Udana sprzedaż firmy


Sprzedaż firmy: co powinieneś wiedzieć

Zebraliśmy tutaj wszystko, co warto wiedzieć i przemyśleć na temat sprzedaży firmy, która jest ważna z punktu widzenia przedsiębiorcy. Strona jest stale rozbudowywana i aktualizowana.
Co należy wziąć pod uwagę? Jakich błędów unikać? Co wpływa na cenę? Kiedy i gdzie warto skorzystać z pomocy doradcy M&A? Ile to kosztuje? Gdzie mogę uzyskać dalsze informacje? Tutaj znajdziesz to wszystko i wiele więcej.

Myślisz już o sprzedaży swojej firmy, ale nie wiesz, jakie mogą być Twoje kolejne kroki? Skorzystaj z naszej oferty i porozmawiaj z nami bezpłatnie, poufnie i niezobowiązująco o tym, jak mogłaby wyglądać optymalna strategia sprzedaży i poszukiwanie nabywcy. Mamy wieloletnie doświadczenie, poinformujemy Cię o możliwościach działania iw razie potrzeby z przyjemnością skontaktujemy Cię z najbardziej odpowiednim konsultantem z naszej międzynarodowej sieci. W zależności od Twoich wymagań otrzymasz wsparcie w całym procesie sprzedaży lub tylko w jego części.

Tematy pokrewne : Skorzystaj z naszej aktualnej wyceny firmy online, aby dokonać oceny na podstawie aktualnych danych rynkowych i indywidualnych czynników wpływających na wartość. Ponadto co miesiąc publikujemy aktualne mnożniki wyceny dla wielu krajów, sektorów i wielkości firm. Na naszej stronie znajdziesz również szczegółowy opis najczęściej spotykanych metod wyceny spółek .

Sprzedaż firmy – tematy ogólne

Sprzedaż firmy – informacje o kraju

Sprzedaż firmy: zdecydowanie rozważ


Czynnik czasu

Unikaj pośpiesznej transakcji. Zaplanuj i przygotuj proces sprzedaży w odpowiednim czasie.

Presja czasu przy sprzedaży firmy prowadzi do niezadowalających wyników, aw najgorszym przypadku może nawet oznaczać zamknięcie firmy, jeśli nie znajdzie się nabywca. W zależności od rodzaju przekazania, czas od pierwszego kontaktu do faktycznego przekazania jest różny. Sukcesja wewnętrzna w rodzinie trwa średnio 6,5 roku, transfer wewnętrzny 3,3 roku, a transfer zewnętrzny 1,6 roku. W zależności od wielkości firmy i złożoności transakcji może być ona szybsza, ale może też trwać dłużej.

Sprzedaj firmę samodzielnie

Jakie masz doświadczenie w sprzedaży korporacyjnej? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że sprzedaż własnego biznesu jest sprawą jednorazową, sytuacją, w której wcześniej się nie znalazłeś iw której nie masz doświadczenia ani wiedzy. Błędy mogą Cię drogo kosztować, i to nie tylko finansowo. Należy również wziąć pod uwagę aspekty podatkowe i prawne. 

Ile czasu możesz poświęcić? Jako właściciel firmy jesteś zazwyczaj zajęty codziennymi sprawami. Brakuje czasu na przygotowanie i przeprowadzenie wymagającego i złożonego procesu sprzedaży, który może trwać kilka miesięcy lub lat iw każdej chwili może nagle stać się intensywny. Zaniedbanie codziennych operacji w tym czasie może poważnie zaszkodzić firmie, jej wartości i możliwości sprzedaży.

Jak wielka jest potrzeba dyskrecji? Zewnętrzny konsultant może wyszukiwać potencjalnych nabywców i wyjaśniać ich interesy bez konieczności natychmiastowego ujawniania tożsamości sprzedającego. Kto kwalifikuje się jako kupujący? Im wyższa korzyść dla kupującego, tym wyższa możliwa do uzyskania cena zakupu. Znalezienie takiego nabywcy nie zawsze jest łatwe. Dobrze połączony konsultant jest więc na wagę złota i może prowadzić do znacznie wyższej ceny sprzedaży.

Jako absolutne minimum, o ile nie jesteś ekspertem w dziedzinie umów handlowych, umowa sprzedaży powinna zostać zweryfikowana przez prawnika doświadczonego w tej dziedzinie. Dla firm o określonej wielkości (z grubsza powyżej 1 mln EUR obrotu) korzyści z kompleksowego doradztwa, czyli wzrost wartości poprzez optymalne zarządzanie procesami, zwiększenie szans sprzedaży i minimalizację ryzyka, są w dobrej relacji do kosztów konsultanta . W przypadku mniejszych firm sensowne może być uzgodnienie bardziej oszczędnych modeli konsultingowych, na przykład coachingu na określone tematy na podstawie stawki godzinowej.

Podatkowe aspekty transakcji również powinny zostać wcześniej ocenione i zoptymalizowane przez specjalistę.

Formy sukcesji spółek

Sprzedaż firmy może być rodzinna, wewnętrzna, firmowa lub zewnętrzna.

Istnieją mniej więcej trzy formy sukcesji:

 • Darowizna (przewidywany spadek)
 • Transfer na poczet świadczeń wieloletnich lub okresowych (emerytury, raty, opłaty stałe)
 • Zakup za jednorazową opłatą

Sprzedając członkowi rodziny, widzimy rabaty w wysokości 30% lub więcej od ceny rynkowej. Nawet przy wewnętrznym planie sukcesji cena jest zwykle niższa od ceny rynkowej. Średnio 10-20 procent jest tutaj powszechne.

7 typowych kroków udanej sprzedaży firmy


Od pierwszej myśli o sprzedaży firmy do zamknięcia (ostatecznego przeniesienia własności w określony sposób) trzeba wykonać wiele kroków.

1. PrzygotowanieNajważniejsze pytania, które należy zadać na początku:

 • Czy to właściwy czas na sprzedaż zarówno z perspektywy biznesowej, jak i osobistej?
 • Czy firma jest gotowa do sprzedaży?
 • Czy jest jeszcze coś w firmie, co należy pilnie poprawić przed rozpoczęciem procesu sprzedaży?
 • Czy procesy są w pełni sformalizowane i udokumentowane?
 • Czy wszystkie relacje biznesowe są jasno i umownie uregulowane?
 • Czy dokumentacja firmy jest profesjonalna?
 • Czy oczekiwania cenowe są realistyczne?

2. Określ wartość firmy i stwórz dokumentację sprzedażową:

Wycena firmy oraz dokumentacja sprzedaży opierają się na dwóch filarach. Z jednej strony na dane finansowe – przeszłość, teraźniejszość i prognozy na przyszłość – z drugiej strony na liczne czynniki jakościowe, takie jak strategia, zarządzanie, organizacja, ale także produkt, rynek, struktura dostawców i klientów. W ten sposób określa się faktyczny stan firmy. Celem jest ocena firmy i realistyczna prezentacja firmy w exposé (zwanym także memorandum informacyjnym), które rzetelnie przedstawia firmę, a także podkreśla jej mocne strony i potencjał. To exposé służy jako informacja dla poważnych potencjalnych nabywców, którzy wcześniej podpisali umowę o zachowaniu poufności i jest podstawą do negocjacji sprzedaży. Im lepiej dokumentacja przewiduje pytania potencjalnych nabywców, tym skuteczniejsze i oszczędzające zasoby jest poszukiwanie nabywcy.

Aby zwrócić się do potencjalnych nabywców, tworzone jest anonimowe podsumowanie, tak zwany „ślepy profil” (zwany także zwiastunem). Powinien zawierać wystarczającą ilość informacji, aby wzbudzić zainteresowanie potencjalnych nabywców bez ujawniania tożsamości firmy.

3 . Optymalizacja: Czy liczby nie są obecnie tak dobre?

Wtedy ważne jest, aby móc wiarygodnie wykazać, dlaczego tak jest i że obecne liczby nie odzwierciedlają „prawdziwej” siły zarobkowej i potencjału firmy. W miarę możliwości inicjuj samodzielnie pozytywne zmiany, aby można było zidentyfikować trend wzrostowy.
Ponadto mogą istnieć środki i środki, które można wykorzystać do krótkoterminowej poprawy liczb, na przykład poprzez obniżenie kosztów.

4. Wyszukiwanie nabywcykto jest potencjalnym nabywcą mojej firmy?

Inwestor finansowy, strategiczny czy prywatny? Czy jest potencjalny nabywca w szeregach własnego kierownictwa lub w rodzinie? Czy ma sens kierowanie się do szerokiego spektrum, czy lepiej do konkretnych osób?
Inwestorzy finansowi, tacy jak fundusze private equity czy family office, patrzą przede wszystkim na zysk i wystarczający przepływ gotówki na sfinansowanie pożyczonego kapitału.

