3x EBITDA = Selskapets verdi?

3x EBITDA = Selskapets verdi?

Hvordan beregner du EBITDA? So erhalten SIe den Wert: Årlig overskudd eller tap + Skattekostnad– Skatterefusjon+ rentekostnad– Renteinntekt – Oppryddinger = EBIT (resultat før renter og skatter) + Avskrivninger på eiendom, anlegg og utstyr+ Amortisering av immaterielle eiendeler= EBITDA (resultat før renter, skatter, avskrivninger og amortisering av immaterielle eiendeler) Hva er 3x EBITDA-metoden? 3x EBITDA-metoden…

Veiledning til vurderingsmetoder

Veiledning til vurderingsmetoder

De fire viktigste metodene for å beregne selskapsverdi for små og mellomstore selskaper er multippelmetoden, egenverdimetoden, inntjeningsverdimetoden og DCF-metoden. Her er hva du bør vite om hver metode. Enkelt forklart og med eksempler. Beslektede emner : Bruk vår gjeldende nettbaserte selskapsvurdering for en verdsettelse ved bruk av multiple-metoden, basert på gjeldende multipler og individuelle verdidrivere….

Guide til salg av et selskap

Guide til salg av et selskap

Her setter vi sammen alt du trenger å vite og tenke på for å selge en bedrift som er viktig fra et gründerperspektiv. Siden utvides og oppdateres kontinuerlig. Hva må alle tas i betraktning? Hvilke feil bør unngås? Hva påvirker prisen? Når og hvor er det fornuftig å søke støtte fra en M&A-rådgiver? Hva koster…

Bedriftens verdiguide

Bedriftens verdiguide

På denne siden: Her presenterer vi alt du trenger å vite om beregning av bedriftsverdi som er interessant fra en gründers perspektiv. Vi utvider siden kontinuerlig. Hvordan ser dagens markedsmiljø ut? Hva er verdikalkulatorer for bedrifter på nett? Hvilken verdsettelsesmetode er riktig for mitt selskap? Hvilke feil bør jeg unngå? Her finner du alt dette…

Detaljhandel – øker verdi gjennom digitalisering?

Detaljhandel – øker verdi gjennom digitalisering?

Teknologisk fremgang har endret detaljhandelen på kort tid. Corona har ytterligere akselerert og forsterket denne trenden. Som eier av en liten detaljhandel, føler du presset av voksende netthandel og ser at salget går ned. Hvis du ikke reagerer, vil du bli stående igjen og gå glipp av mulighetene digitaliseringen gir. Hva bringer digitaliseringen meg egentlig?…

Bør jeg selge virksomheten min nå?

Bør jeg selge virksomheten min nå?

Bør jeg selge selskapet mitt? Med våre vurderinger og mat til ettertanke, ta en informert beslutning om hvorvidt du skal selge virksomheten din.

Hva er de viktigste faktorene som investorer og kjøpere ser etter når de verdsetter et selskap?

Hva er de viktigste faktorene som investorer og kjøpere ser etter når de verdsetter et selskap?

Investorer og bedriftskjøpere vurderer selskaper nøye før de investerer penger. Disse 9 faktorene er avgjørende for en vellykket verdivurdering av selskapet. Forbered deg grundig og vis at din bedrift kan utmerke seg på disse områdene. Hva er fortjenestemarginen? Investorer ser etter stabile inntekter og en sunn fortjenestemargin. Økt salg og fortjeneste er et godt tegn…

Logikken bak selskapsvurderingen med 3x profitt

Logikken bak selskapsvurderingen med 3x profitt

3x profitt selskapsvurdering er en svært forenklet form for selskapsvurdering og betyr: overskudd multiplisert med 3 = selskapsverdi. I utgangspunktet er denne typen vurdering basert på to hovedkomponenter: Velg fortjenesteberegning Å velge riktig resultatmål (f.eks. nettoresultat, EBITDA eller driftsresultat) er en avgjørende faktor. Hver av disse beregningene har sine egne fordeler og ulemper. Bransjen, forretningsmodellen…

Hvordan verdsetter du en liten bedrift?

Færre ansatte, færre områder, klarere eiendeler og kostnadsstruktur. Dette er bare noen få punkter som gjør det enklere og mindre komplekst å verdsette en liten bedrift. Likevel er det noen punkter å vurdere. Overførbarhet Er selskapet avhengig av nåværende eier for alle saker? Det vil redusere verdien betydelig dersom det er usikkert om en ny…

Markedsverdimetode for selskapsvurdering

Markedsverdimetode for selskapsvurdering

I svært forenklede termer er det dette denne prosessen handler om Denne tilnærmingen er populær for sin direktehet og bruk av markedsdata og brukes ofte i bedriftssalg, finansiell rapportering og juridiske verdsettelsesspørsmål. Å velge relevante likeverdige selskaper og tolke markedsdata er avgjørende for nøyaktigheten av verdsettelsen. To ulike tilnærminger til markedsverdimetoden Comparable Companies Analysis (CCA)…

Inntektsverdimetode for selskapsvurdering

Inntektsverdimetode for selskapsvurdering

Filosofi Inntektstilnærmingen er basert på filosofien om at verdien av et selskap bestemmes av dets fremtidige inntjening. Det gjenspeiler det fremtidsrettede synet til investorer og verdsetter et selskap basert på nåverdien av dets forventede kontantstrømmer. Rabatter Avkastningen er rabattert. Diskonteringsrenten reflekterer ikke bare tidspreferansen for penger, men også den spesifikke risikoen ved investeringen. Den representerer…

Verdivurdering av lageret ved salg av bedrift

Verdivurdering av lageret ved salg av bedrift

Hvordan verdsetter jeg beholdningen min? Spørsmålet om verdien av varelager bør tas med i en selskapsvurdering er et hyppig diskutert tema. Lageret er en viktig del av virksomheten og påvirker i betydelig grad driften og den økonomiske helsen til en bedrift. Hvordan kan et lager verdsettes? Tre tankeganger: 1. Lageret verdsettes ikke særskilt Selskapet verdsettes…