Colofon, gegevensbescherming & algemene voorwaarden

Navigatie

Imprint | Algemene gebruiksvoorwaarden | AV voor de online bedrijfswaardering | AV voor de individuele bedrijfswaardering tegen een vaste prijs

opdruk

Contactadres
Nimbo AG
Güterstrasse 82
4053 Bazel
Zwitserland
+41 61 331 60 00
[email protected]

Gemachtigde vertegenwoordigers
Marc Uhlmann, Managing Partner
Jürg Kurmann, Partner
Bettina Pfeiffer, Partner
Marc Bros de Puechredon, Partner

Inschrijving in het handelsregister
Geregistreerde bedrijfsnaam: Nimbo AG
Nummer: CHE-294.691.607
Handelsregister: Bazel-Stadt

BTW-nummer
CHE-294.691.607 BTW

Functionaris voor gegevensbescherming Nimbo AG
Marc Uhlmann, Managing Partner
Güterstrasse 82
4053 Basel
Zwitserland
[email protected]
+41 61 331 60 00

Gegevensbeschermingsvertegenwoordiging van Nimbo AG voor de EU

VGS gegevensbescherming partner UG
Am Kaiserkai 69
20457 Hamburg
Duitsland
[email protected]
https://datenschutzpartner.eu

Algemene gebruiksvoorwaarden

Disclaimer
De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie.
Aansprakelijkheidsclaims betreffende schade veroorzaakt door het gebruik van verstrekte informatie, met inbegrip van informatie die onvolledig of onjuist is, zullen derhalve worden afgewezen.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of de gehele website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.
De informatie op deze website is zorgvuldig onderzocht. Niettemin kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid van de verstrekte informatie. Dit geldt ook voor de gepubliceerde marktgegevens en de online bedrijfswaardering. Wanneer u aandelen van een onderneming waardeert, koopt of verkoopt, moet u individueel advies inwinnen bij een deskundige die u vertrouwt.
De website en al onze diensten zijn geen financieel advies of beleggingsadvies van welke aard dan ook.

Aansprakelijkheid voor links
Verwijzingen en links naar websites van derden vallen buiten onze verantwoordelijkheid Elke verantwoordelijkheid voor dergelijke websites wordt afgewezen. De toegang tot en het gebruik van dergelijke websites is op eigen risico van de gebruiker.

Copyright
De auteursrechten en alle andere rechten op de inhoud, afbeeldingen, foto’s of andere bestanden op de website behoren uitsluitend toe aan NIMBO AG of de specifiek genoemde rechthebbenden. Voor de reproductie van elementen moet vooraf de schriftelijke toestemming van de houders van de auteursrechten worden verkregen.

Gegevensbescherming
Op grond van artikel 13 van de Zwitserse federale grondwet en de bepalingen inzake gegevensbescherming van de Confederatie (Data Protection Act, DPA) heeft eenieder recht op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en op bescherming tegen misbruik van zijn persoonsgegevens. Wij voldoen aan deze voorschriften. Persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet verkocht of doorgegeven aan derden. In nauwe samenwerking met onze hostingproviders streven wij ernaar de databanken zo goed mogelijk te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of vervalsing.
Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende gegevens in logbestanden opgeslagen: IP-adres, datum, tijd, verzoek van de browser en algemene informatie over het besturingssysteem of de browser. Browser. Deze gebruiksgegevens vormen de basis voor statistische, anonieme evaluaties, zodat trends kunnen worden vastgesteld die wij kunnen gebruiken om ons aanbod dienovereenkomstig te verbeteren.


Privacybeleid voor het gebruik van Google AnalyticsOm de structuur en de navigatie van onze website te analyseren, te verbeteren en op uw behoeften af te stemmen, gebruiken wij analysetools op onze website. Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Deze analysedienst maakt gebruik van cookies, d.w.z. kleine bestanden die op de computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van onze website mogelijk maken. Informatie over het gebruik van onze website, die wordt verzameld met behulp van cookies, wordt gebruikt om het algemene gebruik van de website te evalueren, om ons in staat te stellen rapporten over de website-activiteiten op te stellen en zo onze website verder te kunnen optimaliseren en andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en het internet. De door Google Analytics met behulp van cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website – inclusief het geanonimiseerde IP-adres – wordt naar een server van Google Inc. gestuurd. naar de VS gestuurd. De anonimisering vindt plaats door de laatste acht bits van het IP-adres te verwijderen, waardoor het niet meer mogelijk is de vastgestelde gegevens eenduidig aan een specifiek IP-adres toe te wijzen. Deze informatie wordt doorgegeven aan autoriteiten of derden indien dit wettelijk verplicht is of indien derden optreden als dienstverleners namens Google. Het is echter mogelijk om het opslaan van cookies te voorkomen door de juiste instellingen in de browser te maken. Als de toestemming voor het opslaan van cookies echter in de browserinstellingen wordt geweigerd, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze website niet meer beschikbaar zijn. Door onze website te gebruiken geeft u toestemming voor het gebruik van Google Analytics. Meer informatie over Google Analytics is te vinden op: https://www.google.at/intl/de/analytics. Informatie over het privacybeleid van Google is te vinden op https://www.google.de/policies/privacy. Hier vindt u een manier om het gebruik van Google Analytics en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de te verhinderen.

