NIMBO – selskapsverdi og selskapssalg

Vårt mål

NIMBO AG ble grunnlagt med sikte på å gi bedriftseiere en gratis og diskret introduksjon til de komplekse spørsmålene om bedriftsverdi, etterfølgelse av bedrifter og firmasalg.

NIMBO skaper mer transparens i verdsettelsen av mellomstore bedrifter og setter på forespørsel gründere i kontakt med riktig rådgiver ved generasjonsskifte eller salg uten forpliktelser.

Vår tilnærming

NIMBO har utviklet en omfattende nettbasert selskapsevaluering som, basert på et spørreskjema, ikke bare tar hensyn til finansielle tall, men også mange kvalitative faktorer. Den er basert på Multiple-metoden. NIMBO-databasen inneholder nå mange tusen selskaper og gir deg mulighet til å sammenligne ditt selskap med lignende selskaper i samme bransje. (Gjeldende inntekts-, EBIT- og EBITDA-multipler finnes på vår markedsdataside .) Algoritmen tar hensyn til individuelle styrker og svakheter og deres innvirkning på selskapets verdi ved å bruke det unike datasettet med virkelige bud som er observert. Evalueringen er tilgjengelig i en gratisversjon og en mer detaljert betalingsversjon. På slutten av testen bestemmer du hvilken versjon du vil ha. Testresultatene bearbeides umiddelbart til en rapport og sendes via e-post.


I tillegg til selskapets verdirapport, tilbyr NIMBO en detaljert og kompetent førstegangskonsultasjon over telefon, svarer gratis på alle relevante spørsmål og viser deg uavhengig av mulige handlingsalternativer.
NIMBO forklarer hva som er vanlig ved eksterne og interne generasjonsskifter, hvilke rådgivere som kan gi hvilken merverdi på hvilket tidspunkt og hva man bør tenke på ved valg av rådgiver. Hvis du ønsker det, kan NIMBO sette deg i kontakt med en egnet ekstern konsulent som kan støtte deg i salgsprosessen, og som har særlig god erfaring med den aktuelle problemstillingen og bransjen, og som kan dele sine egne erfaringer med deg i et gratis og uforpliktende innledende møte.

Vår forretningsmodell

I etterkant av verdivurderingen tilbyr NIMBO bedriftseiere gratis individuell telefonrådgivning. Hvis det er behov for mer inngående ekspertise og støtte, henviser NIMBO bedriftseieren til en ekstern konsulent i Tyskland, Østerrike, Sveits, Storbritannia eller Italia med spesifikk bransjekompetanse og relevant merittliste, og får provisjon for dette. Provisjonen er lik for alle konsulenter. Anbefalingen er derfor utelukkende basert på forventet kundenytte.
Våre konsulenter er nøye utvalgt. For å sikre at bedriftseierne er fornøyde, følger vi hele prosessen fra sidelinjen, stiller spørsmål og er alltid tilgjengelige hvis det oppstår problemer eller spørsmål.

team