Fundusze private equity są zazwyczaj inwestowane tylko na określony czas (3-7 lat). Swoją wartość dodaną osiągają poprzez wysoki poziom kapitału obcego, wzrost wartości firmy oraz opłacalną odsprzedaż. Koszty finansowania musi ponieść nabywana spółka, czyli ponosi również ryzyko. Biura rodzinne mają zwykle dłuższy horyzont czasowy, ale podobne oczekiwania dotyczące zwrotu. Większość biur rodzinnych koncentruje się na dywersyfikacji swoich aktywów i woli inwestować w innowacyjne i rozwijające się sektory.

Inwestorzy strategiczni są zazwyczaj inwestowani na dłuższą metę i mogą to być konkurenci, klienci, dostawcy lub partnerzy biznesowi, którzy chcą wzmocnić własny model biznesowy poprzez nabycie firmy wzdłuż łańcucha wartości lub w powiązanych lub uzupełniających się obszarach. Może to np. B. poprzez zdobywanie know-how (np. procesów i patentów), regionalną ekspansję biznesu, synergiczne wykorzystanie korzyści skali i efektów grupowych lub dostęp do nowych grup klientów. Ponadto inwestorzy strategiczni inwestują również w nowe obszary biznesowe, aby zrekompensować wahania lub spadki w tradycyjnej podstawowej działalności. Zakup firmy z dużą sprzedażą (i niewielkim zyskiem) może mieć również sens w celu poprawy własnej struktury kosztów. Z tego powodu NIMBO oprócz zysku bierze pod uwagę w analizie również sprzedaż.

W przypadku sprzedaży inwestorowi strategicznemu lub inwestorowi finansowemu cena sprzedaży bywa wyższa od ustalonej wartości.

Jeżeli chcesz sprzedać tylko udziały w spółce, to należy mieć na uwadze, że inwestor strategiczny będzie bardziej zaangażowany w biznes niż inwestor finansowy.

Zwykle istnieje zniżka rodzinna lub lojalnościowa dla następcy rodzinnego lub wewnętrznego firmy. W obu przypadkach cena sprzedaży pozostaje zatem poniżej teoretycznej wartości przedsiębiorstwa.

Konsultant w porozumieniu ze sprzedawcą dyskretnie wyszukuje potencjalnych nabywców, czy to na podstawie konkretnej sugestii sprzedawcy (np. konkurencji), we własnej sieci, czy też od potencjalnych nabywców zidentyfikowanych w wyniku badań. 

Adresowanie odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą sprzedającego. Zasadniczo na tym etapie tożsamość sprzedawcy nie jest ujawniana. W przypadku zainteresowania potencjalny nabywca dowie się, kim jest po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności i otrzyma szczegółowe exposé. Jeśli konsultant jest dobrze powiązany zarówno w branży, jak iw danym regionie, zwiększa to szanse na udaną sprzedaż. 

5. Przegląd i selekcja potencjalnych nabywców

W najlepszym przypadku masz kilka zainteresowanych stron na tym samym etapie negocjacji w procesie. Poprawia to pozycję negocjacyjną, a tym samym prawdopodobieństwo uzyskania wyższej ceny i znalezienia optymalnego nabywcy, który kontynuuje filozofię właściciela.
Po tym, jak potencjalny nabywca miał czas na przejrzenie szczegółowego exposé (memorandum informacyjnego), umawiane jest spotkanie w celu wzajemnego poznania się. W zależności od Państwa życzeń konsultant bierze udział w tym spotkaniu lub przyjmuje aktywną rolę, np. moderując rozmowę.

Po zakończeniu spotkań kierownictwa ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, kolejnym krokiem jest prośba o złożenie niewiążącej oferty kupna. Jeśli otrzymasz kilka ofert, najgorsze są sortowane i tylko najlepsze przechodzą do następnej rundy.

Raz po raz sprzedaż kończy się niepowodzeniem z powodu finansowania. Ważne jest, aby w odpowiednim czasie sprawdzić, czy potencjalny nabywca posiada niezbędne środki finansowe lub otrzyma odpowiednie finansowanie. 

6. Negocjacje i przeprowadzanie due diligence

Na proces negocjacji mają wpływ zarówno czynniki ekonomiczne, jak i taktyczne, ponieważ obie strony starają się osiągnąć jak najlepszy wynik dla siebie. Nie powinno to spowodować przerwania procesu.
Dyskusje sytuacyjne nie mają nic wspólnego z profesjonalną taktyką negocjacyjną. Ważne jest, aby jasno określić własne konkretne interesy, oczekiwania i obawy oraz interesy partnera negocjacyjnego. Jako mediator konsultant może wiele zrobić, aby położyć podwaliny pod konstruktywną dyskusję.

Najczęstszymi przyczynami, które prowadzą do niepowodzenia negocjacji, są różne pomysły na cenę, gwarancje i podejmowanie ryzyka. Ważna jest kreatywność i otwartość na alternatywne modele transakcji. Na przykład odroczone płatności, które są uzależnione od przyszłego rozwoju firmy, mogą być sposobem na zbudowanie pomostu między różnymi oczekiwaniami cenowymi. Rolą konsultanta jest wniesienie odpowiednich pomysłów do negocjacji.

Jeśli tak zwani łamacze umów pojawiają się późno w procesie negocjacji, jest to szczególnie irytujące dla wszystkich zaangażowanych, ponieważ zainwestowano już dużo czasu i pieniędzy. Zerwanie umowy może wynikać ze zrozumiałych przyczyn ekonomicznych lub prawnych, ale może też wynikać z nieporozumienia.
Tutaj konsultant odgrywa ważną rolę. Z jednej strony odnosząc się z wyprzedzeniem do ewentualnych punktów krytycznych i poddając je pod dyskusję, z drugiej strony uważnie słuchając podczas negocjacji, aby upewnić się, że obie strony mówią i myślą to samo.

W przypadku konkretyzacji konsultant przygotowuje umowę przedwstępną oraz wspiera proces due diligence (audyt firmy) poprzez utworzenie data roomu i doradztwo przedsiębiorcy w zakresie wyboru dokumentów, które mają zostać tam umieszczone. Jeśli badanie due diligence jest zadowalające i osiągnięto porozumienie we wszystkich punktach, kupujący składa wiążącą ofertę, która stanowi podstawę umowy kupna-sprzedaży. 

7. Zawarcie umowy

Istnieje potrzeba wyjaśnienia i zaprojektowania pod względem finansowym, biznesowym, prawnym i podatkowym. Konsultant wie kiedy i do czego potrzebny jest specjalista.
Umowa sprzedaży powinna być sporządzona przez prawnika.

W przypadku przeniesienia udziałów w wielu krajach (z wyjątkiem Szwajcarii) wymagane jest poświadczenie notarialne.

Zwykle każda ze stron ponosi własne opłaty za doradztwo i opłaty prawne. Jeśli wymagany jest notariusz, koszty te są z reguły dzielone.

Due diligence firmy poprzez jej kroki


Poważni potencjalni nabywcy, zwykle po złożeniu niewiążącej oferty (niewiążącej deklaracji woli zakupu), dokładnie oglądają sprzedawaną firmę, aby upewnić się, że wszystkie informacje i dane, które ostatecznie mają znaczenie dla ceny zakupu, zostały prawidłowo przedstawione przez sprzedawca.
W przeszłości akta i dokumenty były sprawdzane w jednym pomieszczeniu, ale obecnie odpowiednie dokumenty są zwykle przesyłane do wirtualnego pokoju danych chronionego hasłem i tam można je przeglądać przez Internet. Wymagany wysiłek jest zawsze związany z wielkością i złożonością firmy.

Lista kontrolna due diligence: co to jest i co muszę dostarczyć?

Tradycyjnie egzamin koncentruje się na trzech obszarach:

finansów i podatków

To jest zasadniczo (bez twierdzenia, że jest kompletne).

 • przeszłą i obecną sytuację dotyczącą dochodów
 • Bilanse za ostatnie trzy do pięciu lat
 • ostatnie dane miesięczne i kwartalne w porównaniu do roku poprzedniego
 • strukturę sprzedaży i stopień, w jakim przyszłą sprzedaż można uznać za zabezpieczoną
 • Planowanie i budżetowanie
 • w razie potrzeby umowy długoterminowe
 • strukturę klientów i dostawców
 • Najważniejsi klienci i dostawcy oraz ich sprzedaż, jeśli mają zastosowanie, umowy długoterminowe
 • Zobowiązania wymagalne i należności możliwe do odzyskania, struktura cen oraz pytanie, czy obecny poziom cen utrzyma się także w przyszłości.
 • Lista głównych wierzycieli
 • Zarządzanie należnościami: Przegląd należności wraz z wyceną
 • Badania rynku
 • przeszłe inwestycje i przewidywalne przyszłe potrzeby inwestycyjne
 • Planowanie inwestycji
 • prawidłowego opodatkowania oraz wyników ewentualnych kontroli podatkowych lub ZUS
 • najnowsze zeznania podatkowe i najnowsze oceny podatkowe
 • ostatnia kontrola podatkowa lub ZUS

Aspekty prawne

To jest o

 • Prawa i patenty, które posiada firma
 • Umowy, które spółka zawarła z osobami trzecimi
 • spory prawne, które nie zostały jeszcze zakończone
 • inne możliwe zagrożenia (np. skażone tereny na terenie posesji itp.)
 • ewentualne zobowiązania i gwarancje

A jeśli dotyczy, obszar techniczny i organizacyjny

To jest o 

 • stan maszyn i systemów, który może wymagać osobnego sprawdzenia przez ekspertów na miejscu
 • obszar IT
 • procesy techniczne
 • procesy organizacyjne

Obszary mogą być również brane pod uwagę 

 • Ryzyko cybernetyczne
 • Zagrożenia środowiskowe
 • Personel
 • schemat organizacyjny
 • CV menadżerskie
 • Lista pracowników według funkcji i wynagrodzenia

Czy kupujący pasuje do mojej firmy?


