Brak dostępności informacji finansowych

W zależności od tego, jak obowiązek informacyjny jest uregulowany w danym kraju, mniejsze spółki również muszą publikować swoje wyniki biznesowe, w zależności od ich formy prawnej. Zasadniczo jednak dla małych firm dostępnych publicznie jest znacznie mniej informacji. Duże firmy często otrzymują dodatkowe obszerne raporty od analityków finansowych, którzy mogą poprzeć wycenę. Małe firmy mają mniej takich raportów lub nie mają ich wcale.

Płynność rynku

Akcje dużych spółek są zazwyczaj bardziej płynne i łatwiejsze w obrocie, co ułatwia określenie ich wartości rynkowej. Akcje małych spółek, zwłaszcza mniejszościowe, są trudne w obrocie, co utrudnia wycenę.

Profil ryzyka

Małe firmy są zwykle bardziej ryzykowne niż duże firmy. Są bardziej podatne na wahania rynkowe, presję konkurencyjną i błędy w zarządzaniu. Należy to wziąć pod uwagę przy ocenie.

Możliwość przenoszenia i jakość zarządzania

Jak bardzo firma jest zależna od właściciela? Duża zależność ma negatywny wpływ na ocenę. W małych firmach jakość zarządzania ma większy wpływ na wartość firmy. Umiejętności i doświadczenie kierownictwa firmy są czynnikami kluczowymi i należy zadbać o to, aby kierownictwo wspierało zmianę właściciela i pozostawało w spółce przynajmniej przez określony czas.

Dynamika rynku

Jeżeli małe firmy działają na rynkach niszowych, które zmieniają się szybciej i są bardziej zmienne niż rynki dużych firm, wymaga to precyzyjnej analizy dynamiki rynku.

Metody oceny

Nimbo co miesiąc publikuje na swojej stronie internetowej aktualne wskaźniki dla małych firm z różnych branż w wielu krajach. Daje to również małym firmom możliwość wyceny ich firmy przy użyciu metody wartości rynkowej. Inne popularne metody wyceny małych przedsiębiorstw to metoda dochodowa lub metoda wartości wewnętrznej.

Podobne wpisy