Często poruszanym tematem jest pytanie, czy przy wycenie przedsiębiorstwa należy uwzględniać wartość zapasów. Magazyn jest ważnym elementem działalności przedsiębiorstwa i znacząco wpływa na kondycję finansową oraz działalność przedsiębiorstwa.

Trzy szkoły myślenia dotyczące postępowania z zapasami podczas sprzedaży:

  1. Brak płatności za magazyn: Argumentem jest to, że magazyn jest już uwzględniony w ogólnych wynikach firmy. Firmy często wycenia się na podstawie zysków lub sprzedaży, a magazyn odgrywa kluczową rolę w generowaniu tych zysków lub sprzedaży. Dlatego nie należy go oceniać osobno.
  2. Dodatkowa opłata za nadwyżkę zapasów: według tej szkoły myślenia oprócz wartości przedsiębiorstwa należy płacić wyłącznie za zapasy przekraczające znormalizowaną wartość netto.
  3. Magazyn jako ważny składnik aktywów: W tym przypadku magazyn jest uważany za jeden z kluczowych aktywów przy sprzedaży aktywów firmy i jest wyceniany osobno.

Praktykuj z perspektywy kupującego

W praktyce kupujący mają tendencję do zajmowania konserwatywnego stanowiska, jeśli chodzi o wycenę zapasów. Często opowiadają się za pierwszą lub drugą szkołą myślenia, zwłaszcza jeśli magazyn nie jest postrzegany jako podstawowy aktyw firmy. Dzieje się tak dlatego, że kupujący chcą zminimalizować ryzyko płacenia za aktywa, które mogą nie zapewnić oczekiwanej wartości. Jednakże w przypadku przedsiębiorstw, w których zapasy stanowią znaczną część całkowitej wartości, można zastosować trzecią szkołę myślenia, aby zapewnić odpowiednią wycenę wszystkich aktywów.

Zalecenia dotyczące postępowania z wartością zapasów

  1. Szybka/zgrubna wycena: Podczas dokonywania szybkiej lub zgrubnej wyceny rozsądne może być zignorowanie magazynu, aby uprościć i przyspieszyć proces wyceny (używamy tej metody w przypadku naszej wyceny online ).
  2. Porównanie wartości zapasów i wartości firmy: Jeżeli wartość zapasów przekracza wartość firmy obliczoną przy użyciu metody dochodowej, sprzedaży lub rynkowej, może to wskazywać, że należy skorygować metodę wyceny .
  3. Wahania zapasów: Ważne jest, aby rozważyć, czy stan zapasów w momencie oceny jest znacznie wyższy, czy niższy od średniej. Przy ocenie należy uwzględnić nietypowe wahania.

Zalecenia te mają pomóc właścicielom firm i nabywcom w podjęciu świadomej decyzji dotyczącej traktowania wartości zapasów w wycenie przedsiębiorstwa.

Podobne wpisy