Gebruik van Google Adwords conversietracering
Wij gebruiken het online-advertentieprogramma "Google AdWords" en, als onderdeel van Google AdWords, conversietracking. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde webpagina’s op onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorverwezen. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Het is dus niet mogelijk dat cookies via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. De met de conversiecookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracering. Dit vertelt klanten het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorverwezen naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de installatie van cookies te verhinderen via een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware (deactiveringsoptie). Zij worden dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Meer informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/, https://www.google.de/policies/privacy/

Zapier
Voor de integratie van verschillende databases en tools gebruiken we Zapier, een dienst van Zapier Inc, 548 Market St #62411, San Francisco, California 94104, VS. Daarbij kunnen klantgegevens worden overgedragen. Meer informatie over gegevensbescherming bij Zapier is te vinden op https://zapier.com/privacy/.

123 Formulierenbouwer
Voor geselecteerde onderzoeken, formulieren en tests (bijv. Company Value Test) gebruiken we 123 Form Builder, een formulierhulpmiddel van 123FORMBUILDER S.R.L, 10 Tudor Vladimirescu Street, Flavia Palace Building, Timişoara, provincie Timiş, Roemenië. 123Formbuilder is onderworpen aan de wetten inzake gegevensbescherming van de Europese Unie. Wanneer een gebruiker een formulier invult, wordt het IP-adres van de gebruiker, informatie over het tijdstip en de duur van het onderzoek en de informatie die de gebruiker in formulieren heeft ingevuld, doorgestuurd naar 123Form. Als u niet wilt dat uw gegevens worden verwerkt door 123Formbuilder, moet u niet deelnemen aan enquêtes en de online bedrijfsevaluatie. Gegevens kunnen statistisch door ons worden geëvalueerd en verwerkt en gebruikt voor marketingdoeleinden. Uiteraard worden de gegevens hiervoor geanonimiseerd, zodat er geen conclusies kunnen worden getrokken over individuen.

Informatie, verwijdering, blokkering
U hebt te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking, evenals het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat hiervoor in het impressum staat vermeld en voor verdere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Cookies
De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser.
De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van je bezoek. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Contactformulier / Online test
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier of als u gegevens verstrekt voor het opstellen van testrapporten (bijv. Company Value Test) worden uw gegevens, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Privacybeleid voor onze nieuwsbrief
De beheerder van de website neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Houd er rekening mee dat gegevensoverdracht op het internet altijd onderhevig kan zijn aan beveiligingsproblemen. Een volledige bescherming tegen toegang door derden is niet haalbaar.

Verzamelde gegevens: De beheerder van de website verzamelt gegevens wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden. Verzameld zijn: Adres, achternaam en e-mailadres
Behandeling van persoonsgegevens
De websitebeheerder verzamelt, gebruikt en onthult uw persoonlijke gegevens alleen als dit wettelijk is toegestaan of als u toestemming geeft voor het verzamelen van de gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren en die tot u kunnen worden herleid – bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Contactgegevens afhandelen
Als u contact opneemt met de beheerder van de website via de daarvoor bestemde contactmogelijkheden, worden uw gegevens opgeslagen om uw vraag te verwerken en te beantwoorden. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden doorgegeven.
Als gebruiker kunt u gratis informatie opvragen over welke persoonsgegevens over u zijn opgeslagen. Tenzij uw verzoek in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren (bv. gegevensbewaring), hebt u het recht onjuiste gegevens te laten corrigeren en uw persoonsgegevens te laten afschermen of wissen.

Algemene voorwaarden voor online bedrijfswaardering

Deze voorwaarden regelen de toegang tot en het gebruik van de online bedrijfswaardering van NIMBO AG. De aanvaarding van deze voorwaarden is verplicht voor het gebruik van de diensten.

