Mniej pracowników, mniej obszarów, jaśniejsza struktura aktywów i kosztów. To tylko kilka punktów, dzięki którym wycena małej firmy jest łatwiejsza i mniej złożona. Niemniej jednak należy wziąć pod uwagę kilka kwestii.

Możliwość przenoszenia

Czy firma jest we wszystkich sprawach zależna od obecnego właściciela? Znacząco obniżyłoby to wartość, gdyby nie było pewności, czy nowy właściciel będzie w stanie osiągnąć podobny wynik.

Ocena finansowa

Zbieraj dokumenty finansowe: Uzyskaj wszystkie istotne dokumenty finansowe, w tym rachunki zysków i strat, bilanse i sprawozdania z przepływów pieniężnych za ostatnie 3-5 lat.

Oczyszczanie danych finansowych: Identyfikuj i koryguj wyjątkowe lub jednorazowe przychody i wydatki, aby zapewnić przejrzysty obraz finansowy swojej firmy.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych: Weź pod uwagę własność intelektualną, relacje z klientami i wartość marki, które mogą mieć znaczący wpływ na wartość firmy.

Perspektywy rynku i wzrostu

Potencjał przyszłego wzrostu: Pomyśl o długoterminowym potencjale wzrostu swojej firmy i jego wpływie na wartość dla akcjonariuszy.

Przeanalizuj pozycję rynkową: Jak wypadasz na tle konkurencji?

Ocena ryzyka

Identyfikacja czynników ryzyka: Zidentyfikuj możliwe ryzyka, które mogą mieć wpływ na Twoją działalność, takie jak kwestie prawne, presja konkurencyjna lub zależność od kluczowych klientów lub dostawców.

Wybierz metodę oceny

Metody wielokrotności i wartości wypracowanej często najlepiej nadają się dla małych firm. Są intuicyjne, łatwe w obsłudze i zapewniają wartość wyjściową.

Vergleich mit ähnlichen Unternehmen: Finden Sie Vergleichsdaten für ähnliche Unternehmen in Ihrer Branche und Region, um Ihren Unternehmenswert zu überprüfen. Nutzen Sie die Nimbo Firmenbewertung, um zu sehen, wo Ihre Firma im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen steht.

Podobne wpisy