3x EBITDA = bedrijfswaarde?

3x EBITDA = bedrijfswaarde?

Hoe bereken je EBITDA? So erhalten SIe den Wert: Nettowinst of -verlies over het jaar + belastingkosten– Belastingteruggaven+ Rentelasten– Rente-inkomsten – Aanpassingen = EBIT (winst voor rente en belastingen) + Afschrijvingen op materiële vaste activa+ Afschrijving van immateriële activa= EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) Wat is de 3x EBITDA-methode? De 3-voudige EBITDA-methode…

Gids voor waarderingsmethoden

Gids voor waarderingsmethoden

De vier belangrijkste methoden voor het berekenen van de bedrijfswaarde voor kleine en middelgrote bedrijven zijn de meervoudige methode, de nettovermogenswaardemethode, de gekapitaliseerde winstwaardemethode en de DCF-methode. Hier vind je wat je moet weten over elke methode. Eenvoudig uitgelegd en met voorbeelden. Gerelateerde onderwerpen: Gebruik onze actuele online bedrijfswaardering voor een waardering met behulp van…

Gids voor de verkoop van een bedrijf

Gids voor de verkoop van een bedrijf

Hier hebben we alles verzameld wat je moet weten en waar je aan moet denken als je een bedrijf verkoopt en wat belangrijk is vanuit het perspectief van een ondernemer. De site wordt voortdurend uitgebreid en bijgewerkt. Waar moet rekening mee worden gehouden? Welke fouten moet je vermijden? Wat beïnvloedt de prijs? Wanneer en waar…

Gids voor bedrijfswaarde

Gids voor bedrijfswaarde

Op deze pagina: Hier presenteren we alles wat je moet weten over het berekenen van de waarde van een bedrijf vanuit het perspectief van een ondernemer. Wij bouwen de website voortdurend uit. Hoe ziet het huidige marktklimaat eruit? Waar zijn online bedrijfswaarde calculators goed voor? Welke waarderingsmethode is de juiste voor mijn onderneming? Welke fouten…

Detailhandel – waardevermeerdering door digitalisering?

Detailhandel – waardevermeerdering door digitalisering?

Technologische vooruitgang heeft de detailhandel in korte tijd veranderd. Corona heeft deze trend nog versneld en versterkt. Als eigenaar van een klein winkelbedrijf voel je de druk van de groeiende online handel en zie je je omzet dalen. Als je niet reageert, blijf je achter en mis je de kansen die digitalisering biedt. Wat doet…

Moet ik mijn bedrijf nu verkopen?

Moet ik mijn bedrijf nu verkopen?

Moet ik mijn bedrijf verkopen? Gebruik onze overwegingen en stof tot nadenken om een weloverwogen beslissing te nemen over de vraag of je je bedrijf moet verkopen of niet.

Naar welke kritieke factoren kijken investeerders en kopers bij het waarderen van een bedrijf?

Naar welke kritieke factoren kijken investeerders en kopers bij het waarderen van een bedrijf?

Investeerders en kopers van bedrijven evalueren bedrijven zorgvuldig voordat ze geld investeren. Deze 9 factoren zijn doorslaggevend voor een succesvolle bedrijfswaardering. Bereid je grondig voor en laat zien dat je bedrijf kan overtuigen op deze gebieden. Hoe hoog is de winstmarge? Beleggers zijn op zoek naar stabiele inkomsten en een gezonde winstmarge. Stijgende verkoopcijfers en…

De logica achter de 3-voudige winstwaardering van een bedrijf

De logica achter de 3-voudige winstwaardering van een bedrijf

De 3-voudige winstwaardering is een zeer vereenvoudigde vorm van bedrijfswaardering en betekent: winst vermenigvuldigd met 3 = bedrijfswaarde. In principe is dit type waardering gebaseerd op twee hoofdcomponenten: Selecteer winstindicator Het kiezen van de juiste winstindicator (bijv. nettowinst, EBITDA of bedrijfswinst) is een beslissende factor. Elk van deze sleutelfiguren heeft zijn eigen voor- en nadelen….

Hoe waardeer je een klein bedrijf?

Minder werknemers, minder divisies, duidelijkere activa- en kostenstructuur. Dit zijn slechts enkele punten die de waardering van een klein bedrijf eenvoudiger en minder complex maken. Toch zijn er een paar punten waar je rekening mee moet houden. Overdraagbaarheid Is het bedrijf in alle opzichten afhankelijk van de huidige eigenaar? Het zou de waarde aanzienlijk verminderen…

Marktwaardemethode voor bedrijfswaardering

Marktwaardemethode voor bedrijfswaardering

Heel eenvoudig gezegd gaat dit proces over Deze benadering is populair vanwege de directheid en het gebruik van marktgegevens en wordt vaak gebruikt voor bedrijfsverkopen, financiële verslaglegging en juridische waarderingskwesties. De selectie van relevante vergelijkbare ondernemingen en de interpretatie van marktgegevens zijn doorslaggevend voor de nauwkeurigheid van de waardering. Twee verschillende benaderingen van de marktwaardemethode…

Inkomstenkapitalisatiemethode voor bedrijfswaardering

Inkomstenkapitalisatiemethode voor bedrijfswaardering

Filosofie De inkomstenbenadering is gebaseerd op de filosofie dat de waarde van een bedrijf wordt bepaald door de toekomstige inkomsten. Het weerspiegelt de toekomstgerichte visie van investeerders en waardeert een bedrijf op basis van de contante waarde van de verwachte kasstromen. Korting De inkomsten worden verdisconteerd. De disconteringsvoet weerspiegelt niet alleen de tijdsvoorkeur voor geld,…

Waardering van het magazijn bij de verkoop van een bedrijf

Waardering van het magazijn bij de verkoop van een bedrijf

Hoe waardeer ik mijn magazijn? De vraag of de waarde van voorraden moet worden meegenomen in de waardering van een bedrijf is een veelbesproken onderwerp. Het magazijn is een belangrijk onderdeel van het bedrijf en heeft een grote invloed op de activiteiten en financiële gezondheid van een bedrijf. Hoe kan een magazijn worden gewaardeerd? Drie…