 • Czy przyszłość firmy i jej pracowników jest dla Ciebie najważniejsza?
 • Czy planem kupującego jest dalsze prowadzenie firmy w dotychczasowy sposób?
 • Czy inwestowanie oznacza rozwój?
 • Czy warto połączyć spółkę z inną?
 • Kultura ma znaczenie! Czy kupujący jest odpowiedni dla Twojej firmy?

Krytycznymi czynnikami mogą być styl zarządzania, procesy decyzyjne, komunikacja, przejrzystość i ewentualna integracja z istniejącą, ewentualnie większą organizacją. Jeśli występują rozbieżności, najlepsi pracownicy często opuszczają firmę po krótkim czasie. Może to prowadzić do ogromnych spadków produktywności i pogorszenia zarobków.
W miarę możliwości w proces sprzedaży powinno być zaangażowane kierownictwo lub usługodawcy. Jeśli możliwe jest stworzenie poczucia jedności z nowym właścicielem, pracownicy pozostają zmotywowani, skoncentrowani i wspierający.

Sprzedaż firmy zewnętrznej lub sprzedaż udziałów w ramach rodziny lub firmy


Sprzedaży firmy zewnętrznej można dokonać do inwestora prywatnego, który będzie jednocześnie zarządzał spółką operacyjnie, do inwestora finansowego lub do inwestora strategicznego.

Prywatny inwestor, który ma zarówno finansowe, jak i zawodowe zaplecze do przejęcia i prowadzenia firmy, zazwyczaj będzie kontynuował działalność w podobny sposób, jak wcześniej.

Sprzedaż silnemu finansowo inwestorowi może znacznie przyspieszyć rozwój firmy, jeśli ma to sens biznesowy. Jeśli uda się zorganizować proces przetargowy z kilkoma zainteresowanymi stronami, które są zainteresowane nie tylko samą firmą, ale także wynikającymi z niej efektami synergii, zwykle uzyskuje się cenę powyżej wartości. W przypadku sprzedaży konkurentowi istnieją warianty, że zagraniczna firma chce wejść na rynek lub lokalny konkurent chce kupić udział w rynku.

Istnieją trzy różne warianty dziedziczenia w rodzinie: darowizna (dziedziczenie antycypowane), przelew za powtarzające się płatności (emerytury, dywidendy itp.) lub zakup. W przypadku sprzedaży członkowi rodziny obserwujemy obniżki cen średnio o 30% w stosunku do ceny rynkowej.

Czy w firmie jest kierownik lub zespół zarządzający, którym ufasz, że podejmą się roli odpowiedzialnego przedsiębiorcy? Pod warunkiem, że firma jest w na tyle dobrej sytuacji finansowej, że cena zakupu może być sfinansowana z przepływów pieniężnych, ten rodzaj transferu firmy oznacza stabilność i kontynuację biznesu na dotychczasowym poziomie. Jeśli kupujący lub kupujący nie mają wystarczającego kapitału, rozwiązaniem może być pożyczka od przedsiębiorcy. Obserwujemy obniżki cen o 10-20% dla przelewów wewnętrznych.

Rozliczenie podatkowe za transfery rodzinne lub firmowe


W przypadku sprzedaży firmy w ramach rodziny lub pomiędzy wspólnikiem a wspólnikiem urząd skarbowy coraz częściej kwestionuje cenę zakupu. 

Ustawa o wycenie (BewG) określa sposób przeprowadzania wyceny spółki podatkowej. Dotyczy to przede wszystkim poboru podatków od darowizn i spadków. 

W Niemczech przy ocenie spółki do celów podatkowych brane są pod uwagę tylko dane z ostatnich trzech lat obrotowych, nie bierze się pod uwagę przyszłej rentowności. W przypadku małych i średnich firm wymiar podatku jest zwykle znacznie wyższy od cen sprzedaży, które można uzyskać na rynku. Urząd skarbowy zakłada dziewięciokrotny EBIT. Jeśli członek rodziny lub kierownik płaci niższą cenę zakupu, podatek od darowizny jest należny od różnicy. Kupujący ma jednak prawo udowodnić, że wycena nie odzwierciedla wartości rynkowej iw ten sposób zmniejszyć swoje obciążenie podatkowe. 

Profesjonalna ocena według standardu Instytutu Biegłych Rewidentów (IDW S1) jest tutaj idealna. Wycenę spółki należy jednak przygotować przed transakcją. 

WPŁYW NA CENĘ SPRZEDAŻY


Jaka jest najlepsza pozycja startowa, aby osiągnąć wysoką cenę?

 1. Ktoś aktywnie podchodzi do ciebie i składa ci ofertę.
  Ponieważ ktoś tutaj jest już żywo zainteresowany Twoją firmą, masz wygodną pozycję negocjacyjną i duże szanse na uzyskanie ceny (znacząco) wyższej od wartości, zwłaszcza jeśli nie spieszysz się ze sprzedażą. Wycena firmy daje wskazówkę.
 2. Systematycznie zastanawiają się, kto mógłby być potencjalnym nabywcą, podchodzą do wszystkich jednocześnie, a następnie prowadzą równoległe negocjacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Konkurencja pobudza biznes i podnosi ceny.

Czy wartość przedsiębiorstwa jest tożsama z ceną sprzedaży?

Wartość przedsiębiorstwa nie jest ceną, ale podstawą ustalania cen. Cena wynika z podaży i popytu oraz negocjacji. Parametrami w negocjacjach są np. struktura transakcji, gwarancje i poręczenia.

Sprzedający chce uzyskać maksymalną cenę dla swojej firmy, kupujący chce zapłacić jak najmniej. Cena zakupu powinna być uczciwa dla obu stron. Cena zakupu powinna się zwrócić po 5-8 latach.

Typowe warunki sprzedaży

 • Płatność natychmiastowa/płatność jednorazowa: Cena zakupu jest płatna w terminie bez potrąceń
 • Pożyczka sprzedającego: Sprzedający udziela kupującemu tzw. pożyczki sprzedającej. Często ma to na celu zamknięcie luki w finansowaniu. Około 20-30% ceny zakupu jest zwykle przyznawane na okres 2-5 lat. Pożyczka jest oprocentowana, co może być interesujące dla sprzedającego w czasach niskich stóp procentowych. Udzielenie kredytu sprzedającego wzmacnia zaufanie i wiarę w pomyślne dalsze istnienie firmy zarówno po stronie kupującego, jak i banków. Uwaga: kredyt sprzedającego ma charakter wtórny, co oznacza, że jeśli firma stanie się niewypłacalna przed wygaśnięciem kredytu, w pierwszej kolejności obsługiwany będzie kredyt banku, a sprzedający może zostać pozostawiony z pustymi rękami ze względu na brak aktywów.
 • Zarobek: płacona jest niższa cena zakupu. Dodatkowo cele ustalane są na określoną liczbę lat (2-5) i powiązane z dodatkowymi lub zaliczkami na poczet ceny zakupu. Może to mieć sens, jeśli istnieją różne opinie na temat odpowiedniej ceny zakupu lub kupujący ma problemy z finansowaniem. Aby uniknąć konfliktów, ważne jest, aby uzgodnić konkretne i sprawdzalne cele i albo istnieć podstawa zaufania, albo sprzedawca powinien w tym czasie kontynuować pracę w firmie i być w stanie pomóc zarządzać osiągnięciem celów .

W jakich okolicznościach kupujący jest skłonny zapłacić wyższą cenę?

