De vraag of de waarde van voorraden moet worden meegenomen in de waardering van een bedrijf is een veelbesproken onderwerp. Inventaris is een belangrijk onderdeel van het bedrijf en heeft een aanzienlijke invloed op de financiële gezondheid en activiteiten van een bedrijf.

Drie stromingen over de behandeling van voorraden bij een verkoop:

  1. Geen betaling voor het magazijn: Het argument hier is dat het magazijn al is opgenomen in de algemene prestaties van het bedrijf. Bedrijven worden vaak gewaardeerd op basis van hun winst of omzet, en het magazijn speelt een centrale rol in het bereiken van deze winst of omzet. Het moet daarom niet afzonderlijk worden beoordeeld.
  2. Extra betaling voor overtollige voorraad: Deze stroming stelt dat alleen voorraad boven de genormaliseerde nettowaarde betaald moet worden bovenop de waarde van het bedrijf.
  3. Magazijn als belangrijk actief: Hier wordt het magazijn beschouwd als een van de centrale activa in de verkoop van de activa van een bedrijf en wordt het afzonderlijk gewaardeerd.

Praktijk vanuit het perspectief van de koper

In de praktijk kiezen kopers vaak voor een conservatieve benadering als het gaat om het waarderen van voorraden. Ze geven vaak de voorkeur aan de eerste of tweede denkrichting, vooral als het magazijn niet wordt gezien als het belangrijkste bedrijfsmiddel. Dit komt omdat kopers het risico willen minimaliseren om te betalen voor activa die mogelijk niet de verwachte waarde opleveren. Voor bedrijven waar de inventaris een aanzienlijk deel van de totale waarde vertegenwoordigt, kan echter de derde denkrichting worden toegepast om ervoor te zorgen dat alle activa op de juiste manier worden gewaardeerd.

Aanbevelingen voor de behandeling van de voorraadwaarde

  1. Snelle/ruwe evaluatie: Voor een snelle of ruwe evaluatie kan het nuttig zijn om het magazijn buiten beschouwing te laten om het evaluatieproces te vereenvoudigen en te versnellen (we gebruiken deze methode voor onze online evaluatie).
  2. Vergelijking van inventariswaarde en goodwill: Als de waarde van de inventaris hoger is dan de goodwill berekend volgens de winst-, verkoop- of marktmethode, kan dit een aanwijzing zijn dat de waarderingsmethode moet worden aangepast.
  3. Schommelingen in de voorraad: Het is belangrijk om te controleren of de voorraad aanzienlijk hoger of lager is dan het gemiddelde op het moment van de waardering. Bij de waardering moet rekening worden gehouden met ongewone schommelingen.

Deze aanbevelingen zijn bedoeld om ondernemers en kopers te helpen een gefundeerde beslissing te nemen over de behandeling van voorraadwaarde bij bedrijfswaardering.

Vergelijkbare berichten