FÖRETAGVÄRDERING MED NIMBO

Automatiserad företagsvärdering

Mest omfattande onlineföretagsvärdering baserad på aktuell marknadsdata och en mängd olika kvalitativa faktorer.

Anpassad företagsvärdering

Företagsvärdering som är perfekt anpassad efter företaget och din förhandlingssituation till ett fast pris.

Företagsvärde: Den ultimata guiden

Aktuell marknadssituation, tumregler, myter, stötestenar, aktuellt marknadsläge, rätt värderingsmetod och mycket mer…

De vanligaste värderingsmetoderna för företag

De viktigaste metoderna för att utvärdera små och medelstora företag förklaras på ett begripligt sätt.

De nuvarande multiplerna

Nuvarande EBITDA, EBIT och intäktsmultiplar för olika branscher och länder

Nyhet: onlinebedömning av förmögenhetsförvaltning

Vår nya onlineutvärdering speciellt för utvärdering av kapitalförvaltare.

NIMBO på LinkedIn

Följ oss på LinkedIn och håll dig uppdaterad om vad som händer på marknaden.

Nyhetsbrevet NIMBO

Spännande insikter om marknadshändelser och värderingen av små och medelstora företag.