 • jest wielu konkurentów
 • korzyść strategiczna jest wysoka lub efekty synergii są duże
 • im bardziej pozytywnie oceniany jest przyszły rozwój sytuacji i tym bardziej prawdopodobny jest potencjał zysków
 • tym lepszy wizerunek firmy i jej wygląd zewnętrzny
 • nazwa firmy i marka mogą być kontynuowane
 • im większa baza klientów i lepsza struktura klientów
 • Im wyższa jakość i doświadczenie kadry zarządzającej, tym lepsze przywództwo pracowników
 • firma ma (niedostateczną) wykwalifikowanych pracowników
 • lokalizacja ma zalety
 • Istnieje specjalne know-how lub wysoki stopień specjalizacji z odpowiednimi patentami lub koncesjami
 • spółka radziła sobie wyjątkowo dobrze w fazach pogorszenia cyklu gospodarczego
 • z korzystną strukturą sprzedaży (np. wysoki udział sprzedaży zabezpieczonej długoterminowo, niska koncentracja klientów)
 • w firmie, której produkty mają wysoki jak na branżę poziom cenowy

Kiedy sprzedawca jest skłonny obniżyć cenę?

 • zależy mu na szybkiej sprzedaży
 • liczba potencjalnych nabywców jest niewielka
 • Wyłączenie ryzyka odpowiedzialności i gwarancji można osiągnąć poprzez obniżkę ceny
 • kupujący płaci pełną cenę zakupu i rezygnuje z warunków zarobku oraz kwoty kaucji
 • po dokonaniu transakcji wszystkie zobowiązania zostaną spłacone sprzedającemu
 • gwarantowana jest ciągłość zatrudnienia pracowników
 • Transakcja nie ma negatywnego wpływu na lokalizację i okolicę
 • Oczekuje się, że sprzedaż zaowocuje rozwojem firmy i zabezpieczeniem jej dalszego istnienia
 • czuje wdzięczność za wykonaną pracę

Firmy sprzedają przy wsparciu konsultantów


Na czym polega jego praca i jaką wartość dodaną oferuje doradca M&A?

Doradcy M&A (M&A = fuzje i przejęcia) zapewniają bezpieczeństwo procesów. Pomaga to uniknąć kosztownych i czasochłonnych błędów.
Konsultant patrzy na sprawy z zewnątrz, jest neutralny, obiektywny i wolny od przeszkadzających emocji.

Zna sekwencję niezbędnych kroków, koncentruje się na tym, co najważniejsze i ustanawia ustrukturyzowany proces. W porozumieniu ze sprzedawcą tworzony jest plan projektu wraz z kamieniami milowymi. 

Doradca dobrze zorientowany zarówno w branży, jak i regionie dba o to, aby grono kupujących było odpowiednio duże, a tym samym zwiększa szanse na udaną sprzedaż. 

Dyskretne działanie jest niezbędne. Zbyt wczesne upublicznienie zamiaru sprzedaży może mieć bardzo negatywny wpływ na firmę, czy to poprzez odejście pracowników, nierozliczonych klientów czy dostawców. Konsultant jest pośrednikiem i oferuje dyskrecję. Wie też kiedy, komu, jakie informacje należy ujawnić iw jakich sytuacjach wymagana jest ostrożność.

Bazując na swoim doświadczeniu w transakcjach M&A, dobry doradca na wczesnym etapie rozpoznaje wątpliwych i słabych finansowo kandydatów do zakupu i może ich wykluczyć z procesu. Oszczędza to czas i zapobiega niedyskrecji.

W negocjacjach konsultant zna zwykłe przepisy, ale także przeszkody i może wnieść nowe pomysły. Może z wyprzedzeniem zająć się możliwymi punktami krytycznymi. Uważnie słuchając podczas negocjacji, może uniknąć nieporozumień, które w najgorszym przypadku mogą doprowadzić do zerwania negocjacji.

Istnieją dwa rodzaje doradców. Są konsultanci, którzy towarzyszą całemu procesowi sprzedaży od przygotowania, poprzez poszukiwanie nabywcy, aż po zawarcie umowy, łącznie z koordynacją z prawnikami i doradcami podatkowymi. Druga grupa jest porównywalna do pośrednika w obrocie nieruchomościami. Tutaj usługa ogranicza się do poszukiwania potencjalnych nabywców w roli pośrednika/brokera. Wariant ten może być wystarczający dla małych firm i zwykle wiąże się jedynie z kosztami związanymi z sukcesem. 

Czego nie może konsultant?

Konsultant może odciążyć właściciela firmy od ogromu pracy, aby obciążenie czasowe było jak najmniejsze. Mimo to właściciel będzie miał jeszcze wiele do zrobienia. Zwłaszcza na początku doradca jest zależny od współpracy swojego klienta, aby zebrać wszystkie informacje niezbędne do procesu sprzedaży i uzyskać głębsze zrozumienie firmy. Należy również zaplanować niezbędne zasoby czasowe na osobiste spotkania z potencjalnymi nabywcami i ich przygotowanie.

Skorzystanie z usług konsultanta nie gwarantuje sprzedaży firmy. Są firmy, które tak naprawdę nie są na sprzedaż. W Niemczech około jednej czwartej firm, które są gotowe do przekazania, nie można sprzedać i są one zamykane. Głównymi przyczynami niepowodzeń były: zbyt mała firma, słaba rentowność, zaległości inwestycyjne, brak konkurencyjności i rentowności na przyszłość.

Ile kosztuje doradca M&A?

Poważny konsultant niezobowiązująco i bezpłatnie zapozna się z Twoją firmą, wspólnie z Tobą opracuje Twoje cele, strategię sprzedaży i Twoje potrzeby. Jeśli oceni prawdopodobieństwo sukcesu w danych warunkach ramowych (np. Twoje oczekiwania cenowe) jako wysokie, złoży Ci pisemną ofertę. 

Jeśli zlecisz konsultantowi cały proces sprzedaży, łącznie z przygotowaniem, poszukiwaniem nabywcy, negocjacjami itp., model wynagrodzenia zazwyczaj składa się z części stałej i zależnej od sukcesu. Kilku konsultantów pracuje wyłącznie na zasadzie sukcesu. Korzyść dla klienta: Koszty są ponoszone tylko w przypadku sukcesu. Wada: Konsultant znajduje się pod ogromną presją sukcesu; będzie starał się sfinalizować sprzedaż tak szybko, jak to możliwe, niezależnie od tego, czy jest to najlepsza cena, jaką można osiągnąć.

Koszty stałe doradztwa (koszty podstawowe, wynagrodzenie)

Proces sprzedaży trwa zazwyczaj 6-12 miesięcy, ale może też trwać kilka lat i wymaga od konsultanta dużego nakładu pracy, zwłaszcza na początku. Stała część honorarium ma na celu przede wszystkim zapewnienie powagi zamiaru sprzedaży oraz pokrycie przynajmniej części kosztów konsultanta w przypadku, gdy klient zmieni zdanie w trakcie procesu i nie będzie już chciał sprzedać. Może to być jednorazowa płatność na początek, płatność po osiągnięciu określonych kamieni milowych (np. skompletowanie dokumentacji, pierwsze spotkanie z kontrahentem itp.) lub określona jako miesięczna kwota (tzw. ). Istnieją różne modele płatności miesięcznych. Można je naliczać tylko dla pierwszych 3-6 miesięcy lub na cały okres procesu sprzedaży. Kilku konsultantów obywa się bez stałego komponentu podczas całego procesu sprzedaży. W tym przypadku składnik związany z wydajnością jest wyższy. W przypadku sukcesu sprawiedliwym rozwiązaniem dla obu stron jest zrekompensowanie udziału w kosztach stałych w stosunku do prowizji od sukcesu.  

W przypadku uzgodnienia wynagrodzenia ryczałtowego, wysokość uzależniona jest od przewidywanego nakładu pracy konsultanta (szczególnie w zakresie dokumentacji firmowej). Dla mniejszych firm, których oczekiwane wartości transakcji mieszczą się w przedziale od 1 do 5 mln EUR, są to zazwyczaj kwoty od 5 000 do 20 000 EUR, przy miesięcznych ratach w przedziale od 1 000 do 4 000 EUR.

Koszty doradztwa związane z sukcesem

Doradcy działają przede wszystkim w trybie awaryjnym, co oznacza, że otrzymują procent od wartości transakcji. Im niższa prawdopodobna cena sprzedaży, tym odsetek ten jest wyższy, ponieważ nakład pracy tylko w ograniczonym stopniu zależy od wolumenu transakcji, aw większym stopniu od złożoności transakcji. Dodatkowym czynnikiem decydującym o wysokości odszkodowania jest zbywalność firmy i szacowany czas, jaki zajmie proces. Konsultanci z dużym doświadczeniem i dobrą siecią w danej branży mogą uzasadnić wyższy procent, ponieważ dzięki ich wiedzy znacznie zwiększają się możliwości sprzedaży, a być może także jakość potencjalnych nabywców.

Poniżej znajdziesz przybliżone zestawienie typowych elementów składających się na sukces konsultanta, który towarzyszy właścicielowi firmy kompleksowo, intensywnie i przez cały proces sprzedaży, łącznie z aktywnym i systematycznym poszukiwaniem nabywcy. Należy je rozumieć w połączeniu ze stałym, niezależnym od sukcesu komponentem.