De gebruiker is zich ervan bewust dat elke bepaling van een bedrijfswaarde onderworpen is aan subjectieve criteria. De bedrijfswaardering verwerkt alleen de invoergegevens van de gebruikers, maar zonder enige juridisch bindende kracht. De resultaten kunnen met name niet worden gebruikt als basis voor juridische claims van welke aard dan ook. De resultaten van de online bedrijfswaardering vertegenwoordigen een subjectieve waardebepaling en kunnen aanzienlijk verschillen van de werkelijk betaalde prijzen. Ook ernstige fouten kunnen niet worden uitgesloten. Het is aan de gebruiker om te beslissen of en hoe de beoordeling wordt gebruikt.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de manier waarop hij de NIMBO-diensten gebruikt. NIMBO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat NIMBO om technische redenen geen ononderbroken en foutloze diensten kan leveren. De gebruiker gaat ermee akkoord dat NIMBO niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor enig verlies veroorzaakt door een storing, onderbreking, fout, onvolledigheid of afwezigheid van onze diensten. De gebruiker gaat ermee akkoord dat Nimbo niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten en systemen, voor winstderving of directe financiële schade, voor schade aan reputatie en imago, of voor verlies van gegevens en immateriële goederen.

NIMBO kan om technische of andere redenen het aanbieden van de Dienst tijdelijk of definitief stopzetten en in sommige omstandigheden ontvangt de Gebruiker geen voorafgaande kennisgeving. Wij behouden ons het recht voor om het recht van gebruikers op de Diensten om welke reden dan ook op elk moment te beëindigen en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet functioneren van de Diensten.

Het invullen van de vragenlijst is geen garantie dat er een evaluatieresultaat komt. NIMBO is niet verplicht een evaluatieresultaat te verstrekken. Alle gratis diensten kunnen aan de gebruiker worden geweigerd zonder opgave van redenen, ook als de gebruiker bijvoorbeeld al vooraf een dienst heeft verleend door een vragenlijst in te vullen.

Voor betaalde diensten kan NIMBO te allen tijde en zonder opgave van redenen van verwerking afzien, zelfs nadat de betaling is verricht. In dat geval worden de reeds betaalde en niet geleverde diensten aan de klant terugbetaald.

De betaalde versies van de online bedrijfswaardering omvatten de mogelijkheid om na ontvangst van de taxatie via een link wijzigingen in de opgegeven gegevens aan te brengen om vervolgens een aangepaste bedrijfswaardering te ontvangen. Het gebruik van deze functie is beperkt tot 30 dagen na betaling. Daarbuiten is Nimbo niet verplicht verdere diensten te verlenen.

Het algoritme of de marktgegevens voor bedrijfswaardering kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd. De beoordeling kan dus veranderen na een update van de invoergegevens of bij een upgrade van de gratis naar de volledige versie. Het is niet mogelijk, en NIMBO is niet verplicht, om een bedrijfswaardering uit te voeren of te herstellen op basis van een oud algoritme of oude marktgegevens.

De betaalde versies zijn inclusief telefonische ondersteuning. NIMBO behoudt zich het recht voor deze ondersteuning te beperken tot 2 uur per betaalde bedrijfsbeoordeling. Voor bedrijfsbeoordelingsabonnementen kan de ondersteuning worden beperkt tot een totaal van 10 uur over de gehele looptijd en alle gemaakte bedrijfsbeoordelingen.

NIMBO kan de verstrekte gegevens, met inachtneming van de voorschriften inzake gegevensbescherming, gebruiken om zijn diensten te verbeteren en marktgegevens te verzamelen. NIMBO kan het gebruikte e-mailadres gebruiken om na de bedrijfsevaluatie contact op te nemen met de gebruiker.

Gebruikers kunnen pas aanspraak maken op de bedrijfswaardering als ze op het moment van registratie de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Naast de leeftijdsbeperking kunt u alleen gebruik maken van onze diensten als u in aanmerking komt om een wettelijk contract aan te gaan en hoeft u niet om een andere reden uitgesloten te zijn voor wettelijke contracten.

De licentie om de onlinediensten van NIMBO (gratis of betaald) te gebruiken is beperkt en herroepbaar. De gebruikslicentie kan niet worden doorgegeven of overgedragen aan andere partijen.

U komt hierbij overeen dat u de NIMBO-website en -diensten niet zult gebruiken om NIMBO, haar werknemers en directie belachelijk te maken of te beledigen.
U komt hierbij overeen dat u begrijpt dat alleen u alle risico’s voor de Diensten draagt en dat u dergelijke Diensten volledig aanvaardt voor zover beschikbaar.

In geen geval zal de aansprakelijkheid van NIMBO een limiet van EUR 100 of de gebruikskosten van de laatste 12 maanden overschrijden.

Veel rechtsgebieden hebben wetten ter bescherming van de consument die bepaalde wetten vastleggen. NIMBO respecteert deze wetten, en daarom mogen de regels in onze gebruiksvoorwaarden het recht op consumentenbescherming van verantwoordelijkheden niet beperken.

Algemene voorwaarden voor de individuele bedrijfswaardering tegen een VASTGESTELDE PRIJS

Deze voorwaarden regelen het gebruik van de individuele bedrijfswaardering tegen een vaste prijs en andere soortgelijke diensten.

