Minder werknemers, minder divisies, duidelijkere activa- en kostenstructuur. Dit zijn slechts enkele punten die de waardering van een klein bedrijf eenvoudiger en minder complex maken. Toch zijn er een paar punten waar je rekening mee moet houden.

Overdraagbaarheid

Is het bedrijf in alle opzichten afhankelijk van de huidige eigenaar? Het zou de waarde aanzienlijk verminderen als het onzeker is of een nieuwe eigenaar een vergelijkbaar resultaat kan bereiken.

Financiële waardering

Verzamel financiële documenten: Verzamel alle relevante financiële documenten, waaronder winst- en verliesrekeningen, balansen en kasstroomoverzichten van de afgelopen 3-5 jaar.

De financiële gegevens opschonen: Identificeer ongebruikelijke of eenmalige inkomsten en uitgaven en corrigeer deze om een opgeschoond financieel beeld van je bedrijf te krijgen.

Waardering van immateriële activa: Denk aan intellectueel eigendom, klantrelaties en merkwaarde, die een aanzienlijke impact kunnen hebben op de bedrijfswaarde.

Markt en groeivooruitzichten

Toekomstig groeipotentieel: Denk na over het groeipotentieel van je bedrijf op lange termijn en hoe dit de bedrijfswaarde kan beïnvloeden.

Analyseer je marktpositie: Hoe verhoudt u zich tot uw concurrenten?

Risicoanalyse

Identificatie van risicofactoren: Identificeer potentiële risico’s die je bedrijf kunnen beïnvloeden, zoals juridische kwesties, concurrentiedruk of afhankelijkheid van belangrijke klanten of leveranciers.

Selecteer waarderingsmethode

De methodes van multiples en gekapitaliseerde winstwaarde zijn vaak het meest geschikt voor kleine bedrijven. Ze zijn intuïtief, gemakkelijk te gebruiken en bieden een initiële waarde.

Vergleich mit ähnlichen Unternehmen: Finden Sie Vergleichsdaten für ähnliche Unternehmen in Ihrer Branche und Region, um Ihren Unternehmenswert zu überprüfen. Nutzen Sie die Nimbo Firmenbewertung, um zu sehen, wo Ihre Firma im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen steht.

Vergelijkbare berichten