Zwykła prowizja konsultanta w % ceny sprzedaży – zróżnicowana w zależności od branży i wielkości firmy

< 1 milion €: 5 – 10%
1 – 3 mln €: 4 – 7%
3 – 10 mln €: 3 – 6%
> 10 mln EUR: 1 – 3%

Istnieje możliwość uzgodnienia opłaty minimalnej.

Jeśli konsultant pracuje tylko jako pośrednik/broker i nie towarzyszy w żaden inny sposób w procesie sprzedaży, również otrzymuje prowizję, ale procentowo jest ona niższa. 

Jeśli nie chcesz przenosić całego procesu sprzedaży na konsultanta, a jedynie potrzebujesz pomocy w określonych obszarach, np. przy tworzeniu exposé, zostaniesz rozliczony według stawki godzinowej / dziennej. Zwykłe stawki dzienne wynoszą od 1000 do 2000 euro, chociaż kwota ta nie mówi nic o wydajności konsultanta i możesz otrzymać niższy całkowity rachunek od droższego, ale bardziej doświadczonego konsultanta. 

Cztery przykłady różnych modeli opłat

Nie ma jednolitej struktury opłat za proces sprzedażowy, aw praktyce istnieje duża liczba modeli rozliczeń w niezliczonych wariantach. 

Aby dać ci wrażenie, poniżej wyjaśniono niektóre popularne modele jako przykłady. 

model opłatOpisFakturaopłata
opłata awaryjnaKonsultant działa wyłącznie na zasadzie sukcesu. Jego opłata za sukces wynosi 5%
od kwoty sprzedaży. Jeśli nie zostanie sprzedany, konsultant nic nie otrzymuje.
(Są konsultanci, którzy zabezpieczają to ryzyko „opłatą za wyjście”)
Całkowita kwota transakcji:
2 miliony euro

Opłata za sukces: 100 000 EUR
(5% z 2 milionów ceny sprzedaży)
100.000 €
(plus VAT)
podstawa i
opłata awaryjna
Opłata podstawowa: Po zawarciu umowy konsultant pobiera opłatę podstawową w wysokości 2400 € (plus VAT) za koncepcję doradztwa, prace badawcze oraz stworzenie ślepego profilu i prezentację firmy. Pierwsza rata w wysokości 1800 € (plus VAT) jest płatna natychmiast po podpisaniu, druga rata w wysokości 600 € (plus VAT) po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności (NDA) przez zainteresowaną stronę.

Opłata za sukces: 900 € (plus VAT) zostanie naliczona za pierwszą wizytę potencjalnego nabywcy. Maksymalnie 3 wizyty będą płatne, wszystkie pozostałe są bezpłatne) Wizyty są inicjowane tylko za zgodą klienta.
Jeśli potencjalny klient podpisał list intencyjny zakupu, konsultant pobierze 1800 € (plus VAT).

W takim przypadku konsultant pobiera stopniowaną opłatę za sukces od wartości transakcji
5% za pierwszy milion € plus
4% za drugi milion € plus
3% za wszystko powyżej 2 000 001 €
ale co najmniej 25.000 € plus VAT w przypadku sprzedaży firmy.

Za przejęcie pożyczek lub zobowiązań zostanie naliczona opłata w wysokości 1,5%. Kwota pożyczki: 100 000 €

Opłata już zapłacona jest odejmowana od prowizji za sukces o wartość transakcji, np. 2 wizyty o łącznej wartości 1800 € + „List intencyjny” 1800 € = 3600 €
Całkowita kwota transakcji:
2 miliony euro

Opłata podstawowa: 2400 €
plus 1500 €
(1,5% kredytu w wysokości 100 000 EUR)
plus 50 000 EUR
(5% z 1 miliona euro)
plus 36 000 EUR
(4% z 900 000 EUR)
minus 1800 €
(Opłata za 2 wizyty przy ew. kupujący)
minus 1800 €
(Płatność za list intencyjny)
86 300 € (plus VAT)
Opłata miesięczna plus
opłata awaryjna
Opłata podstawowa: Konsultant otrzymuje stałą miesięczną opłatę w wysokości 4000 € (plus VAT) od momentu zawarcia umowy przez cały okres obowiązywania umowy (albo do rozwiązania umowy, albo do momentu sprzedaży firmy). Czas trwania transakcji w tym przykładzie: 12 miesięcy

Opłata za sukces: Konsultant otrzymuje 5% wartości transakcji (ceny zakupu).
Za przejęcie pożyczek lub zobowiązań zostanie naliczona opłata w wysokości 1,5%.
Całkowita kwota transakcji:
2 miliony euro

Opłata podstawowa: 48 000 €
(12 miesięcy x 4000 €)
plus 95 000 EUR
(5% z 1,9 mln EUR)
plus 1500 €
(1,5% kredytu w wysokości 100 000 EUR)
144.500€
(plus VAT)
stawka godzinowa według nakładów,
płatne do
opłata awaryjna
Opłata podstawowa : Konsultant wymaga opłaty godzinowej w wysokości 150 €.
Szacunkowa liczba godzin dla łatwo sprzedającej się firmy:
– Dokumentacja, obróbka rysunków i badania: 50 godz
– Kontakt z kupującym: 50 godzin
– Spotkania i negocjacje: 30 godz
– Zawarcie umowy i działania następcze: 10 godzin

Opłata za sukces : Konsultant pobiera 5% wartości transakcji (ceny zakupu). W przypadku sukcesu opłata podstawowa zostanie potrącona z opłaty za sukces.
Całkowita kwota transakcji:
2 miliony euro

Opłata podstawowa: 21 000 EUR
(Całkowite wynagrodzenie według wydatków: 140 godzin po 150 €)
plus 100 000 EUR
(5% z 2 milionów)
minus 21 000 EUR
(Wydatki godzinowe potrącone z honorarium za sukces)
79.000 €
(plus VAT)

Sprzedaj SKLEP internetowy

W zależności od wielkości sprzedaży i zysku, jako kupujący w sklepie internetowym pojawiają się cztery kategorie kupujących:

 • Prywatni nabywcy, pracownicy: zazwyczaj kupują w małych sklepach, ponieważ możliwości finansowania są zwykle ograniczone.
 • Konkurenci: Bezpośredni konkurenci kupują tylko w wyjątkowych przypadkach, na przykład w celu zwiększenia udziału w rynku. Częściej brani są pod uwagę nabywcy z pokrewnych branż.
 • Specjaliści e-commerce: O ile produkty lub marka pasują do ich portfolio i widzą możliwości rozwoju
 • Inwestorzy, spółki private equity: mają określone oczekiwania dotyczące zwrotu oraz perspektywy wzrostu wartości i skalowalności. Przy optymalnym dopasowaniu można osiągnąć cenę znacznie wyższą od wartości rynkowej.

SPRZEDAJ SPÓŁKĘ POPRZEZ OGŁOSZENIE NA GIEŁDZIE FIRM


Ogłoszenie na odpowiedniej platformie lub tzw. giełdzie firmowej może być sposobem na zwrócenie na siebie uwagi sprzedających lub potencjalnych nabywców mniejszych firm. Znajdziesz tam firmy, które są ogłaszane do przejęcia, a także możliwość zaoferowania własnej firmy do przejęcia. Niektóre platformy mają charakter regionalny lub specjalizują się w określonych branżach.

Reklama może być przydatna dla obu stron: po stronie sprzedawcy, dla małych firm o obrotach poniżej miliona, które szukają następcy w perspektywie średnioterminowej lub chcą uzyskać przegląd rynku następców. Po stronie kupujących dla utalentowanych młodych ludzi, którzy stoją przed decyzją o założeniu własnej firmy lub kontynuowaniu działalności o ugruntowanej pozycji, lub dla pracowników, dla których opcja samozatrudnienia może być opcją.

Koszt korzystania z giełdy firmowej jest bardzo zróżnicowany. Dlatego drobnym drukiem należy czytać uważnie. Przepustowość waha się od bezpłatnych i płatnych reklam i dodatkowych pakietów konsultingowych, przez miesięczne opłaty z minimalnym okresem lub bez niego, po stałą kwotę lub procentową prowizję od sukcesu, jeśli transakcja jest dokonywana za pośrednictwem reklamy.

Oprócz różnic w kosztach istnieją również różnice w jakości platform. Przed aktywacją upewnij się, że zapewniona jest kontrola jakości, a wprowadzone dane i profil są sprawdzane.

Informacje dotyczące poszczególnych krajów można znaleźć tutaj dla Niemiec , Szwajcarii , Austrii i Wielkiej Brytanii .

Możliwe problemy

Jeśli cena zostanie ustalona na nierealistycznie wysokim poziomie, Twoja reklama nie odniesie sukcesu. W Wielkiej Brytanii, właśnie z tego powodu, wydaje się, że tylko 5% firm notowanych na giełdzie faktycznie sprzedaje.