De cliënt is zich ervan bewust dat de bedrijfswaardering uitdrukkelijk geen taxatie is. De mate waarin de bedrijfswaardering door derden (zoals overheden) wordt geaccepteerd moet door de klant zelf worden verduidelijkt en NIMBO kan dit niet garanderen. NIMBO voert de evaluatie uit op basis van de informatie van de klant en verifieert deze informatie niet. De beoordeling vormt geen financieel advies of aanbevelingen voor maatregelen van welke aard dan ook. De cliënt erkent dat bedrijfswaardering geen objectieve maar een subjectieve waardeoriëntatie is. De bedrijfswaardering is uitdrukkelijk geen taxatie. De mate waarin de bedrijfswaardering door derden (zoals overheden) wordt geaccepteerd, kan door NIMBO niet worden gegarandeerd. NIMBO wijst elke aansprakelijkheid af voor eventuele gevolgen van het gebruik van de individuele bedrijfswaardering. NIMBO voert de evaluatie uit op basis van de informatie van de klant en verifieert deze informatie niet.

Elke bepaling van de waarde van een onderneming is onderworpen aan subjectieve criteria. De bedrijfswaardering verwerkt alleen de door de cliënt verstrekte informatie, maar zonder juridisch bindende kracht. De resultaten kunnen met name niet worden gebruikt als basis voor juridische claims van welke aard dan ook. De resultaten van de bedrijfswaardering vertegenwoordigen een subjectieve waardebepaling en kunnen aanzienlijk verschillen van de werkelijk betaalde prijzen. Ook ernstige fouten kunnen niet worden uitgesloten. Het is aan de cliënt om te beslissen of en hoe de beoordeling wordt gebruikt.

NIMBO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. De Klant gaat ermee akkoord dat NIMBO geen ononderbroken en foutloze diensten kan leveren. De Klant aanvaardt hierbij dat NIMBO niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor enig verlies veroorzaakt door een storing, onderbreking, fout, onvolledigheid, vertraging of afwezigheid van onze diensten. NIMBO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het gebruik van onze evaluatie en andere diensten, voor winstderving of directe financiële schade, voor schade aan reputatie en imago, of voor gegevens- en immateriële schade.

Zelfs na bestelling en betaling van een individuele bedrijfstaxatie kan NIMBO te allen tijde, zonder opgave van redenen, afzien van de verwerking en het bedrag voor reeds betaalde maar niet geleverde diensten terugbetalen.

De klant kan het contract na de eerste ontmoeting annuleren en het betaalde geld wordt volledig terugbetaald. Deze kennisgeving moet schriftelijk (per e-mail) en onmiddellijk na het eerste gesprek worden gedaan. Als er na de eerste bijeenkomst verdere werkzaamheden door NIMBO zijn uitgevoerd, kan er geen restitutie plaatsvinden.

De cliënt is zich ervan bewust dat voor de bedrijfswaardering veel medewerking nodig is, met name voor het verstrekken van de nodige gegevens. Indien een bedrijfsevaluatie niet mogelijk is door gebrek aan medewerking of communicatie van de opdrachtgever, kan NIMBO na een schriftelijke waarschuwing de samenwerking beëindigen zonder restitutie van betalingen.

De Klant is zich ervan bewust dat de Evaluatie alleen in het Engels, Duits of Frans kan worden ingediend. NIMBO behoudt zich het recht voor om voor bepaalde landen geen bedrijfswaardering uit te voeren. In dat geval wordt de betaling terugbetaald.

NIMBO biedt een bedrijfswaardering aan tegen een vaste prijs. NIMBO behoudt zich echter het recht voor de totale verwerkingstijd te beperken tot 24 werkuren voor complexe gevallen of specifieke verzoeken van klanten. NIMBO is beschikbaar om na de debriefing telefonisch of schriftelijk vragen te beantwoorden, maar behoudt zich het recht voor de ondersteuning te beperken tot in totaal 3 uur na de debriefing. Voor ondersteuning daarbuiten behoudt NIMBO zich het recht voor EUR 250 (exclusief BTW) in rekening te brengen. Dit gebeurt telkens na overleg met de klant.

NIMBO kan een geanonimiseerde versie van de gebruikte bedrijfswaardering op haar website publiceren als referentie / voorbeeld.

NIMBO is niet verplicht informatie over de bedrijfswaardering te verstrekken aan derden (waaronder overheidsinstanties, wederpartijen bij onderhandelingen of in juridische geschillen).

Het staat NIMBO vrij het formaat (Excel, PowerPoint, Word, e-mailtekst, enz.), de reikwijdte en het aantal en het soort methoden dat voor de bedrijfswaardering wordt gebruikt, te bepalen. Het taxatierapport kan aanzienlijk afwijken van eerdere bedrijfswaarderingen of van de waarderingsvoorbeelden die op de website of privé door andere klanten worden gegeven.

De bevoegde rechtbank is Bazel/Zwitserland.