VIRKSOMHETSVURDERING MED NIMBO

Automatisert verdivurdering av selskaper

Den mest omfattende nettbaserte verdivurderingen av selskaper basert på aktuelle markedsdata og en rekke kvalitative faktorer.

Tilpasset virksomhetsvurdering

Selskapsvurdering perfekt tilpasset bedriften og din forhandlingssituasjon til en fast pris.

Bedriftsverdi: Den ultimate guiden

Dagens markedssituasjon, tommelfingerregler, myter, snublesteiner, dagens markedssituasjon, riktig verdsettelsesmetode og mye mer…

De vanligste verdsettelsesmetodene for selskaper

De viktigste metodene for å evaluere SMBer forklart på en forståelig måte.

Gjeldende multipler

Gjeldende EBITDA, EBIT og inntektsmultipler for ulike bransjer og land

Nytt: nettbasert vurdering av formuesforvaltning

Vår nye nettbaserte evaluering spesielt for evaluering av kapitalforvaltere.

NIMBO på LinkedIn

Følg oss på LinkedIn og hold deg oppdatert på hva som skjer i markedet.

Nyhetsbrevet fra NIMBO

Fascinerende innsikt i markedshendelser og verdsettelse av små og mellomstore bedrifter.