W zależności od tego, jak trudno jest zachować anonimowość. Jeśli nie ujawnisz wystarczająco dużo o sobie, nie przyciągniesz żadnych zainteresowanych stron. Jeśli zamiar sprzedaży zostanie upubliczniony, może to mieć negatywny wpływ na firmę. Zainteresowane strony powinny zostać poproszone o podpisanie umowy o zachowaniu poufności, również po to, aby wewnętrzne informacje nie dostały się w niepowołane ręce.
Może się zdarzyć, że Twoje ogłoszenie przyciągnie turystów krajoznawczych, którzy po prostu lubią odwiedzać firmy, ale nie mają zamiaru kupować firmy.
Krążą tu również oszuści. Nieufność jest właściwa, gdy kupujący chce kupić firmę zwiedzając, przyjmie każdą cenę, zaproponuje transakcje wymiany walut lub przeprowadzi transakcję za granicą.

Sukcesja firmy w Niemczech


W 2020 i 2021 roku wiele średnich firm musiało przede wszystkim walczyć o przetrwanie. Wszelkie plany dotyczące przyszłości lub przekazania zostały wstrzymane w tym czasie. Na rok 2022 rysuje się znacznie bardziej pozytywny obraz: około 230 000 firm dąży do wprowadzenia kolejnego rozwiązania do końca roku. Mimo większego optymizmu przedsiębiorców: strukturalna luka sukcesorska, spowodowana z jednej strony niskimi wskaźnikami urodzeń, az drugiej strony małym zainteresowaniem samozatrudnieniem, utrudnia poszukiwanie odpowiedniego następcy.

Pojawiły się inicjatywy skupiające chętnych do przekazywania i przejmowania władzy. Przykładem jest Centrum Kompetencji RKW , które uruchomiło wiele modelowych projektów .
Każdego roku Izby Przemysłowo-Handlowe udzielają informacji, porad i wsparcia około 30 000 przedsiębiorców, czyli zarówno przedsiębiorców poszukujących następcy, jak i przyszłych przedsiębiorców. UWAGA: Link nie działa w tej chwili z powodu cyberataku na IHK! Kreditanstalt für Wiederaufbau, który opublikował również listę kontrolną dla następców, oferuje liczne oferty finansowania dla przyszłych przedsiębiorców.

Sprawdź podatkowe aspekty sprzedaży firmy przed transakcją

Aspekty podatkowe transakcji powinny zostać wcześniej ocenione i zoptymalizowane przez specjalistę. Jeśli nie masz jeszcze odpowiedniego doradcy podatkowego, na stronie internetowej steuerberater.de możesz znaleźć doradców podatkowych z dodatkową kwalifikacją „Specjalista ds. sukcesji korporacyjnej” w swoim regionie. Wprowadź swój kod pocztowy i wybierz „sukcesję firmy” u doradcy specjalisty. Błędy lub zaniedbania mogą Cię drogo kosztować.

Sprzedaż firmy – zwolnienie dla przedsiębiorców 55+

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może być uprawniona do zwolnienia ze względu na wiek przy sprzedaży swojej firmy. Jeśli przedsiębiorca ma co najmniej 55 lat, zysk kapitałowy pozostaje wolny od podatku do kwoty 45 000 EUR na żądanie. O zasiłek można ubiegać się tylko raz. Górna granica pełnego zwolnienia wynosi 136 000 EUR w przypadku zysków kapitałowych. Aby skorzystać ze zwolnienia, NIE musisz posiadać 100 procent udziałów w firmie.

Sprzedaj GmbH lub sprzedaj akcje GmbH

Posiadasz udziały w spółce GmbH i chciałbyś je sprzedać? Jeżeli umowa spółki nie przewiduje innych postanowień, udziały mogą zostać sprzedane innemu wspólnikowi lub osobie zewnętrznej. Jeżeli w umowie spółki zapisano prawo pierwokupu wspólników, należy tego przestrzegać. Należy również sprawdzić, czy zgoda wspólników na sprzedaż udziałów i nabywcy jest obowiązkowa, aby móc zbyć udziały GmbH. Przeniesienie musi być poświadczone notarialnie, a wpis do rejestru handlowego musi zostać zmieniony. Podczas sporządzania umowy kupna-sprzedaży zaleca się wsparcie wyspecjalizowanego prawnika, aby uniknąć ryzyka odpowiedzialności lub strat ekonomicznych dla sprzedającego.

Podatki należne od sprzedaży udziałów

 • W przypadku małego udziału poniżej jednego procenta w ciągu ostatnich pięciu lat, jednorazowy podatek u źródła w wysokości 25% (lub na wniosek stawka podatku od osób fizycznych poniżej 25%) plus 5,5% dodatek solidarnościowy oraz, jeśli ma to zastosowanie, co najmniej 8% podatku kościelnego jest należnych od zysku ze sprzedaży.
 • Jeśli udział w spółce był większy niż jeden procent w ciągu ostatnich pięciu lat, wchodzi w grę tzw. procedura częściowego dochodu. Tylko 60% całkowitego zysku jest opodatkowane według stawki podatku od osób fizycznych, 40% pozostaje wolne od podatku. Zgodnie z § 17 ust. 3 istnieje proporcjonalne zwolnienie (9 060 EUR za 100% udziałów), które zmniejsza kwotę ogólnego zysku podlegającego opodatkowaniu (= 60% udziałów). Podatek handlowy nie ma zastosowania.
 • Jeżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sprzedaje akcje, tylko 5 procent zysku ze sprzedaży podlega opodatkowaniu jako niepodlegający odliczeniu koszt operacyjny zgodnie ze szczególnym przepisem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli udział spółki wynosi co najmniej 15 procent. Ponadto należny jest podatek handlowy i podatek dochodowy od osób prawnych.

Giełdy firmowe w Niemczech

Tutaj znajdziesz ogólne informacje o ogłoszeniach na giełdzie firmowej oraz ich zaletach i wadach.

W Niemczech istnieje wiele giełd firmowych, na których można złożyć ofertę sprzedaży lub zapytanie kupna. Największa, nexxt-change , jest wspierana przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i KfW. Twoi 730 partnerzy regionalni oferują bezpłatne wsparcie i pomogą Ci na przykład w opracowaniu reklamy i we wstępnej selekcji odpowiednich zainteresowanych stron. Tutaj możesz również zamieścić ogłoszenie, jeśli mieszkasz w Niemczech, ale Twoja firma znajduje się za granicą, lub jeśli jesteś potencjalnym nabywcą mieszkającym za granicą.

Ta lista daje dobry przegląd najważniejszych niemieckich giełd firmowych .

Sprzedaż firmy w Szwajcarii


Tutaj znajdziesz wiedzę specyficzną dla Szwajcarii. Link do ogólnych informacji na temat sprzedaży firmy

MŚP są gospodarczym kręgosłupem Szwajcarii. W kategorii do 100 pracowników – to firmy, które najczęściej korzystają z oceny firm NIMBO – w 2018 roku w Szwajcarii było około 590 000 firm. Większość z nich jest własnością rodziny.

Sukcesja korporacyjna powinna być planowana i traktowana w sposób ustrukturyzowany w dłuższej perspektywie, zwłaszcza jeśli firma stanowi zabezpieczenie emerytalne przedsiębiorcy. Planowanie finansowe dla przedsiębiorców jest złożone. Prywatne zaopatrzenie i gromadzenie bogactwa są często zaniedbywane.  W przypadku nagłej śmierci można jedynie zalecić pilne zawarcie odpowiednich umów małżeńskich i spadkowych jako środek ostrożności w celu zapewnienia dalszego istnienia firmy i znalezienia indywidualnie odpowiedniego rozwiązania. 30 proc. spółek, które mają być spadkobiercami, nie może zostać przekazane i ostatecznie zostaje zlikwidowane, m.in. dlatego, że właściciel nie dba o swojego następcę lub troszczy się o niego zbyt późno. Zwłaszcza pojedyncze firmy mają większe problemy z sukcesją, ponieważ osoby zainteresowane założeniem małej firmy częściej rozpoczynają nowy biznes niż go przejmują. Ma to konsekwencje ekonomiczne nie tylko dla właściciela, ale także dla wielu pracowników.

Optymalizacja podatkowa przed sprzedażą

Rozdziel finanse prywatne i firmowe : jeśli właściciel płaci tylko niskie wynagrodzenie i/lub niską dywidendę przez lata z powodów podatkowych, w firmie mogą gromadzić się wysokie nieoperacyjne środki płynne. W przypadku sprzedaży kupujący musi zapłacić wyższą cenę zakupu. Ta sytuacja jest dla niego niekorzystna, ponieważ może je rozdysponować ze stratą tylko w ciągu pierwszych pięciu lat, ponieważ zostałyby one zakwalifikowane jako częściowa likwidacja pośrednia i odpowiednio opodatkowane.
Wskazówka: przed sprzedażą wypłać płynność nieoperacyjną w formie specjalnej dywidendy. Obciążenie podatkowe można również zmniejszyć poprzez wpłatę do funduszu emerytalnego, ale muszą minąć co najmniej trzy lata między zakupem do funduszu emerytalnego a późniejszą jednorazową wypłatą.

