NIMBO – wartość firmy i sprzedaż firmy

Nasz cel

Firma NIMBO AG została założona w celu umożliwienia właścicielom firm bezpłatnego i dyskretnego wprowadzenia w złożone zagadnienia związane z wartością firmy, jej sukcesją i sprzedażą.

NIMBO zapewnia większą przejrzystość w ocenie średnich firm i, w razie potrzeby, łączy przedsiębiorców z odpowiednim konsultantem bez zobowiązań dotyczących sukcesji lub sprzedaży firmy.

Nasze podejście

NIMBO opracowało kompleksowy internetowy ranking firm, który na podstawie kwestionariusza uwzględnia wiele czynników jakościowych poza wynikami finansowymi. Jest on oparty na metodzie mnożników. Baza danych NIMBO obejmuje obecnie wiele tysięcy firm i umożliwia porównanie Twojej firmy z podobnymi firmami z tej samej branży. (Bieżące wskaźniki sprzedaży, EBIT i EBITDA można znaleźć na naszej stronie z danymi rynkowymi .) Algorytm uwzględnia indywidualne mocne i słabe strony oraz ich wpływ na wartość firmy, korzystając z unikalnego zestawu danych z rzeczywistych obserwowanych ofert. Ocena jest dostępna w bezpłatnej i bardziej szczegółowej wersji płatnej. Pod koniec testu decydujesz, którą wersję chcesz. Wyniki testu są natychmiast przetwarzane w raport i wysyłane pocztą elektroniczną.


Oprócz raportu wartości firmy, NIMBO oferuje szczegółową i kompetentną wstępną konsultację przez telefon, odpowiada bezpłatnie na wszystkie istotne pytania i niezależnie pokazuje możliwe alternatywne kierunki działania.
NIMBO wyjaśnia typowe procesy sukcesji zewnętrznych i wewnętrznych firm, które konsultanci mogą zaoferować, jaką wartość dodaną w jakim czasie i co należy wziąć pod uwagę przy wyborze konsultanta. Na życzenie NIMBO może skontaktować Ciebie z odpowiednim konsultantem zewnętrznym w celu wsparcia procesu sprzedaży, który ma szczególnie odpowiednie doświadczenie w danej kwestii i branży, i który podzieli się z Tobą własnymi doświadczeniami w formie bezpłatnej i niezobowiązującej wiążące spotkanie wstępne.

Nasz model biznesowy

Po dokonaniu wyceny przedsiębiorstwa, NIMBO oferuje właścicielom firm bezpłatne indywidualne porady udzielane telefonicznie. Jeśli istnieje potrzeba bardziej dogłębnej wiedzy i wsparcia, NIMBO kontaktuje właściciela firmy z zewnętrznym konsultantem posiadającym specjalistyczną wiedzę branżową i odpowiednie doświadczenie w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii lub we Włoszech i otrzymuje za to wynagrodzenie w postaci prowizji. Prowizja jest taka sama dla wszystkich konsultantów. Rekomendacja opiera się zatem wyłącznie na oczekiwanych korzyściach dla klienta.
Nasi konsultanci są starannie dobierani. Aby zapewnić satysfakcję właścicieli firm, cały proces śledzimy z boku, monitorujemy i jesteśmy zawsze dostępni w przypadku powstania jakichkolwiek problemów lub pytań.

Zespół