat van vraag en aanbod en van onderhandelingen. De verkoper wil de maximale prijs voor zijn bedrijf, de koper wil zo weinig mogelijk betalen. De aankoopprijs moet voor beide partijen billijk zijn. Het zou mogelijk moeten zijn om de aankoopprijs na 5-8 jaar af te betalen.

Hoe bereik ik de maximale prijs bij een bedrijfsverkoop?

1. iemand benadert je actief en doet je een aanbod. Hier heb je een comfortabele onderhandelingspositie, vooral als je geen haast hebt om te verkopen.
2. u bekijkt systematisch wie allemaal potentiële kopers zouden kunnen zijn, benadert ze allemaal tegelijk en voert vervolgens parallel onderhandelingen met alle geïnteresseerde partijen. Concurrentie stimuleert de handel en drijft de prijs op.

Wat kan de verkoopprijs drukken?

Belangrijke factoren die kunnen leiden tot een verlaging van de verkoopprijs zijn: Tijdsdruk van de verkoper, gebrek aan potentiële kopers, snelle afwikkeling en contante betaling, vrijwaring, veiligstellen van de continuïteit van het bedrijf en de werkgelegenheid.

Wat is de taak van een M&A adviseur?

De belangrijkste taak van een M&A-consultant is de betrouwbaarheid van processen vast te stellen en dure fouten te voorkomen. Het doel is een oplossing te vinden die economisch verstandig, fiscaal gunstig en juridisch mogelijk is. Een ervaren en goed verbonden adviseur vergroot de potentiële koperskring en daarmee de kans op een succesvolle verkoop.

Wat kost een M&A adviseur?

Na een vrijblijvende inventarisatie, waarin uw doelstellingen, de verkoopstrategie en uw behoefte aan ondersteuning worden bepaald, zal een serieuze adviseur u een schriftelijk aanbod doen als hij de kans op succes onder de gegeven randvoorwaarden (bijvoorbeeld uw vraagprijs) groot acht.
Afhankelijk van de sector, de bedrijfsgrootte en het transactievolume is een prestatiegebonden provisie van 3 tot 10% gebruikelijk. Ook gebruikelijk is een vaste component, bijvoorbeeld maandelijks of wanneer bepaalde mijlpalen worden bereikt. Enkele Voorbeelden voor Vergoedingsmodellen

Wat maakt een bedrijf onverkoopbaar?

Te hoge prijsverwachtingen en een bedrijfsmodel dat niet duurzaam is, zijn de belangrijkste redenen die een onderneming onverkoopbaar kunnen maken. Als een bedrijf te veel eigenaars heeft, als de bedrijfssituatie voortdurend verslechtert, als de documentatie onvoldoende is of niet met de waarheid overeenstemt, zijn dit nog andere redenen die een verkoop bemoeilijken.
Een verkoop onder enorme tijdsdruk, bijvoorbeeld om economische of gezondheidsredenen, kan gemakkelijk het einde betekenen voordat een verkoop kan worden gerealiseerd.

Wat is het verschil tussen een asset deal en een share deal?

Bij een asset deal worden de activa van een onderneming afzonderlijk verworven. Voordeel: minimalisering van aansprakelijkheidsrisico’s, nadeel: afhankelijk van de omvang van de onderneming zeer verwarrend. Bij een aandelentransactie verwerft de koper aandelen in de vennootschap (aandelen, bedrijfsaandelen of maatschapsaandelen) Voordeel voor de verkoper: de meerwaarde is hier fiscaal bevoordeeld.