Przeniesienie nieoperacyjnych nieruchomości na własność prywatną
Majątek przedsiębiorstwa, którego wartość jest stosunkowo wysoka w stosunku do wartości przedsiębiorstwa, również powinien zostać usunięty z majątku przedsiębiorstwa, np. poprzez jego sprzedaż właścicielowi przedsiębiorstwa.

podział firmy
Jeśli firma jest zaangażowana w więcej niż jedną podstawową działalność, może być wskazane podzielenie firmy i sprzedaż części osobno.

Sukcesja firmy rodzinnej

Wskazówka: Uniwersytet Sankt Gallen regularnie oferuje dodatkowe seminaria szkoleniowe na temat firm rodzinnych i sukcesji , zwłaszcza dla firm rodzinnych.

Cennik transferów w ramach rodziny

W przypadku każdego planu sukcesji firma musi zostać oceniona i ustalona cena. Aby uniknąć późniejszych konfliktów, warto poszukać do tego zadania niezależnego specjalisty. Badanie Credit Suisse z 2016 roku pokazało, że cena za członków rodziny czy przyjaciół jest niższa niż za zewnętrznego następcę. Obie grupy otrzymują średni rabat w wysokości 41% ceny rynkowej. 18% przejętych wewnątrz rodziny otrzymało nawet firmę „za darmo”, na przykład w drodze dziedziczenia z góry lub darowizny.

Kantonalne różnice w podatku od darowizn

Odbiorca prezentu podlega opodatkowaniu podatkiem od darowizn. Małżonkowie i dzieci są zwolnieni z podatku w większości kantonów. Wyjątek: ulgi podatkowe obowiązują w kantonach AI, GR, JU i VD.
Konkubenci nie są równi małżonkom. Zostaniesz opodatkowany w najwyższym przedziale podatkowym; Wyjątkiem są kantony OW, Schwyz i Zug.

Optymalizacja podatkowa dla transferów w ramach rodziny w Szwajcarii

Wiele szwajcarskich firm rodzinnych ma zbyt dużą płynność, której nie można przenieść do prywatnego majątku przedsiębiorcy bez konieczności płacenia znacznych podatków.

Rozwiązaniem jest utworzenie holdingu spadkobierczego lub przejmującego, co zmniejsza obciążenie podatkowe zbywcy, a tym samym umożliwia sukcesję za rozsądną cenę. W takiej sytuacji wskazane jest uzyskanie od właściwego organu podatkowego tzw. interpretacji podatkowej, wcześniej uzyskanej wiążącej analizy prawnej.
Nowo utworzona spółka akcyjna (spółka holdingowa) przejmuje rodzinny biznes. W celu przejęcia AG pożyczył kapitał. Spółka holdingowa otrzymuje wypłaty dywidendy od spółki zależnej, z której spłaca pożyczony kapitał. Zaletą tego jest to, że spłatę kredytu można powiązać z tokiem prowadzonej działalności. Przy sporządzaniu umowy można sobie wyobrazić różne modele, w zależności od tego, od kogo pochodzi pożyczony kapitał. Na przykład poprzedni właściciel mógł zatrzymać większość udziałów do czasu spłaty połowy pożyczki przez spółkę holdingową.

Sprzedaż udziałów z majątku prywatnego

Istotnym pytaniem jest, czy sprzedaż udziałów z majątku prywatnego jest zwolniona z podatku
reprezentuje zysk kapitałowy. Wynika to z różnych czynników u sprzedawcy,
ale także zależy od tego, czy kupujący dokonuje dystrybucji w ciągu pięciu lat po zakupie, które należy ocenić jako wycofanie substancji. Jeżeli ta „substancja” była już dostępna przed zakupem, podlegała dystrybucji w rozumieniu prawa handlowego i nie była niezbędna do prowadzenia działalności, a sprzedający wiedział, że środki finansowe są pobierane ze spółki w celu jej sfinansowania, sprzedaż podlega opodatkowaniu.
Ekspert podatkowy powinien sprawdzić, czy te fakty, które powodują powstanie obowiązku podatkowego, rzeczywiście zachodzą w indywidualnym przypadku. W zależności od złożoności transakcji, zdecydowanie wskazane jest również uzyskanie prawnie wiążącego zobowiązania z urzędu skarbowego.

Giełdy spółek w Szwajcarii

Tutaj znajdziesz ogólne informacje o ogłoszeniach na giełdzie firmowej oraz ich zaletach i wadach.
Ogłoszenie na giełdzie firmowej może być sposobem na zwrócenie na siebie uwagi, szczególnie dla sprzedających lub potencjalnych nabywców mniejszych firm. Znajdziesz tam firmy, które są ogłaszane do przejęcia, a także możliwość zaoferowania własnej firmy do przejęcia. Większe giełdy firm w Szwajcarii, które istnieją od jakiegoś czasu, obejmują na przykład Companymarket i firmforsale .

finansowanie i finansowanie

W Szwajcarii rozwój gospodarczy MŚP jest ogólnie zorganizowany na poziomie kantonu. Na tej stronie Wydziału Ekonomii, Edukacji i Badań znajdziesz przydatne linki na temat rozwoju biznesu w Twoim regionie. Znajdują się tam również informacje o regionalnych agencjach finansujących , które poza bankami mogą udzielić wsparcia firmie w fazie rozruchu. Ale istnieje również wiele instrumentów finansowania na poziomie federalnym.

Przeprowadzki firm w Austrii


Chciałbyś sprzedać swoją firmę lub chciałbyś przejąć firmę? Zebraliśmy dla Ciebie szereg informacji i przydatnych linków. Ze względu na zmiany demograficzne w ciągu najbliższych kilku lat można spodziewać się w Austrii ok. 6500 przejęć przedsiębiorstw związanych z wiekiem. W ciągu ostatniej dekady odsetek przekazań przekazywanych przez rodziny stale spadał i obecnie utrzymuje się na stabilnym poziomie około 50%. Druga połowa spółek jest sprzedawana pracownikom lub podmiotom zewnętrznym.

Sprzedaj firmę, kup firmę

Broszura informacyjna Izby Handlowej zapewnia bardzo dobry wstępny przegląd dla osób przekazujących lub przejmujących austriacką firmę.
Ważne: każdy przypadek jest wyjątkowy! Wiele zależy od różnych czynników i nie ma uniwersalnych odpowiedzi. Obejmuje kwestie prawne, zwłaszcza podatkowe, administracyjne i biznesowe, a także kwestie finansowe. Jeśli masz wątpliwości, poszukaj profesjonalnego wsparcia.

Jest wiele do rozważenia i w miarę możliwości należy unikać błędów.

Pomoc w kwestiach prawa podatkowego

KSW, izba doradców podatkowych i biegłych rewidentów, oferuje bezpłatną wstępną konsultację. Informacje o ofercie KSW wraz z linkami do właściwego dla Ciebie biura regionalnego.

Inne kwestie prawne

Jeśli nie masz notariusza, któremu ufasz, przydatna będzie dla Ciebie platforma Austriackiej Izby Notarialnej . Prawnika z żądaną specjalizacją w swoim regionie możesz znaleźć na stronie internetowej Austriackiej Izby Adwokackiej lub możesz znaleźć prawnika tutaj.

Przydatnymi punktami kontaktowymi dla przekazujących i przejmujących, w których można uzyskać informacje i wsparcie, są także Izba Handlowa i serwis start-upów .

Ramy czasowe na przeniesienie firmy

W zależności od wielkości i złożoności przedsiębiorstwa horyzont planowania wynoszący 5-10 lat jest odpowiedni dla uporządkowanego i pomyślnego przekazania. Obejmuje to proces sprzedaży, który trwa średnio od sześciu miesięcy do dwóch lat, w zależności od atrakcyjności firmy i innych okoliczności. Plan powinien być udokumentowany na piśmie.

Wsparcie przy przejęciach spółek

Dostępne są różne opcje finansowania. Obejmują one pożyczki preferencyjne, jednorazowe dotacje inwestycyjne, ulgi podatkowe i opłaty oraz dotacje doradcze. Osoby, które skorzystały z tych grantów, oceniają je pozytywnie i warte wysiłku.

Niestety, krajobraz finansowania jest zagmatwany i różni się w zależności od stanu. Istnieją również programy finansowania na szczeblu federalnym i unijnym. Krajobraz finansowania stale się zmienia. Ważne jest, aby wcześniej przeprowadzić badania, aby nie marnować pieniędzy. W razie potrzeby Twój doradca podatkowy może Ci pomóc lub uzyskać wstępną ocenę, czy i jakie finansowanie jest dla Ciebie odpowiednie, korzystając z łącza do bazy danych finansowania Izby Handlowej lub programu pilotażowego finansowania Austria Wirtschaftsservice GmbH
Dofinansowanie dla branży hotelarskiej i turystycznej: ÖHT (Austriacki Bank Hoteli i Turystyki), możliwe jest także specjalne dofinansowanie dla młodych przedsiębiorców .
Pod pewnymi warunkami ustawa o wspieraniu nowej działalności gospodarczej (NEUFÖG) zwalnia nowe przedsiębiorstwa oraz przeniesienie działalności gospodarczej lub częściowe przeniesienie działalności z różnych podatków i opłat państwowych.

Ważne: Przyjmujący biznes musi uzyskać potwierdzone oświadczenie o (częściowym) przeniesieniu przedsiębiorstwa (oficjalny formularz NeuFö) przed pierwszym kontaktem z władzami. Odpowiedni formularz jest dostępny w Twojej Izbie Handlowej lub w postaci formularza online i można go przesłać drogą elektroniczną. Do tego potrzebny jest podpis na telefonie komórkowym lub karta obywatela.

Giełdy firm w Austrii

Tutaj znajdziesz ogólne informacje o ogłoszeniach na giełdzie firmowej oraz ich zaletach i wadach.
Ogłoszenie na giełdzie firmowej może być sposobem na zwrócenie na siebie uwagi, szczególnie dla sprzedających lub potencjalnych nabywców mniejszych firm. Znajdziesz tam firmy, które są ogłaszane do przejęcia, a także możliwość zaoferowania własnej firmy do przejęcia. Austriackie Izby Handlowe prowadzą również następną giełdę. Ogłoszenia są bezpłatne i mogą być umieszczane anonimowo.

Przydatne linki dotyczące sprzedaży firmy w Wielkiej Brytanii

Jesteś niezależnym jednoosobowym właścicielem, spółką osobową lub GmbH, a firma ma zostać sprzedana: Twoje obowiązki

Kogo należy w takim przypadku poinformować i co należy wziąć pod uwagę? Jeśli chodzi o stronę rządową, ta strona zawiera informacje dla rządu brytyjskiego .

Sprzedaż firmy w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem platformy sprzedażowej

Liczne MŚP są oferowane na tak zwanych stronach internetowych firm na sprzedaż, częściowo przez samego właściciela, częściowo przez pośredników biznesowych. Największe, najbardziej profesjonalne i znane platformy to RightBiz i BusinessesForSale . RightBiZ koncentruje się na żywności, BusinessesForSale koncentruje się na handlu i artykułach spożywczych. Daltonbusiness.com i BusinessTradeCentre skupiają się na usługach, jedynej platformie, na której możesz bezpłatnie zamieścić informacje o swojej firmie, skupiającej się na barach, nieruchomościach komercyjnych, usługach i przedsiębiorstwach cyfrowych.

Często Zadawane Pytania


Jak długo trwa sprzedaż firmy?

Unikaj pośpiesznej transakcji. Zaplanuj i przygotuj proces sprzedaży w odpowiednim czasie.
W zależności od rodzaju przekazania czas od pierwszego kontaktu do faktycznego przekazania jest różny. Sukcesja rodzinno-wewnętrzna trwa średnio 6,5 roku, firma wewnętrzna 3,3 roku, a firma zewnętrzna 1,6 roku. W zależności od wielkości firmy i złożoności transakcji, w wyjątkowych przypadkach może być ona szybsza, ale może też trwać znacznie dłużej.

Czy mogę sam sprzedać swoją firmę?

Jeśli masz doświadczenie w sprzedaży firmy, możesz to zrobić. Jeśli nie masz doświadczenia ani wiedzy, nie jest to wskazane. Błędy mogą Cię drogo kosztować, i to nie tylko finansowo. Należy również wziąć pod uwagę aspekty podatkowe i prawne. Uzyskaj porady ekspertów w odpowiednim czasie, ale sam podejmuj decyzje.

Jakie są rodzaje sukcesji spółek?

Następca może być w rodzinie, w firmie lub spoza firmy. Z grubsza można wyróżnić trzy formy:
Zakup za opłatą jednorazową, przelew na usługi wieloletnie lub cykliczne (emerytury, raty, opłaty stałe) oraz
Darowizna (przewidywany spadek).

Jakie są typowe kroki związane ze sprzedażą firmy?

Opracowanie strategii, stworzenie wyceny firmy i dokumentacji sprzedażowej, przejrzyście przygotowane dane liczbowe i realistyczna cena wywoławcza, poszukiwanie nabywcy: longlist/shortlist; w miarę możliwości zwrócić się jednocześnie do kilku odpowiednich potencjalnych nabywców, negocjacje: w miarę możliwości z kilkoma zainteresowanymi stronami jednocześnie w celu wzmocnienia pozycji negocjacyjnej, przeprowadzić badanie due diligence, zawarcie umowy: wyjaśnienie wszystkich istotnych kwestii, sporządzenie umowy kupna, przetwarzanie i przekazanie.

Co to jest należyta staranność?

Wszystkie istotne dokumenty są przesyłane do chronionego wirtualnego pokoju danych i tam mogą być przeglądane przez potencjalnych nabywców przez Internet. Ilość danych jest zawsze związana z wielkością i złożonością firmy. Klasycznie egzamin koncentruje się na obszarach: finanse i podatki, kwestie prawne, organizacyjne iw razie potrzeby techniczne.

Jak obliczana jest cena spółki?

Wartość przedsiębiorstwa nie jest ceną, ale podstawą ustalania cen. Cena wynika z podaży i popytu oraz negocjacji. Sprzedający chce uzyskać maksymalną cenę dla swojej firmy, kupujący chce zapłacić jak najmniej. Cena zakupu powinna być uczciwa dla obu stron. Cena zakupu powinna się zwrócić po 5-8 latach.

Jak osiągnąć maksymalną cenę przy sprzedaży firmy?

1. Ktoś aktywnie podchodzi do Ciebie i składa Ci ofertę. Tutaj masz wygodną pozycję negocjacyjną, zwłaszcza jeśli nie spieszysz się ze sprzedażą.
2. Systematycznie zastanawiasz się, kto mógłby być potencjalnym nabywcą, podchodzisz do wszystkich jednocześnie, a następnie prowadzisz równoległe negocjacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Konkurencja pobudza biznes i podnosi ceny.

Co może obniżyć cenę sprzedaży?

Ważnymi czynnikami, które mogą prowadzić do obniżenia ceny sprzedaży są: presja czasu ze strony sprzedającego, brak potencjalnych nabywców, szybka realizacja i płatność gotówkowa, wyłączenie odpowiedzialności, zabezpieczenie dalszego istnienia firmy i miejsc pracy.

Na czym polega praca doradcy ds. fuzji i przejęć?

Głównym zadaniem konsultanta M&A jest zapewnienie bezpieczeństwa procesów i uniknięcie kosztownych błędów. Celem jest rozwiązanie, które ma sens ekonomiczny, jest przyjazne podatkowo i możliwe pod względem prawnym. Doświadczony i dobrze skomunikowany doradca zwiększa liczbę potencjalnych nabywców, a tym samym szanse na udaną sprzedaż.

Ile kosztuje doradca w zakresie fuzji i przejęć?

Po niewiążącej ocenie, w której określane są Twoje cele, strategia sprzedaży i zapotrzebowanie na wsparcie, renomowany konsultant złoży Ci pisemną ofertę, jeśli oceni prawdopodobieństwo sukcesu w danych warunkach ramowych (np. Twój pomysł na cenę) tak wysoki.
W zależności od branży, wielkości firmy i wolumenu transakcji, zwykle prowizja zależna od wyników wynosi od 3 do 10 procent. Częsty jest również składnik stały, np. miesięczny lub po osiągnięciu określonych kamieni milowych. Kilka przykładów modeli opłat

Co sprawia, że firma jest nie do sprzedania?

Nadmierne oczekiwania cenowe i niezrównoważony model biznesowy to główne przyczyny, które mogą uniemożliwić sprzedaż firmy. Jeśli firma jest zbyt obciążona właścicielami, jeśli sytuacja biznesowa stale się pogarsza, jeśli dokumentacja jest niewystarczająca lub nieprawdziwa, są to kolejne powody, które utrudniają sprzedaż.
Sprzedaż pod ogromną presją czasu, np. ze względów ekonomicznych lub zdrowotnych, może łatwo oznaczać koniec, zanim sprzedaż będzie mogła zostać zrealizowana.

Jaka jest różnica między asset deal a share deal?

W transakcji dotyczącej aktywów aktywa (towary handlowe) firmy są kupowane indywidualnie. Zaleta: minimalizacja ryzyka odpowiedzialności, wada: bardzo mylące, w zależności od wielkości firmy. Kupujący nabywa udziały w spółce (udziały, akcje lub udziały wspólnika). Korzyść dla sprzedającego: zyski kapitałowe podlegają tutaj odliczeniu od podatku.